Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Na MSV 2005 uvidíte

číslo 8-9/2005

Na MSV 2005 uvidíte

Amtek, s. r. o.          C-I 122

Obr. 1.

Obr. 1. Bezpečnostní spínač STM od firmy Euchner (Amtek)

Společnost Amtek představí, vedle jiných novinek, také novou řadu bezpečnostních spínačů STM od firmy Euchner (obr. 1), ideově navazující na populární řadu TZ. Uživateli je nyní dána možnost zvolit si podle ceny i náročnosti aplikace mezi plastovou a kovovou spínací hlavicí. Díky malým zástavbovým rozměrům a kompaktnímu kvádrovému tvaru je spínač předurčen pro aplikace vyžadující od něj vysokou robustnost kombinovanou s malými rozměry. Spínač pracuje s mechanicky nebo elektricky blokovaným ovladačem, kde správnost zasunutí i uzamčení jsou permanentně monitorovány. Spínací jednotka přenáší proudy už od 1 mA. Díky nabídce různých typů ovladačů je spínač využitelný nejen pro hlídání posuvných, ale i otočných či výklopných krytů s poloměrem zavírání od 300 mm.

Aura a. s.          C-I 133

Společnost AURA představí ve své expozici výrobky z oboru diagnostiky strojů a systémy pro řízení technologických zařízení k využití v průmyslu, armádě, laboratořích, zkušebnách, elektrárnách, hutnictví, letectví i v zemědělství.

Obr. 2.

Obr. 2. Příklad sestavy modulárního diagnostického systému MMPS (Aura)

Letošní novinkou jsou snímače vibrací do prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich příslušenství, včetně oddělovací bariéry univerzálně použitelné pro všechny typy piezoelektrických snímačů (více v článku na str. 70). Nové snímače jsou určeny především pro oblast kompresorů, odstředivek, dopravy plynu a těžby a zpracování ropy, kde bezproblémově nahrazují vysloužilé typy přístrojů.

Vystaveny budou i nové moduly stavebnicového diagnostického systému MMPS rozšiřující především jeho měřicí a komunikační možnosti. Systém MMPS umožňuje nyní spolehlivě měřit všechny běžné fyzikální veličiny důležité pro určení stavu stroje, analyzovat rychlé děje a sestavovat měřicí ústředny s funkcemi podle potřeby (obr. 2), předávat data po komunikačních sběrnicích, automaticky vypínat sledovaná zařízení v havarijním stavu a archivovat provozní hodnoty i údaje o poruchách. Jeho hardware i software podporuje metodu servisu stroje na dálku bez přítomnosti technika v místě provozu.

Autel, a. s.          Z-I 131

Rovněž v tomto roce je MSV místem prezentace výsledků společnosti Autel. Stávající a budoucí zákazníci a partneři najdou ve stánku zástupce společnosti k projednání svých záměrů, problémů a hledání nejlepších řešení.

Obr. 3.

Obr. 3. Společnost Autel prezentuje mj. řízení válcoven (Autel)

Společnost Autel vznikla v roce 1993 a realizuje na klíč projekty automatizace, výrobních informačních systémů a silnoproudých rozvodů v technologických objektech, a to především v oborech hutnictví, energetiky, zpracování sypkých materiálů, papíru a celulózy, chemie a ekologie.

Uskutečňováním vize „dejme život technologiím„ společnost Autel zvyšuje konkurenceschopnost produktů svých zákazníků použitím automatizačních prostředků od jednoúčelových strojů až po složité průmyslové technologické celky.

Během MSV bude společnost prezentovat především moderní řízení válcoven (obr. 3) a obecně řízení technologických celků včetně rozvoje a aplikace výrobních informačních systémů v tuzemsku i v zahraničí.

AutoCont Control Systems, spol. s r. o.          Z-I 124

Obr. 4.

Obr. 4. Kompaktní programovatelný automat Mitsubishi Electric FX3U (A. C. S.)

Společnost AutoCont Control Systems, spol. s r. o. (dále jen A. C .S.) je již dlouhou dobu jedním z nejvýznamnějších dodavatelů prvků průmyslové automatizace v ČR. Mezi hlavní aktivity firmy i nadále patří zastoupení společnosti Mitsubishi Electric. Její programovatelný automat FX3U (obr. 4), představující již třetí generaci oblíbeného řídicího systému, bude patrně jedním z nejzajímavějších exponátů nejen ve stánku A. C. S., ale na letošním MSV. V poslední době se stále výrazněji prosazují ostatní obchodní skupiny firmy A. C. S. zabývající se vizualizací procesů (zastoupení firmy Citect), popř. dodávkami rozváděčů a datových center.

V rámci uskutečňování dlouhodobé strategie holdingu AutoCont byla na jaře letošního roku skupina IPC (průmyslové počítače) převedena do firmy AT Compus a. s. Společnost A. C. S. bude však s touto skupinou i nadále velmi úzce spolupracovat. Důkazem je mj. i společná expozice A. C. S. i AT Compus na MSV 2005. Podrobněji jsou novinky v nabídce obou firem popsány v samostatném článku na str. 16.

Badger Meter Czech Republic s. r. o.          C-I 165

Firma Badger Meter Czech Republic představí návštěvníkům MSV 2005 široký sortiment indukčních, ultrazvukových, hmotnostních a mechanických snímačů a převodníků průtoku kapalin.

Obr. 5.

