KONICA MINOLTA

Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

NASA ocenila snímače polohy

Automa 5/2000

(Bk)

NASA ocenila snímače polohy

Americká společnost pro kosmický výzkum NASA ocenila komerčně nejúspěšnější vynálezy a inovace za rok 1999, které byly vyvinuty v jejích výzkumných ústavech nebo za jejich podpory.

Jednu z cen převzal také zástupce konstrukčního týmu Douglas B. Leviton z oddělení aplikovaného inženýrství a technologie Godhardova centra kosmických letů v Greenbeltu. Oceněným výrobkem jsou inkrementální a absolutní optické snímače s velmi vysokým rozlišením. Tyto snímače jsou potřebné pro zajištění vysoké přesnosti mnoha zařízení a mechanismů v kosmickém výzkumu. Mohou být ale využity i v různých komerčních aplikacích mimo oblast kosmického průmyslu, např. v robotech, kontrolních přístrojích, souřadnicových měřicích strojích, profilprojektorech a kartografických stolech.

Nové snímače přinášejí ve srovnání s obvyklým konstrukčním řešením mnoho zlepšení. Výsledkem těchto inovací jsou kompaktní snímače s velkou spolehlivostí a vysokou citlivostí. Přitom jejich cena je podstatně nižší než u jiných snímačů s obdobnými parametry.

NASA používá tyto snímače v mnoha důležitých měřicích aplikacích, kde by jiné řešení bylo podstatně dražší, nebo dokonce technicky zcela neproveditelné.

[Tisková zpráva NASA, 5. 4. 2000.]