Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Napájecí zdroje do extrémních provozních podmínek

Do výjimečně nepříznivých provozních podmínek jsou určeny spínané síťové napájecí zdroje Emparro67. Mohou být instalovány mimo rozváděč, přímo do provozního prostředí či bezprostředně vedle spotřebičů. Minimalizují ztrátu výkonu v rozvodu, a představují tedy ideální řešení pro distribuované elektrické rozvody.

 
Jsou-li mezi zdroji napájení a spotřebiči příliš dlouhé kabely, vznikají v rozvodech napětí 24 V DC nežádoucí ztráty výkonu. Při použití zdroje Emparro67 je napětí 230 V AC převáděno na 24 V DC až bezprostředně u spotřebiče. Výsledkem je menší ztráta výkonu, a tím i menší celková spotřeba energie.
 
Přemístit napájecí zdroj mimo rozváděč, jak to umožňují přístroje Emparo67, je výhodné i proto, že rozváděče mohou mít menší rozměry, a v některých úlohách dokonce nemusí být ani nutné.
 
Má-li napájecí zdroj odolávat extrémním provozním vlivům, musí být jeho komponenty chráněny před mechanickým namáháním. Zdroje Emparro67 proto mají kompaktní a odolné kovové pouzdro, jsou uvnitř zcela zalité a vykazují stupeň krytí IP67. Nehrozí u nich poškození vlivem nečistot, vlhkosti, chladicích kapalin apod. Zdroje Emparro67 jsou tudíž univerzálními přístroji vhodnými pro nejrůznější použití.
 
Jednofázové spínané napájecí zdroje Emparro v krytí IP20 dlouhodobě prokazují svou vysokou energetickou účinnost v mnoha různých úlohách. K tomu přispívá spolehlivá metoda kompenzace účiníku, která je použita i ve zdroji Emparro67. Lze proto využít až 92,4 % energie přivedené do zdroje.
 
Ztrátový výkon zdrojů Emparro67 je tak malý, že se jich lze bezpečně dotýkat i při jejich plném zatížení a vysokých teplotách okolního prostředí. Přístroje spolehlivě pracují při teplotě okolí až 85 °C, což je u napájecích zdrojů výjimečné.
 
Další mimořádnou vlastností zdroje Emparro67 je vestavěná funkce Power Boost, umožňující přístroji dodávat po dobu nejméně 4 s až 150 % jeho jmenovitého výkonu. Díky tomu lze napájet i vysokokapacitní zátěže bez nebezpečí poklesu napájecího napětí při jejich spouštění. Přístroj dodatečně chrání vestavěná primární pojistka.
 
Zdroj Emparro67 je dodáván ve dvou modelech, a to se jmenovitým výstupním proudem buď 4 A, nebo 8 A. Uživatel má tedy možnost zvolit model s výkonem odpovídajícím příkonu připojených spotřebičů.
 
Tento zdroj je ve společnosti Murrelektronik k dispozici od června 2014. Další informace lze nalézt na www.murrelektronik.cz.
(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)
 
Obr. 1. Spínaný síťový napájecí zdroj Emparro67 lze instalovat i mimo rozváděč přímo do provozního prostředí