Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

NAMUR NE 100 – další krok k optimalizaci podnikových procesů

V červnu 2010 zveřejnilo sdružení NAMUR verzi 3.2 svého doporučení NE 100 pro použití tabulek vlastností provozních přístrojů, tzv. List of Properties (LOPs). Počet doporučených LOPs byl zvýšen na 110. Další změny doporučení vedou k lepšímu využití LOPs na provozní úrovni řízení.
 
Za přípravu doporučení NE 100, jeho změn a aktualizací je zodpovědné sdružení Prolist International e. V., které při tom spolupracuje se sdruženími NAMUR a ZVEI.
 
Tabulky LOPs umožňují výrobcům a uživatelům provozních přístrojů určených pro procesní výrobu (provozními přístroji se rozumí zejména snímače, akční členy, prostředky automatického řízení a elektrická zařízení) sdílet data mezi sebou i uvnitř vlastních podniků. Pomáhají při projektování i při údržbě zařízení, zabraňují chybným rozhodnutím, a tím zvyšují spolehlivost výrobních procesů.
 
LOPs popisují vlastnosti přístrojů a zařízení a současně i prostředí a podmínky jejich použití. Jsou připravovány za vzájemné spolupráce výrobců i uživatelů a vyhovují mezinárodním standardům (IEC 61360, ISO 13584 a IEC 61987-10). Ve verzi 3.2 doporučení NE 100 jsou LOPs pro snímače tlaku, průtoku, polohy hladiny, teploty a hustoty, pro akční členy, zařízení pro zpracování signálu, elektromotory a nízkonapěťové spínače. V současné době se pracuje na LOPs pro provozní analytickou techniku.
 
Pro využití LOPs je klíčové jejich začlenění do systémů pro počítačovou podporu inženýrské práce CAE.
 
Další informace lze získat na webových stránkách Namur (www.namur.de) a Prolist (www.prolist.org).

(Bk)