Obr. 5. Indukční průtokoměr řady M1500 (Badger Meter Czech Republic)

Mezi novinkami budou vystaveny také nové typy indukčních průtokoměrů M1000 a M1500 doplňující stávající výrobní řadu Primo Advanced (obr. 5). Motivem uvedení těchto přístrojů na trh je snaha nabídnout uživatelům přístroj, který se i při dosažení velmi zajímavé prodejní ceny vyznačuje velkou přesností měření a univerzálností použití. Hlavní předpokládanou oblast použití těchto průtokoměrů představují systémy řízení automatizovaných technologických celků.

Elektronika přístroje je vybavena proudovým, impulsním a frekvenčním výstupem. Podle požadavku zákazníka může být dodána buď v základní verzi, nebo osazená alfanumerickým podsvíceným displejem. Je k dispozici jak ve variantě se střídavým napájením 115/230V, tak ve variantě napájené ze zdroje 24 V DC.

Průtokoměr bude standardně vyráběn v rozmezí světlostí DN 6 až DN 200. Měřicí trubice budou dodávány v provedení s výstelkou z pryže, PTFE nebo PFA.

Sériová výroba indukčních průtokoměrů řad M1000 a M1500 bude zahájena v posledním čtvrtletí roku 2005.

Balluff CZ, s. r. o.          B-I 149

S více než čtyřicetiletou zkušeností v oblasti výroby snímačů je nyní Balluff jedním z předních výrobců elektronických a elektromechanických snímačů, rotačních a lineárních odměřování a identifikačních systémů, včetně snímačů s možností komunikace po průmyslových sběrnicích. Nejmodernější elektronické konstrukce a zákaznicky orientovaná řešení jsou výraznými rysy celého výrobního programu této firmy.

Obr. 6.

Obr. 6. Stánek firmy Balluff na MSV 2004

Vysoce kvalifikovaní vývojoví inženýři a zkušení konstruktéři pracují společně s výrobními odděleními na výrobcích, které dokáží úspěšně a spolehlivě fungovat ve všech oblastech automatizace – i v těch nejtvrdších a nejnáročnějších provozních podmínkách.

Výrobky od firmy Balluff lze nalézt všude, kde je žádána přesnost, spolehlivost a vysoká kvalita. Tyto nezbytné vlastnosti zaručují úspěšné použití ve všech oblastech automatizace. Všude tam, kde jsou detekovány předměty, řízen tok výrobků nebo sledován rotační a lineární pohyb, je Balluff vždy ten správný partner.

Společnost vyrábí v souladu s DIN ISO 9001. Plánování, testování, monitorování a dokumentování, používané v procesu řízení výroby a montáže, jsou pro Balluff samozřejmostí.

BD Sensors s. r. o.          C-I 151

Společnost BD Sensors předvede kompletní sortiment svých přístrojů pro měření tlaku a také výšky hladiny kapalin. Její expozice bude zaměřena na prezentaci inteligentních snímačů tlaku a rozdílu tlaků, a to zejména snímačů nově vyvinuté řady X/ACT.

Obr. 7.

Obr. 7. Provozní snímače tlaku řady XACT (BD Sensors)

Kompaktní a současně variabilní konstrukce snímačů řady X/ACT (obr. 7) nabízí odpovídající řešení při téměř jakýchkoliv požadavcích na měření tlaku kapalin v průmyslu. Nerezové pouzdro je vhodné pro potravinářské a farmaceutické provozy a pouzdro tvořené lakovaným duralovým odlitkem pro energetiku, strojírenství, papírenství apod. Zároveň lze použít nejrůznější mechanická připojení od závitových přes přírubová, mlékárenská a typů Clamp nebo Varivent až po zcela speciální zákaznická řešení. Oddělovací membránu lze zvolit přesně podle složení média.

Vynikající jsou také metrologické parametry snímačů: přesnost 0,1 %, chyba vlivem teploty menší než 0,1 % v pásmu teplot –20 až +80 °C, přestavitelnost 1 : 10. Zároveň je k dispozici rozhraní HART.

Vzhledem k příznivé ceně a svým vynikajícím parametrům mohou být přístroje řady X/ACT jednoznačnou odpovědí na nejnáročnější požadavky průmyslové praxe.

BHV senzory s. r. o.          C-I 101

Firma BHV senzory, zaměřující se na výrobu a prodej přístrojů pro měření tlaku, představí na MSV spolu se svým osvědčeným tradičním sortimentem také následující novější výrobky.

Obr. 8.

Obr. 8. Digitální tlakoměr a převodník tlaku PS111 (BHV Senzory)

Digitální tlakoměr PS111 (obr. 8) je ukazovacím měřidlem, ale zároveň i snímačem tlaku s analogovým výstupním signálem, čtyřmi mezními kontakty a přestavitelným měřicím rozsahem. V základní verzi má diodový displej (LED), nyní nově také grafický LCD (ten je také znakem mobilní varianty napájené z vestavěné baterie). Existuje i stolní provedení PS111.

Jednoduché diferenční tlakoměry s magnetickou spojkou a jedním nebo dvěma mezními kontakty od firmy Hirlekar Precision slouží k měření tlakového spádu na filtrech a výměnících tepla, ke kontrole chodu ventilátorů a čerpadel a k měření průtoku pomocí škrticího orgánu nebo rychlostní sondy. Při použití kontaktů mohou sloužit i ke dvoupolohové regulaci nebo k indikaci poruchového stavu. Vyrábějí se v široké řadě měřicích rozsahů s tělesem z duralu, mosazi, korozivzdorné oceli nebo plastu.

