Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Námořní těžební bagry spoléhají na řídicí a navigační techniku ABB

Dva námořní lodní bagry nizozemské těžební a lodní společnosti Van Oord budou vybaveny komplexním automatickým a navigačním systém od firmy ABB. Tato zakázka pro námořní plavbu zahrnuje integrované elektrické zdroje a automatizační, kontrolní a navigační sady koncových sacích násypek s kapacitou 10 500 m3. Obě plavidla s dvojitým dieselovým motorem jsou montována v singapurské loděnici Keppel Offshore & Marine a budou dodána v roce 2021. 

ABB instaluje na lodní bagry generátory, hlavní rozváděče, distribuční rozváděče, pohonné systémy s propojenými kontrolními systémy a transformátory. Rovněž dodá energetický ovládací systém, poplachové zařízení a ovládací systémy plavidel založené na platformě ABB AbilityTM System 800xA. Pro lepší výkonnost těžebních prací ABB oba bagry vybaví také kompatibilním kontrolním systémem.

Mimo standardní zařízení ABB dodává též kompletní překlenovací systém včetně uživatelsky přizpůsobených ergonomických konzolí, systému dálkového ovládání, pilotního křesla a navigačního systému. Jako součást navigačního balíčku zapojí integrovanou navigační technologii Synapsis NX INS od firmy Raytheon Anschütz. Předností systému jsou multifunkční pracovní stanice, autopilotní a záznamový kontrolní systém, radary a navigační senzory, které plně propojují technologii ABB pro pohon, automatizaci a kontrolu.

Na míru vyvinuté řešení a integrace navigačních, řídicích, automatizačních a kontrolních systémů zmenšují počet hardwarových položek nezbytných na ovládacím panelu a zvyšují bezpečnost a výkonnost provozu. Diagnostický námořní systém ABB Ability™ dovolí monitorovat chod bagru prostřednictvím přístupu na dálku, zatímco datová analýza umožní prediktivní údržbu, plánované servisní zásahy, či dokonce dálkovou technickou podporu obou nových plavidel. Tuto podporu jim poskytne sedm pevninských provozních námořních a přístavních center od ABB.

„Speciální pozornost byla věnována efektivitě obou plavidel,“ uvedl Jaap de Jong, člen managementu námořní společnosti Van Oord. „Jejich systém je vysoce sofistikovaný a musí být také velmi flexibilní. ABB prokázala pružnost jako systémový dodavatel všech součástí v oblasti automatizace, navigace a kontrolních systémů těžby. Zároveň je také schopna adaptovat zařízení na optimalizovaný ovládací software vyvinutý firmou Van Oord a vychází z našeho zaměření na trhu. Těšíme se na uvedení obou plně integrovaných plavidel do plného provozu.“

(ev)

Obr. 1. Námořní bagry budou vybaveny automatickým a navigačním systém od ABB