Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Na rozdíl od ČR celosvětově roste počet operačních robotů i robotických zákroků

Statistiky za rok 2010 ukazují, že po ce­lém světě se stále zvyšuje množství instala­cí robotů da Vinci, jejichž prostřednictvím lékaři provádějí miniinvazivní chirurgické zákroky (obr. 1). V České republice počet instalací stagnuje. První robo­ticky asistovaná operace byla v ČR poprvé provedena již 31. října 2005 v pražské Nemocnici Na Homolce a poté počet robotů i výkonů v ČR rostl stejně rychle jako v ostatních vyspělých evropských zemí. Zlom nastal v roce 2010, kdy začala Čes­ká republika v roboticky asistova­né chirurgii zaostávat jak co do po­čtu robotů na počet obyvatel (v sou­časnosti celkem devět robotů v ČR, tzn. 0,85 robotu na milion obyvatel), tak co do počtu výkonů (za rok 2010 v ČR 4 128, celosvětově 278 000). Celkem je na celém světě nainstalováno 1 752 robotů da Vinci, z toho 316 v Evropě, 1 285 v USA a 151 ve zbývajících zemích. Tyto roboty se již využívají i v Indii, Číně nebo Pakistánu, Venezuele, Chile, Rumunsku či Bulharsku, úhrnem ve 46 zemích světa.
 
Robotická chirurgie neboli chirurgie da Vin­ci je minimálně invazivní chirurgická metoda, jež je vhodná pro vykonávání operací v duti­ně břišní a hrudní a dalších, špatně dostupných dutinách lidského těla. Operatér má před oči­ma zvětšený, dokonale osvětlený obraz operač­ního pole v kvalitě HD, a to v trojrozměrném zobrazení. Lékař při operaci sedí a svá před­loktí opírá o polstrované opěrky, v prstech drží specifické joysticky umístěné v prostoru, kte­rými ovládá pohyby nástrojů délky skoro 40 cm a tloušťky 8 mm, jejichž jemné pracovní konce dokonale kopírují pohyby simulované operatérem v prostoru. Díky převodníkům ří­zeným počítačem může operatér měnit poměr mezi velikostí pohybu své ruky s joy­sticky a velikostí pohybu nástrojů 1 : 1 až 1 : 10. Operatér je tak schopen velmi jemně pracovat s nejmenšími tkáňový­mi strukturami díky počítačové filtraci mimovolních pohybů bez přirozeného třesu nástrojů. Operace probíhá s ma­ximální efektivitou.
 
Příčinou stagnace roboticky asi­stované chirurgie v České republice je podle společnosti Hospimed změ­na politické vůle vedení rezortu zdra­votnictví, zřejmě způsobená jednak ekonomicko-personální krizí českého zdravotnictví a jednak nepochopením úlohy robotické chirurgie v moderní chirurgic­ké léčbě závažných onkologických onemocně­ní. Robotické operace jsou pro pacienta velmi šetrné a jsou provázeny minimálním poškoze­ním anatomických struktur. Více informací lze nalézt na www.hospimed.cz.
(ed)
Obr. 1. Počet operací provedených za asistence operačních robotů