Za pozornost určitě stojí i sortiment kalibrační techniky od firmy Wallace & Tiernan vynikající velkou přesností při příznivé ceně.

Cressto s. r. o.          C-I 158

Firma Cressto vyvinula a na MSV nabídne záznamník PTS2-8 (obr. 9) pro měření a záznam analogových signálů, který lze připojit k PC prostřednictvím USB. Přes rozhraní USB jsou nejen přenášena data, ale přístroj včetně snímačů je z něj i napájen.

Obr. 9.

Obr. 9. Záznamník PTS2-8 pro měření a záznam analogových signálů (Cressto)

Přístroj je osazen spínaným zdrojem s výstupním napětím 24 V DC/25 mA nebo 12 V DC/50 mA. Pro případ větších požadavků na energii je přístroj vybaven konektorem pro připojení externího stejnosměrného zdroje.

PTS2-8 má osm vstupních analogových kanálů s rozsahem 0 až 10 V. Rozlišení převodu je 16 bitů a každý vstup je softwarově kalibrovatelný. Skutečná maximální rychlost převodu, zobrazení a ukládání dat je při osmi kanálech deset měření za sekundu. Měřená hodnota napětí se přepočítává na libovolnou fyzikální veličinu pomocí lineární, popř. nelineární matematické funkce. Lze též vypočítávat algebraický součet, rozdíl, součin nebo podíl dvou kanálů.

Změřené hodnoty jsou zobrazovány na obrazovce počítače. Překročení zadaných limitních hodnot je vizuálně i akusticky signalizováno. Software také zobrazuje časové průběhy jednotlivých signálů a umožňuje i zpětně prohlížet uložená data.

Naměřená data lze také exportovat do souborů pro další zpracování jinými programy.

České vysoké učení technické v Praze:          C 51


Fakulta strojní,
Fakulta elektrotechnická,
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
Fakulta biomedicínského inženýrství

Obr. 10.

Obr. 10. Termální mapa plic získaná při použití Advanced PDA ( jedno z mnoha možných využití systému v praxi)

ČVUT v Praze bude na MSV prezentovat výsledky své výzkumné činnosti především se zaměřením na jejich využití v praxi. Letos se kromě tradičního zastoupení zúčastní poprvé i nová, v pořadí již sedmá fakulta ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), se svou spin-off firmou Clever Technologies, s. r. o.

Jádrem expozice FBMI budou zejména výsledky realizované v rámci výzkumného záměru MSM 6840770012 – Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství jako společného projektu fakult strojní (prof. Konvičková), elektrotechnické (doc. Lhotská) a FBMI (prof. Kneppo), které budou nabídnuty návštěvníkům z řad průmyslu a státního i neziskového sektoru jak k přímému využití, tak i k případné iniciaci nových projektů aplikačně orientovaného výzkumu a vývoje. Jako příklad uveďme Modulární mobilní biotelemetrický systém projektu Advanced PDA pro snímání, zpracování, vizualizaci a lokální či dálkový přenos biologických (obr. 10) a technických signálů s možností individuálního konfigurování hardwarových i softwarových modulů. Systém získal čestné uznání v soutěži Cena Inovace roku 2004.

Endress+Hauser Czech s. r. o.          C 35

Společnost Endress+Hauser Czech na letošním MSV představí tradičně nejširší sortiment průmyslové přístrojové techniky nejvyšší úrovně.

Obr. 11.

Obr. 11. Coriolisův snímač hmotnostního průtoku s přímou měřicí trubicí Promass 83I měří také viskozitu (Endress+Hauser)

Novinkou uvedenou na trh letos v červnu je dvouvodičový převodník pH a vodivosti kapalin Liquiline M, který mj. nabízí, v kombinaci se sondami typu Memosens, bezkonkurenční diagnostiku sondy pH i celého měřicího řetězce (viz článek na str. 46).

Dále bude předveden unikátní Coriolisův hmotnostní průtokoměr s přímou měřicí trubicí Promass 83I (obr. 11) k měření současně čtyř parametrů: hmotnostního průtoku, hustoty nebo koncentrace, teploty a viskozity.

Jedním z magnetů expozice jistě bude nejmodernější bezpapírový zapisovač Ecograph T, který za cenu klasických zapisovačů nabízí rozměrný barevný grafický zobrazovač LCD, ukládání dat do paměti i jejich přenos do sítí, bezúdržbový provoz aj. (viz také informace na str. 49 a článek v časopise Automa č. 7/2005, str. 26).

Zajímavými produkty dostupnými prostřednictvím internetového obchodu jsou např. nový provozní zobrazovač RIA452, nový kapacitní snímač polohy hladiny kapalin Liquicap T, nevyžadující kalibraci, a nejmenší vibrační hladinový spínač pro kapaliny Liquiphant T.

ESSA, s. r. o.          A2 61

Společnost ESSA, s. r. o., bude vystavovat osvědčené optoelektronické lineární snímače polohy. V současné době jsou vyráběny pod označením SL 10x a SL 11x s menším příčným průřezem a SL 20x a SL 21x v robustnějším provedení. Pro velké mechanické zatížení (např. lisy) se dodávají lineární snímače SLR a pro odměřování v prostředí s nadměrnou prašností (např. brusky) snímače SL 30x a SL 31x. Snímače SL x0x- mají po 50 mm nulové pulsy, zatímco snímače SL x1x- mají po 20 mm kódované referenční značky, umožňující zjistit absolutní souřadnici.

Dalším výrobkem jsou lineární měřicí sondy SM 12, SM 30 a SM 50 s odměřovacími délkami 12, 30 a 50 mm a přesností ±1 µm.

Sortiment inkrementálních snímačů je doplněn o rotační snímače SR 58xx a zadávací kolečko RK 100, určené pro ruční ovládání posuvů u řídicích systémů CNC.

Další položkou v sortimentu jsou vyhodnocovací jednotky pro optoelektronické snímače polohy – jednosouřadnicové až třísouřadnicové stolní a panelové číslicové indikace polohy a karty do PC.

Zájemci mohou ve stánku společnosti ESSA získat také informace o nabídce servisu a modernizací řídicích systémů NC a CNC a tvorbě sítí DNC.

Novinkou je zdroj pro napájení magnetické upínací jednotky DEJ 110/15 pro zástavbu do rozváděče.

Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně          A1-I 3

Obr. 12.

Obr. 12. Pohled na expozici FSI VUT v Brně na MSV 2003

Fakulta strojního inženýrství VUT (FSI) se MSV zúčastňuje pravidelně již od roku 2000 (obr. 12). Stejně tomu bude i letos, kdy bude ve svém stánku prezentovat výsledky dosažené v oblasti vědy výzkumu. Vzhledem k omezenému rozsahu výstavní plochy půjde jen však jen o exponáty rozměrově vhodné, reprezentující bohužel jen zlomek z intenzívní činnosti fakulty. Letos budou vystaveny:

 • tři funkční modely Stirlingova motoru,
 • mikroelektrocentrála o výkonu 500 W se Stirlingovým motorem,
 • nový typ Human Power Vehicle (HPV je jednostopé vozidlo – tedy kolo – netradiční konstrukce – tzv. lehociped)
 • model letounu VUT 100,
 • obří rádiem řízený model hornokřídlé varianty nového letounu Sova,
 • zdokonalený mobilní robot VUTBOT 2.

Flexlink Systems, s. r. o.          A1 61

Flexlink Systems, s. r. o., člen skupiny Flexlink, patřící na světových trzích k předním dodavatelům komplexních automatizačních systémů, již otevře svůj stánek na MSV potřetí a vzhledem k růstu svého vlivu v oblasti českého a slovenského průmyslu letos očekává zvýšený zájem návštěvníků.

Obr. 13.

Obr. 13. Dvouosý manipulátor a paletová dopravní trasa XK (Flexlink)

Nabídka společnosti je směřována výrobním podnikům, kterým nabízí komplexní automatizaci logistiky výroby v procesech obrábění a montáže (to je hlavní téma letošní expozice), plnění a balení. Společnost nabízí řešení s těmito kritérii:

 • Spolehlivost, snadná obsluha, kontrola operátorů,
 • kapacity strojů,
 • rozpracovanosti,
 • rychlá návratnost investic,
 • opětovná využitelnost zařízení – modulární koncept automatizace.

Do široké nabídky automatizačních prvků spadají flexibilní dopravníky, paletové systémy, rozbočovače a slučovače toku, zásobníky – buffery, elevátory a manipulátory (obr. 13), prostředky pro integraci robotů, software pro řízení linek atd. Součástí nabídky je také analýza stávající výroby, odhalení nejslabších článků, návrh řešení a kalkulace návratnosti investic.

Future Engineering, a. s.          C-I 124

Firma Future Engineering, a. s., působí od roku 1990 v oblasti informačních systémů a průmyslové automatizace na českém a slovenském trhu i v zahraničí. Letos jako již každoročně bude vystavovat na MSV v Brně, kde tentokrát představí prostředky pro realizaci distribuovaných měřicích a řídicích systémů, vestavné (embedded) systémy pro automatizaci strojů a výroby, operátorské terminály (HMI) a odolné přenosné počítače.

Obr. 14.

Obr. 14. Uno 2000/3000 – embedded PC s procesorem Pentium M (Future Engineering)

V oblasti distribuovaných systémů je novinkou řada SoftPLC ADAM-5510KW pro snadnou tvorbu řídicích systémů s komunikační platformou Modbus/RTU, pamětí až 1,5 MB a čtyřmi rozhraními RS-232/485 a Ethernet. Programuje se ve vývojovém prostředí KW Multiprog, shodně jako PLC.

Ve vestavných systémech jsou novinkami řady UNO-2000, UNO-3000 (obr. 14) a ARK-3000 (multimediální verze), což jsou kompaktní PC na bázi jednodeskového počítače s procesorem Pentium III nebo Pentium M nabízející širokou škálu rozhraní (RS-232/485, CAN, Ethernet), rozšíření funkcí prostřednictvím slotů PC/104, PCMCIA atd. Všechny jednotky řady UNO/ARK jsou kompaktní stavby, mechanicky velmi odolné, s pasivním chlazením.

Mezi odolnými přenosnými počítači Tetra se představí nový notebook s brilantním 15" displejem, tablet PC s 8" LCD s dotykovou obrazovkou a PDA s VGA LCD.

GMC–měřicí technika, s. r. o., Blansko          C-II 240

Obr. 15.

Obr. 15. Multifunkční wattmetr SINEAX A210

Firma GMC–měřicí technika, s. r. o., Blansko, představí na MSV v Brně i v letošním roce nejmodernější přístroje z oblasti měřicí a regulační techniky. Jde o analogové a digitální rozváděčové přístroje, multifunkční wattmetry (obr. 15), převodníky elektrických a neelektrických veličin, včetně programovatelných, dále regulátory teploty, elektroměry a systémy pro sledování spotřeby energie, videozapisovače, digitální zobrazovače, regulátory napětí a mnoho dalších.

Harting, s. r. o.          C 26

Společnost Harting zve všechny své současné, minulé a budoucí partnery do svého stánku, který bude umístěn, jako již tradičně, v pavilónu C ihned u východu směrem k pavilonu A.

Prezentovány budou novinky a zajímavosti z nabídky signálových a výkonových konektorů a kabelových svazků pro elektroniku a do průmyslového prostředí, pasivní sestavy na deskách s tištěnými spoji a zejména zařízení a komponenty pro 100Mb průmyslový Ethernet.

Obr. 16.

Obr. 16. Miniaturní napájecí konektor 48 V/12 A (Harting)

Produkty řady RJ Industrial Push Pull byly stanoveny v nové normě ISO IEC 24702 za výhradní řešení rozhraní ethernetových sítí pro stupeň krytí IP67. Systém Push Pull firmy Harting se tedy zřejmě stane obecným řešením pro rozhraní mezi manažerskou a výrobní částí podniků.

Novým přírůstkem je napájecí konektor (obr. 16), který na ploše 2 × 2 cm zakončuje čtyři vodiče, každý o proudu 12 A a napětí 48 V nebo dva vodiče 250 V/16 A + PE. Doplňuje tak datové a hybridní konektory, kabely, rozbočovače, přepínače a porty tvořící spojovou část sítí.

Horkou novinkou jsou minikonektory pro koaxiální kabely o šířce jen 5 mm s mezní frekvencí 4,5 GHz.

Ifm electronic, spol. s r. o.          C-II 201

Ifm electronic představí tradiční sortiment senzorů a automatizačních prostředků. Zájemci získají informace o indukčních senzorech s konstantním korekčním faktorem 1, senzorech s přesným analogovým výstupem, senzorech tlaku, inkrementálních a absolutních rotačních snímačích, elektronických digitálních čítačích, vyhodnocovacích jednotkách a zdrojích napájení.

Obr. 17.

Obr. 17. I/O moduly ATEX Classic Line do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ifm electronic)

V rámci programu Opto Times byly na trh uvedeny optické senzory vyvinuté na základě nejnovějšího výzkumu v optice.

Zájemcům budou dále poskytnuty informace o senzorech a komponentách určených pro aplikace v náročných podmínkách, které se vyskytují např. v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, dále o senzorech do prostředí s nebezpečím výbuchu, o senzorech pro mobilní stroje, kde jsou kladeny velké požadavky na spolehlivost a odolnost proti vibracím a rázům, a konečně o přístrojích pro průmyslovou komunikaci AS-i, např. o analogových modulech Clasic Line, bezpečnostních modulech Smart Line a I/O modulech ATEX Classic Line (obr. 17), inteligentních senzorech a o řídicích systémech.

Stručné popisy nejzajímavějších novinek jsou uvedeny v článku Ifm electronic na MSV 2005 na str. 18 tohoto časopisu.

INSYS Microelectronics CZ, s. r. o.          Z 95

Společnost INSYS Microelectronics se dlouhodobě zabývá výrobou a vývojem elektronických zařízení určených pro datové přenosy v průmyslovém prostředí. Jedná se o zařízení, která zajišťují libovolné prodloužení sériové linky RS-232 prostřednictvím některého z dostupných komunikačních médií, jako jsou např.: analogová telefonní linka, linka ISDN, síť GSM/GPRS, Ethernet, WLAN či Bluetooth (obr. 18).

Obr. 18.

Obr. 18. Modul Insys WLAN Serial (Insys Microelectronics)

Uživateli modemů značky INSYS jsou zákazníci z oblasti průmyslové automatizace (PLC, záznamníky dat), centralizovaného sběru dat z výroby i infrastruktury (odečty plynoměrů, elektroměrů, vodoměrů apod. na dálku). Prostřednictvím těchto zařízení je také možné provádět na dálku dohled na sledované technologické zařízení téměř odkudkoliv na světě.

Výrobky jsou určeny zejména k montáži do rozváděčů na lištu DIN a bez problémů si poradí i s náročnými provozními podmínkami. Vyráběny jsou i úsporné verze speciálně pro návrháře nových zařízení (OEM), kterým je při příležitosti MSV určen článek str. 78.

Mezi novinky, které budou prezentovány při veletrhu, patří komunikace prostřednictvím bezdrátových metod GPRS nebo WLAN.

JUMO Měření a regulace s. r. o.          C-I 117

Obr. 19.

Obr. 19. Snímač vodivosti JUMO CTI-750 v kompaktním provedení

JUMO Měření a regulace s. r. o. představí na MSV několik zajímavých novinek např. z oblastí snímačů pro analýzu kapalin nebo elektronických regulátorů.

JUMO CTI-750 (obr. 19) doplňuje sortiment snímačů vodivosti o přístroj, který lze použít v aplikacích, kdy teplota měřeného média může dosahovat až 140 °C. Lze jej použít např. v potravinářském průmyslu nebo farmacii, neboť snese sterilizaci horkou párou a CIP. Rychle reagující integrovaný snímač teploty zaručuje korektní teplotní kompenzaci měřené hodnoty vodivosti. Pomocí dvou binárních kontaktů lze přepínat mezi čtyřmi měřicími rozsahy a teplotními koeficienty. Podrobné informace o přístroji JUMO CTI-750 obsahuje článek na str. 26, v němž je současně představena i další novinka, modulární elektronický regulátor Dtron 300.

