Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nástroj pro usnadnění výběru kombinací součástek

Společnost Misumi Europa GmbH, Schwalbach, rozšířila své on-line služby o nový nástroj Modular Assembler, který umožňu­je rychlé a pohodlné vyhledání vzájemně kompatibilních součástek.
 
Sortiment společnosti Misumi obsahuje více než jeden milion standardizovaných i zákaznicky specifických součástek. Mnohé tvoří mechanické sestavy: např. ře­men a řemenice, řetěz a řetě­zové kolo apod. Najít správ­nou kombinaci výrobků není vždy jednoduché. Modular Assembler je nástroj, který výrazně šetří čas při vyhledá­ní vhodné kombinace součás­tek, jejich dimenzování, ge­nerování modelů CAD a čísel výrobků.
 
Modular Assembler je prozatím k dispozici v angličtině a člení se na čtyři produktové kategorie: polohování, indexování, nastavování polohy (Positioning, Adjusting, Detecting), rotační a lineární techni­ka (Rotary, Linear), upínání obrobků (Retention) a spojovací prvky (Connection). K dispozici je několik funkcí, např. lze rychle vyme­zit účelné a efektivní kombinace výrobků a generovat čísla výrobků pro kombinace nebo pro sestavy omezené danými požadavky. Oka­mžitě jsou k dispozici příslušné modely CAD pro začlenění do vý­kresu sestavy a kontrolu.
 
Po volbě určité sestavy součástek lze v konfigurátoru CAD stej­ně jako u jednotlivých součástek zvolit požadované parametry a se­stava je zobrazena plošně (2D) nebo prostorově (3D). Poté lze vý­kres CAD uložit ve všech běžných formátech. Zobrazuje se rovněž celková cena sestavy a termín dodání. Objednávku lze dokončit ob­vyklým způsobem.
 
Přístup naleznou uživatelé na webových stránkách společnosti Misumi v rubrice Katalogy u položky eCatalog/WOS.
 
MISUMI Europe, e-mail: r.ilavsky@misumi-europe.com, www.misumi-europe.com