Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Namur bude jednat o provozních snímačích

Namur bude jednat o provozních snímačích

Na 70. generálním shromáždění Namur, které se uskuteční v listopadu 2007 v Lahnsteinu (SRN), se bude diskutovat mj. o tom, do jaké míry se naplňují vize obsažené v dokumentu Technologie-Roadmap Prozess-Sensoren 2005–2015. Připomeňme, že jde o dokument, který vznikl před dvěma lety jako výsledek intenzivní spolupráce odborníků z chemického průmyslu, výrobců provozních snímačů a výzkumných a vývojových institutů pod společným vedením profesního sdružení Namur a Společnosti pro měřicí a automatizační techniku GMA VDI/VDE.

Pozvaní účastníci z řad členů sdružení Namur (generální shromáždění jsou neveřejná) zde budou hovořit o tom, jakých pokroků bylo dosaženo na cestě k „ideálnímu“ provoznímu snímači a kudy vedou další cesty vývoje. Budou se zde hledat odpovědi na otázky, zda se výrobcům snímačů daří plnit očekávání uživatelů, jaká je úloha MEMS, nanotechnologií a informační techniky a zda vývoj snímačů skutečně respektuje reálné potřeby trhu.

Úvodním řečníkem této diskuse bude Klaus Endress, výkonný ředitel společnosti Endress+Hauser, a sekundovat mu bude technický ředitel této společnosti Dieter Schaudel (Endress+Hauser je letos sponzorem generálního shromáždění).

Podle Klause Endresse mají provozní snímače a rodinné firmy, jako je Endress+Hauser, mnoho společného: zákazníci, resp. uživatelé z nich musí mít prospěch v krátké době i s výhledem do budoucna. Spolehlivost, otevřenost, přizpůsobivost a schopnost komunikace, to jsou rysy vlastní snímačům i rodinným podnikům, které lze shrnout do společného termínu: provozní dokonalost – operational excellence.

Podle Dietera Schaudela je propast mezi přáním a skutečností v oboru technických měření dosud velká, a to zvláště v provozní analytické technice, ovšem díky novým měřicích principům, materiálům a výrobním technologiím se přece jen zmenšuje. Také v oblasti měření „klasických“ fyzikálních veličin (teplota, tlak, průtok atd.) je patrný značný posun, zvláště ve snižování celkových nákladů a zvyšování přínosů, které snímače uživatelům přinášejí.

Generálního shromáždění Namur se zúčastní i zástupce časopisu Automa, a čtenáři tak budou o závěrech jednání aktuálně informováni.

(Bk)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde