Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Nástroj DOZN od firmy Merck

Nástroj DOZN™ je průmyslová webová aplikace pro kvantitativní vyhodnocení, jak jsou dané chemické technologie a výrobky „zelené“, tedy do jaké míry jsou ohleduplné k životnímu prostředí a zda jsou ekonomicky a environmentálně trvale udržitelné. Tento nástroj byl časopisem Environment + Energy Leader oceněn jako nejlepší výrobek roku 2020. Je to ocenění nejen pro samotný nástroj DOZN, ale i pro celou firmu Merck za její příkladnou snahu v oblasti environmentálního managementu.

DOZN vychází z Dvanácti principů zelené chemie (viz např. https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/principles/12-principles-of-green-chemistry.html) a v současné době má více než 300 aktivních registrovaných uživatelů, včetně významných osobností z akademické sféry, vládních institucí a firem. Nástroj, uvedený na trh v květnu 2019, byl mj. zmiňován v sedmnácti vědeckých článcích. Je určen pro konzistentní a spolehlivé vyhodnocování environmentálních dopadů dané výroby či produktu, pomáhá zlepšit jejich ohleduplnost k životnímu prostředí a udržitelnost a hledat „zelenější“ alternativy.

Merck hodlá nástroj DOZN dále rozvíjet a propagovat zejména v akademické sféře, kde by výuka „zelené chemie“ na chemických odborných školách měla být součástí povinných osnov.

[Tisková zpráva Merck, červenec 2020.]

(Bk)