Krohne CZ spol. s r. o.          C 50

Společnost Krohne CZ, spol. s r. o., uvádí na trh novou řadu ultrazvukových hladinoměrů Optisound. Pro limitní měření výšky hladiny kapalin, pevných látek a granulátů představí ucelený soubor vibračních hladinových spínačů Optiswitch.

Obr. 20.

Obr. 20. Radarový hladinoměr s vedenou vlnou (TDR) Optiflex 1300C (Krohne)

Zákazníci se budou moci seznámit s desítkami úspěšných aplikací nových magneticko-indukčních průtokoměrů Optiflux zejména v papírenství, chemii a vodním hospodářství. Vlastní diagnostika převodníku IFC 300 pro magneticko-indukční průtokoměry zahrnuje mimo jiné měření vodivosti a teploty měřené kapaliny, kontrolu vzniku usazenin na výstelce, kontrolu přítomnosti rušivých magnetických polí v prostoru snímače a periodické ověřování neporušenosti výstelky a zaplnění měřicí trubice průtokoměru kapalinou. Pracovníci firmy Krohne zákazníkům nabídnou svoje zkušenosti s provozem ultrazvukových průtokoměrů Krohne UFM 3030, které spolehlivě měří průtok rozpouštědel, alkoholů, dehtů a asfaltů, a představí jim netradiční použití hmotnostních průtokoměrů s přímou měřicí trubicí Optimass pro měření hustoty kalů a suspenzí. K vidění budou také radarové hladinoměry Optiwave 7300 a Optiflex 1300C (obr. 20).

Pro návštěvníky bude připraven katalog na CD ROM Krohne 2005 v českém jazyce.

Moravské přístroje, a. s.          C 124

Společnost Moravské přístroje bude na MSV vystavovat na svém tradičním místě v pavilonu C.

Obr. 21.

Obr. 21. Průmyslový počítačový systém Data Lab (Moravské přístroje)

Klíčovým produktem společnosti je programový systém pro průmyslovou automatizaci Control Web 5, kterému bude v expozici věnován největší prostor. Control Web poběží na řadě platforem, od výkonných stanic s prostorovou (3D) grafikou až po kompaktní průmyslové počítače s bezdiskovými operačními systémy. Verze 5 je již na trhu déle než rok a půl, dětské nemoci jsou vychytány a produkt je stabilní a spolehlivý. Přitom je pravděpodobně stále ještě na začátku své morální životnosti. Po počátečních předělávkách aplikací z předchozí verze se nyní stále častěji objevují aplikace, využívající nových vlastností, které tento systém nabízí. A je to na nich vidět – běžte se podívat.

O nové moduly se rozrostl průmyslový počítačový systém Data Lab (obr. 21). Obliba koncepce malých a kompaktních, nicméně plně vybavených a výkonných průmyslových počítačů doplněných plug and play periferními zařízeními na rychlé sběrnici USB stále roste. Praxe potvrzuje, že jednoduchost použití není vykoupena žádným kompromisem v oblasti spolehlivosti a kvality.

Pantek (CS) s. r. o.          Z-I 106

Pantek (CS), s. r. o., distributor produktů firem Wonderware a Woodhead pro ČR a SR, bude vystavovat zejména novinky z integrované softwarové rodiny pro průmyslovou automatizaci Wonderware FactorySuite A2.

Vedle nových verzí produktů InTouch 9.5 (vizualizace procesů), Industrial Application Server 2.1 (průmyslový aplikační server), SuiteVoyager 2.5 (výrobní internetový portál) a ActiveFactory 9.0 (analýza dat z databáze Wonderware IndustrialSQL Server) jistě zaujme i nový produkt PEM (Production Events Module), určený pro záznam a dokladování skutečné historie výroby. Představuje ideální řešení všude, kde jsou uplatňovány přísné regulatorní požadavky, např. v potravinářském, farmaceutickém a automobilovém průmyslu.

Přehlednou charakteristiku celé rodiny Wonderware FactorySuite A2 a informace o nových verzích produktů InTouch a SuiteVoyager lze najít v článku na str. 86.

Kromě produktů od firmy Wonderware dodává Pantek (CS) také ucelenou řadu výkonných komunikačních karet do PC a PLC značek Applicom, SST a DirectLink (součást skupiny Woodhead Software & Electronics) pro podporu otevřených průmyslových sběrnic a firemních systémů I/O s mnoha protokoly (Profibus, Interbus-S, DeviceNet, ControlNet atd.).

Poličské strojírny a. s.          F 19

Obr. 22.

Obr. 22. Zástupce sortimentu pneumatických válců z produkce akciové společnosti Poličské strojírny

Poličské strojírny, a. s., budou vystavovat standardní pneumatické prvky (pneumatické motory, ventily a rozváděče, jednotky úpravy vzduchu, šroubení a hadičky – obr. 22) a pneumatické systémy pro ovládání dveří dopravních prostředků (ovladače dveří přímočaré, otočné, otočné s přizvednutím v koncové poloze, ovládací bloky se sdruženou funkcí pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře a ventily nouzového ovládání dveří). Do stánku jsou zváni všichni zájemci o pneumatické prvky a systémy. V případě zájmu o detailní konzultace speciálních problémů se doporučuje předem si sjednat schůzku.

Sdružení AS-interface Česká republika          C-II 202

Obr. 23.

