Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Napájecí zdroje od Phoenix Contact

Jednofázové zdroje napájení Quint Power SFB 24 V/40 A od firmy Phoenix Contact zlepšují funkčnost napájených zaříze­ní. Metoda SFB (Selective Fuse Breaking) s vybavovacím prou­dem 215 A po dobu 12 ms umožňuje spolehlivé odpojení jističů s charakteristikou do B25 nebo C13. Obvody s poruchou jsou se­lektivně odpojeny, chyba je lokalizována a důležité části zaříze­ní zůstávají v provozu. Rozsáhlá diagnostika je zajištěna perma­nentní kontrolou výstupního napětí a proudu. Kritické provozní stavy jsou zobrazovány a hlášeny řídicímu systému dříve, než vznik­nou poruchy zařízení. V případě potřeby kompenzace úbytku na­pětí na dlouhých vedeních lze výstupní napětí nastavit v rozsahu 18 až 29,5 V DC. Vzhledem k širokému rozsahu vstupního napětí (od 85 V do 264 V AC nebo od 90 V do 350 V DC) a mezinárodním osvědčením je možné zdroje použít kdekoliv na světě.
 
Modul redundance Trio Diode od­děluje a monitoruje výstupy paralelně připojených napájecích zdrojů. Mo­dul je k dispozici pro jmenovité napě­tí 12 až 24 V DC a jmenovité proudy 2× 10 A nebo 1× 20 A. Díky robustní konstrukci, umístění v kovovém krytu a velkému rozsahu provozních teplot –25 až +70 °C je předurčen pro pou­žití v průmyslu.
 
Napájecí zdroje Step Power do­sahují nejvyšší účinnosti ve své tří­dě. Poprvé jsou tyto zdroje určené pro montáž do rozváděče s výstupní­mi hodnotami 24 V/0,5 A a 12 V/1 A k dispozici v pouzdrech o šířce pouhých 18 mm. Lze je jednoduše připevnit přímo na montážní lištu nebo přišroubovat na jakoukoliv rovnou plochu.
 
S napájecími zdroji se mohou zájemci seznámit také ve stánku společnosti Phoenix Contact na veletrhu Amper 2011 (stánek P 038).
 
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: +420 542 213 401, e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz