Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nákladově efektivní infrastruktura: zenon v cloudu

Nejvyšším cílem většiny výrobních podniků je zvyšovat celkové využití výrobních prostředků, jehož mírou je koeficient OEE (Overall Equipment Effectiveness), a současně snižovat spotřebu surovin a energie. Značný potenciál však často zůstává neobjeven a nevyužit, protože systémy sledující údaje o výrobě a o spotřebě v jednotlivých výrobních lokalitách jsou izolované. Co s tím? Přesuňte data do cloudu a můžete optimalizovat spotřebu a efektivitu v celém výrobním podniku najednou.

 

Problém: distribuovaná výroba, izolovaná data

Velké podniky často mají množství samostatných výrobních závodů, nezřídka v různých koutech světa. Snahy snížit spotřebu a zvýšit OEE jsou v mnoha případech izolovaně soustředěny na jednotlivé lokality. Jednou z příčin je skutečnst, že v provozu jsou zhusta používány různé informační systémy, které spolu mnohdy nedokážou komunikovat.
 
Scházejí také nástroje pro jednotné srovnání spotřeby a efektivity ve všech provozech a závodech podniku.
 

Řešení: jeden informační systém pro srovnávání různých závodů

Systém zenon integrovaný do cloudové platformy Microsoft Azure umožňuje soustředit aktuální data ze všech výrobních závodů a uložit je v cloudovém úložišti (obr. 1). Lidé zodpovědní za průběh výroby tak mají k dispozici přehled o celkové spotřebě a celkové efektivitě podniku a mohou srovnávat jednotlivé výrobní linky. Závody mohou získaná data využívat např. i k řízení kvality výroby. Úplný soubor údajů o výrobě lze využít i v nástrojích pro prediktivní analýzu. Veškeré analýzy je i nadále možné dělat odděleně pro jednotlivé výrobní závody. Systém zenon dokáže do cloudu ukládat data z různých zdrojů a předávat uživatelům podle jejich potřeby buď data aktuální, nebo historická, uložená v databázi. Pro analýzy lze využít také nástroje pro práci s objemnými soubory dat – Big Data. Zavést lze i postupy využívající kombinaci dat z cloudu a dat uložených v lokální databázi. Zvláště citlivá data tak mohou být i nadále uložena lokálně.
 

Přínosy: cenově efektivní, podle potřeby rozšiřitelné a spolehlivé řešení

Operátoři, kteří používají zenon v cloudu, tím získávají množství výhod:
  • nové komplexní možnosti optimalizace výroby a snižování spotřeby,
  • cenově efektivní, spolehlivou a bezpečnou komunikační infrastrukturu,
  • neomezenou škálovatelnost,
  • přístup k aktuálním i historickým výrobním údajům.
Obr. 1. Systém zenon v cloudu