Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Na stlačený vzduch chytře, bezpečně a úsporně

Ať se podíváme kamkoliv, všude se mluví o úsporách energií, bezpečném a spolehlivém provozu a co nejvyšší produktivitě. Stlačený vzduch je cennou formou energie. Ale již není každému známo, že ztráty způsobené úniky jsou běžně 30 až 70 %. A většina ztrát je způsobena chybami, nedostatky a závadami v rozvodné síti, tedy nikoliv v pohybující se části strojů a zařízení. Z této skutečnosti vyplývá, že spojovací technika, hadice, šroubení, rychlospojky apod. jsou velmi důležitou součástí automatizační techniky a není dobré je podceňovat. Firma Festo se úsporami energií dlouhodobě a systematicky zabývá a může zájemcům nabídnout pomoc.

Vybrat správné hadice, to je základ úspěchu

Nejpoužívanějším materiálem hadic na stlačený vzduch je polyuretan (hadice PUN). Na výběr ale je i mnoho dalších materiálů. Obvykle se vybírá podle prostředí, ve kterém bude rozvod umístěn. V internetovém katalogu firmy Festo najdou konstruktéři vyhledávač, který jim pomůže i ve složitějších případech. Kromě průměru a barvy je možné zvolit, zda jde o použití v potravinářství (odolnost proti vlhkosti, čisticím prostředkům apod.), ve svařovně (odolnost proti propálení odletujícími jiskrami), venkovním prostředí atd. Hledisek pro výběr je mnoho. Jedním z nich je přímo chemická odolnost proti různým látkám – jde o dlouhý seznam zahrnující média od brzdové kapaliny a benzinu přes různá ředidla až po kyseliny, louhy a chemikálie, které se v praxi ve výrobě mohou vyskytovat.

Pozornost si zaslouží tyto tři druhy hadic:

  • PFAN – hadice, které odolávají při plném tlaku teplotě až 160 °C a nelze je ničím naleptat nebo jinak narušit – je to nejodolnější materiál v sortimentu firmy Festo,
  • PTFE – teflonové hadice, které se odolností velmi blíží již uvedeným PFAN (150 °C, odolnost proti mnoha různým médiím),
  • zcela čerstvá novinka: kompletní řada hadic PUN-H-T z polyuretanu odolného proti mikrobům a hydrolýze, který se dobře ohýbá a neláme se, a především je barevný (na výběr je z osmi barev), ale přesto průhledný.

Vzhledem k uvedeným vlastnostem a nízké ceně jsou hadice PUN-H-T favoritem jako nejprodávanější typ. Uživatel tak má možnost použít velmi kvalitní výrobek a navíc kontrolovat kvalitu vzduchu v rozvodu, kdykoliv půjde kolem, neboť pouhým pohledem odhalí přítomnost vody či nečistot (obr. 1). Všechny tři zmíněné typy hadic jsou certifikované pro potravinářství.

Za zmínku stojí, že 90 % všech hadic Festo se vyrábí v České republice – závod Festo Production v České Lípě dodává do celého světa bezmála pět milionů metrů hadic měsíčně (obr. 2). 

Šroubení a hadice patří k sobě

Sortiment spojovacího materiálu je tak rozsáhlý, že by si zasloužil vlastní dlouhý článek. Zjednodušeně lze konstatovat, že pro daný druh hadice je možné najít odpovídající šroubení odolné v daném prostředí. Nejpoužívanějším způsobem spojení je nástrčný spoj, který hadici zachytí za její vnější povrch, utěsní ji a ještě usnadní rychlé odpojení. V katalogu Festo je základní řada označená QS (obr. 3). Novinkou jsou rychlospojky NPHS z plastu (obr. 4) nebo z kovu (obr. 5). Rychlospojky jsou bezpečnostní, lze je uvolnit jednou rukou ve dvou krocích – nejprve se odvětrá tlak z napájené hadice a teprve potom vnitřní mechanismus dovolí spoj rozdělit. U kovové verze je navíc možné opětovně připojit tlak. Jde tedy o ventil 3/2, který lze používat ke spínání i odvětrání tlaku do stroje a který kromě toho umožňuje případné rychlé odpojení. Oba druhy vynikají kvalitou a vysokým poměrem výkonu k ceně. 

Velkého úspěchu je dosaženo mnoha maličkostmi

Hadice a spojovací technika jsou zdánlivou samozřejmostí, přitom mohou podstatně ovlivnit spolehlivost a produktivitu strojů a zařízení. Zaručená kvalita znamená pevné spoje, vhodný materiál přináší dlouhodobou odolnost a nové vlastnosti (např. průhlednost) otevírají velké možnosti pro efektivní údržbu. Správně zvolené hadice a šroubení mohou ušetřit značné prostředky, proto je dobré dát si na výběru záležet. 

(Festo, s. r.o.)

Obr. 1. Hadice řady PUN-H-T

Obr. 2. Festo Production, závod v České Lípě

Obr. 3. Spojka řady QS

Obr. 4. Rychlospojka NPHS z plastu

Obr. 5. Rychlospojka NPHS z kovu