Obr. 23. Obálka knihy AS-Interface – Řešení pro automatizaci, která bude k dispozici ve stánku Sdružení AS-interface Česká republika

AS-interface Česká republika je zájmové sdružení právnických osob. Sběrnice AS-interface se stala celosvětově standardem na úrovni dvoustavových čidel a akčních členů s širokým použitím v distribuované automatizaci strojů, výrobních linek a procesů.

Pro české uživatele průmyslové sběrnice AS-i je Sdružení AS-interface Česká republika zdrojem aktuálních informací od nezávislých odborníků. Členům sdružení poskytuje přístup k plnému know-how komunikačního systému.

Ve svém stánku sdružení představí ukázkové aplikace sítě AS-interface s důrazem na oblast bezpečnosti strojů a výrobních linek pod značkou Safety at Work. Zástupci sdružení nabídnou široké odborné veřejnosti ojedinělou knihu o sběrnici AS-Interface v českém jazyce AS-Interface – Řešení pro automatizaci (obr. 23).

SofCon s. r. o.          C-I 102

Společnost SofCon s. r. o. bude na letošním MSV v Brně vystavovat široké spektrum svých výrobků s řadou zajímavých novinek, mezi které patří zásuvný řídicí systém, nové průmyslové řídicí jednotky KIT188ER a KITMSM586, operátorský panel Touch51/IO ve funkci řídicího systému atd.

Obr. 24.

Obr. 24. Terminál pro sběr dat s 6,4” TFT displejem Term90

Stávající řídicí systémy SofCon jsou u výrobce smontovány podle objednávky zákazníka a jsou jen obtížně rozšiřitelné. Nové systémy jsou konstruovány jako zásuvné a jsou určeny variantně pro 10 nebo 15 desek.

Průmyslová řídicí jednotka KIT188ER nahradí v nových řešeních jednotku KITV40. Je podstatně výkonnější, obsahuje tři sériové kanály, hodiny reálného času (RTC), hlídací obvod (watchdog), 1MB RAM, 768KB paměť flash a slot pro paměť compact flash.

Průmyslová řídicí jednotka KITMSM586 obsahuje firemní sběrnici IOBUS, procesorový modul s 32bitovým procesorem Elan520, 32 MB RAM, čtyři sériová rozhraní, RTC, hlídací obvod atd.

Mezi vystavovanými exponáty nebudou chybět operátorské panely s dotykovou obrazovkou Touch11, Touch51, Touch55 a z nich odvozené řídicí systémy Touch11/IO a Touch51/IO.

Teco, a. s.          C-I 144

Obr. 25.

Obr. 25. PLC Tecomat TC650 a TC700 a programovatelná relé Smart (Teco a. s.)

Prezentace firmy Teco, a. s., na MSV 2005 je zaměřena převážně na novinky v produkci firmy (obr. 25). Na veletrhu bude představena zcela nová řada externích svorkovnicových modulů a nové periferní moduly a komunikační rozhraní pro PLC Tecomat TC700. Mezi užitečné vlastnosti tohoto systému patří možnost výměny modulu za chodu, redundance napájení nebo propojení rámů optickým kabelem. V sortimentu se objeví nová řada kompaktních PLC TC650 s možností připojení do sítě Ethernet a parametry procesorové jednotky CPU srovnatelnými s modulárními TC700. Sortiment se rozšiřuje také o moduly vzdálených I/O komunikujících přes Profibus-DP (Tecomat TP1000) a programovatelná relé Smart pro nejjednodušší aplikace.

Svou rodinu rozšiřují i panelové počítače Tempo. Jejich procesorová jednotka s výkonným procesorem Intel XScale a širokými komunikačními možnostmi (mj. Ethernet 10/100 Mb/s) je předurčuje k použití ve funkci webových serverů nebo výkonných zobrazovacích jednotek pro řízení technologických linek, mobilních zařízení apod. Dodávají se v provedení bez displeje i s barevným dotykovým TFT displejem 5,7", s napájením volitelným mezi 24 V DC a 230 V AC a s operačním systémem Windows CE.net nebo Embedded Linux.

Tecon, s. r. o.          Z-I 129

Ve stánku firmy Tecon, s. r. o., se mohou zájemci seznámit s programovatelnými automaty řady DirectLogic a programovatelnými relé Super Relay, a to v zajímavých cenových relacích. Budou zde představeny servery Ethernet Serial Server, určené pro komunikaci s rozhraními RS-232/422/485 prostřednictvím Ethernetu – jak po kabelu, tak v bezdrátovém provedení (Wi-Fi) nebo prostřednictvím GPRS. Poprvé zde budou uvedeny průmyslové ethernetové přepínače firmy Korenix s redundancí a dálkovou správou (obr. 26).

Obr. 26.

Obr. 26. Průmyslový ethernetový přepínač Jet Net od firmy Korenix s redundancí a dálkovou správou (Tecon, s. r. o.)

Ze sortimentu grafických operátorských panelů s dotykovým displejem bude představena ucelená řada s úhlopříčkami od 3,8" do 12". Velmi zajímavá jsou PC s operačním systémem Windows CE.net a dotykovým displejem s úhlopříčkou 5,7" a 12" a s vizualizačním softwarem Indusoft. Tento software umožňuje vytvářet aplikace HMI pro všechny operační systémy.

Dále zájemci budou moci zhlédnout nabídku celokovových panelových průmyslových PC a monitorů s dotykovými displeji o úhlopříčce 6,4" až 18". V expozici budou prezentovány též indukční a fotoelektrické snímače, inkrementální čidla, samostatné regulátory a napájecí zdroje 12/24 V DC.

