Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

NAMUR na veletrhu Hannover Messe 2014

Německé sdružení dodavatelů a uživate­lů automatizační techniky pro obory s kontinuálními a dávkovými výrobními procesy NAMUR se letos podílelo na návrhu a reali­zaci nové koncepce přehlídky Industrial Au­tomation v rámci veletrhu Hannover Mes­se 2014.

 
Letos měl svou premiéru společný stánek Process Automation Place. Po celou dobu ve­letrhu se zde konaly prezentace řídicí techni­ky pro procesní výrobu, provozního přístro­jového vybavení se zaměřením na snímače a akční členy, analytické a měřicí techniky a digitálních komunikačních systémů pro pro­vozní úroveň řízení. Zástupci NAMUR zde vystoupili s přednáškami na téma funkční bezpečnost SIL a nejistoty měření u provoz­ních snímačů a účastnili se panelové disku­se na téma modularizace v procesní výrobě.
 
Sdružení NAMUR se podílelo také na fóru Industrial IT. Tématy fóra byla kybernetická bezpečnost v průmyslu a komunikace a in­tegrace. Kromě toho zde byly nastíněny bu­doucí kroky při realizaci programu Industrie 4.0 v Německu. Zástupci NAMUR se rovněž účastnili diskuse na téma „Jsou řešení best practices vždy vhodná a efektivní?“.
Sdružení NAMUR také podpořilo konfe­renci MES in Practice 2014 (Process Indust­ry). Tato konference se na veletrhu Hanno­ver Messe konala již pošesté. Její motto bylo „rychlost, pružnost, transparentnost“ a před­nášející účastníkům představili, jak s využi­tím MES dosáhnout efektivní výroby.
 
Efficiency Arena bylo diskusní fórum na téma úspory energie. Představovalo vhodnou příležitost zvláště pro sdílení zkušeností s uplatněním energeticky úsporných řešení. Zástupci sdružení NAMUR zde prezentovali systémy pro správu výroby, distribuce a spotřeby energie v průmyslových podnicích s procesní výrobou.

(Bk)