Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

National Instruments ve světě a v České republice

Společnost National Instruments pořádala ve dnech 6. až 9. srpna 2012 v Austinu firemní konferenci s doprovodnou výstavou NIWeek. V září mohli zájemci navštívit stánek National Instruments na MSV v Brně a 25. října se konala česká konference NIDays. Co na těchto akcích bylo zajímavého? Na to odpověděl Ing. Radim Štefan, sales manager společnosti National Instruments pro Českou republiku. 

V srpnu 2012 se v Austinu, sídle firmy National Instruments, konala konference NIWeek. Během několika dní zde zaznělo více než dvě stě odborných přednášek. Byl jste účastníkem této akce, proto můžete hodnotit. Která z přednášek Vás nejvíce zaujala a proč?

Každoročně se nejvíce těším na úvodní přednášky (key-notes), kde jsou jednak představeny hlavní nové produkty a jednak zde vystupují i zajímaví hosté. Hlavním magnetem letošního roku bylo představení nového produktu Vector Signal Transceiver. Z hostů mě zaujal např. Robert Swan, cestovatel, který pěšky došel na oba zemské póly a v současnosti se angažuje v ochraně životního prostředí a rozvoji zemí třetího světa. Podobné cíle jako Robert Swan má také náš firemní program Planet NI.

Na prezentační schopnosti některých Američanů by se měl vztahovat zbrojní pas: např. dr. Mike Wiltberger z firmy Optomedica při svém popisu využití produktů NI k dosažení vysoké úrovně přesnosti a rychlosti očních operací raději vynechal obrázky, ale přesto bylo jeho vyprávění natolik sugestivní, že mnozí v obecenstvu nedopili svou kávu v kelímku.

Poslední den se úvodní přednáška vždy týká studentských projektů. Tam mě, jakožto suchozemce, uchvátil studentský projekt robotické jachty, která suverénně manévrovala i v bazénu s ventilátorem, který byl zdrojem větru (obr. 2).

Úvodní přednášky je možné si prohlédnout na webu: www.ni.com/niweek.

Z odborných přednášek bych vyzdvihl tu o analyzátoru kvality elektrické energie (NI Power Quality Analyzer). Klíčovou součástí tohoto produktu, celosvětově prodávaného naší firmou, je totiž software od ostravské firmy Elcom. Je to důkaz pokročilosti našich zákazníků zde v Česku a věřím, že tento projekt bude úspěšný a prospěšný pro Elcom i NI.

Součástí akce byla doprovodná výstava. Co Vás zaujalo tam?

Výstavu partnerů a spolupracujících firem lze poměřovat se středně velkým veletrhem, běžným v našich zemích. Zajímavých věcí bylo proto mnoho: gigantický „flašinet“ firmy Intel či různá robotická vozítka. Velmi pokrokové akustické kamery od firmy CAE, využívající hardware National Instruments, budí zaslouženou pozornost i mezi našimi zákazníky v ČR.

Kolik účastníků z České republiky a ze Slovenska vlastně letos v Austinu bylo?

Počty účastníků z našich zemí rapidně rostou. Týká se to osazenstva našich poboček, ale především našich zákazníků i novinářů. Jestli správně počítám, tak to bylo třináct lidí, kteří se mezi celkově 3 500 účastníky rozhodně neztratili. Tím, že je akce v USA, samozřejmě rostou náklady pro evropského návštěvníka, ale jestliže někdo grafický návrh systémů či produkty National Instruments používá, určitě doporučuji návštěvu této akce zvážit. Něco podobného se v Evropě bohužel nevidí. A přestože náklady nejsou zanedbatelné, mohou se do značné míry vrátit. Odborné přednášky a možnost konzultovat přístupy přímo s vývojáři produktu či jinými zákazníky s podobnými aplikacemi vás totiž mohou posunout značně vpřed. Menší firmy vítají i „minikurzy“ z různých manažerských oblastí, jako např. řízení lidských zdrojů, efektivní využívání sociálních sítí v podnikání a podobně. Je to zkrátka ohromný zdroj energie a inspirace. Chcete-li zvážit návštěvu příštího ročníku, můžete si poznačit termín 6. až 8. srpna 2013.

Ne každý se mohl vypravit do USA. NI se představila také na MSV v Brně. Co bylo motivem vašeho stánku? Jak jste s účastí na MSV spokojeni?

NI má tak široký sortiment, že lze těžko vybrat jediný motiv. Zejména pro MSV, kde se tradičně vystavuje doslova vše od „špendlíku po lokomotivu“. Proto jsme ve stánku měli ukázku pro několik nosných programů a skupin zákazníků: HIL Tester automobilových řídicích jednotek, zařízení pro měření zvuku a vibrací, jednotky řízení pohybu a zařízení pro kontrolu kvality pomocí kamery. Ve stánku byl také náš „akademický koutek“, kde jsme kromě tradičních produktů LabVIEW a NI Elvis tentokrát vystavovali i velmi kvalitní výukové modely od kanadské firmy Quanser, které najdou uplatnění zejména při výuce teorie řízení a které naše firma začala distribuovat.

Další významnou akcí byly konference NIDays v Bratislavě a v Praze. Co tam účastníci viděli a slyšeli?

Na této akci, která se koná každý podzim, se vždy snažíme představit právě ty nejdůležitější novinky z konference NIWeek. Tato akce se neustále rozrůstá a i v našich poměrech si návštěvníci mohou vybrat již ze čtyř paralelních sekcí. Nechybí ani oblíbené tzv. hand-on workshopy pro vyzkoušení některých produktů. Letos jsme měli obrovskou radost z počtu a úrovně příspěvků přihlášených našimi zákazníky, a to jak z oblasti průmyslu, tak i školství a vědy. I když jako firma děláme vše pro přiblížení našich produktů zákazníkům, pohled z druhé strany, tj. přímo od koncového uživatele, je vždy velmi osvěžující. Děkuji proto našim uživatelům, kteří si našli čas přednést tam své přednášky o jejich zajímavých projektech.

Děkuji Vám za rozhovor.

 Rozhovor vedl Petr Bartošík.

Obr. 1. Ing. Radim Štefan, sales manager společnosti National Instruments pro Českou republiku

Obr. 2. Studentský projekt (Olin College) na NIWeeks – robotická jachta

Obr. 3. Konference NIWeeks byla doprovázena výstavou spolupracujících firem