Testo, s. r. o.          C-II 209

Obr. 27.

Obr. 27. Multifunkční přístroj Testo 435 pro analýzu kvality vzduchu

Firma Testo na veletrhu představí nové přístroje v moderním designu pro měření teploty, vlhkosti, kvality vzduchu, rychlosti proudění a tlaku a také analyzátory plynů. Nové přístroje jsou díky velkému displeji daleko přehlednější a s použitím bezdrátového přenosu dat uživatelům usnadňují manipulaci při měření.

Na obr. 27 je jedna z novinek, přístroj Testo 435 pro analýzu kvality vzduchu a následné vyregulování vzduchotechnických zařízení. Podrobněji se s ním mohli čtenáři seznámit v minulém čísle časopisu na str. 22.

TSI System, s. r. o.          C 52

Společnost TSI System, která letos vystavuje na MSV již popatnácté, bude prezentovat svoje inženýrské a obchodní aktivity: zkušební techniku pro nedestruktivní zkoušení, přístroje a automatizační prvky pro bezkontaktní měření teploty, inteligentní kamery pro systémy počítačového vidění a laboratorní techniku pro metalografii a mechanické zkoušky materiálů.

Obr. 28.

Obr. 28. Teploměrná technika Fluke (TSI System)

Technika pro nedestruktivní zkoušení je prezentována ultrazvukovými a vířivoproudými přístroji Staveley NDT Technologies. Pro zkoušení povlakových vrstev jsou představovány přístroje Positector firmy Defelsko.

V oblasti bezkontaktního měření teploty je TSI System dodavatelem ručních bezkontaktních i kontaktních teploměrů Fluke (obr. 28). Dále nabízí pyrometry Raytek pro teploty od –50 do +3 000 °C. Špičkou teploměrné techniky je diagnostická termokamera Fluke Ti30.

Pro systémy počítačového vidění jsou v nabídce inteligentní kamery Legend 500 (DVT/Cognex) – viz článek na str. 44.

Metalografická technika ATM, zalévací hmoty Heraeus Kulzer a brousicí a lešticí materiály LAM Plan představují technický vrchol pro přípravu materiálových vzorků. Tvrdoměry a mikrotvrdoměry Affri najdou uplatnění při zkouškách všech konstrukčních materiálů.

Turck, s. r. o.          C-II 237

Obr. 29.

Obr. 29. Kamerový systém Presence Plus P4 GEO

Na veletrhu bude představena nová, revoluční řada indukčních senzorů Uprox+ s cívkou vyrobenou technologií tištěného spoje, s dlouhou spínací vzdáleností, jednoduchou montáží a univerzálním použitím. Dále moduly rozhraní IM v pouzdrech o šířce jen 13 a 27 mm s univerzálním napájením, odnímatelnou svorkovnicí a možností nastavení z PC nebo displeje. Novinkou jsou inteligentní snímače tlaku PS 400/500, které mají válcové robustní pouzdro, možnost natočení senzoru i displeje a zabezpečení zadaných hodnot. Prezentovány budou i sběrnicové systémy pro automatizaci strojů a výrobních linek, systémy distribuovaných I/O modulů pro protokoly Profibus-DP, DeviceNet, CANopen a bezpečnostní systémy pro ochranu pracovních prostor, strojů a osob (viz článek na str. 90). Z inspekčních senzorů bude představen výkonný kamerový systém Presence Plus P4 GEO (obr. 29), který testuje tvar, provedení a příp. polohu výrobku. Na výstavních panelech bude prezentován kompletní program senzorové a konektorové techniky, včetně rotačních, inkrementálních a lineárních senzorů, čítačů, počítadel, zobrazovačů, atd. Ke všem výrobkům budou poskytnuty podrobné informace a navrhnuto nejlepší řešení pro daný problém.

Yokogawa Electrofact Ges. m. b. h.          Z 20

Obr. 30.

Obr. 30. Jednotka sběru i zpracování dat Daqmaster MW100

Po třech letech se na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna vrací firma Yokogawa. Tentokrát však nebude na obvyklém místě v pavilónu C, ale v pavilonu Z, stánek 20. V rámci nového globálního konceptu Vigilantplant má Yokogawa celou řadu novinek v každém z oborů výrobků, které na MSV představí. V oblasti analytiky jsou to nové převodníky pH a vodivosti EXA450, nový analyzátor rozpuštěného kyslíku ve vodě DO202G/S a nové zirkoniové sondy pro měření obsahu kyslíku použitelné v prostředí s nebezpečím výbuchu. Do rodiny provozních přístrojů přibyl několikaparametrový převodník rozdílu tlaků, tlaku, teploty a průtoku EJX910A. Nové papírové zapisovače s ethernetovým rozhraním µR10 000 a 20 000, nová jednotka sběru i zpracování dat Daqmaster MW100 (obr. 30) a celá řada významných funkčních zlepšení stávajících produktů (např. CX2000) jistě přitáhnou zájemce z oblasti zápisu a regulace. Odborníci z oboru komplexní automatizace ocení světově první bezpečnostní systém ProSafe-RS (SIL 3) integrovaný do konceptu DCS Centum CS3000 a nejnovější redundantní řídicí sběrnici V-net/IP s rychlostí 1 Gb/s. Na téměř dvojnásobné ploše než obvykle se na všechny návštěvníky těší rozšířený tým společnosti Yokogawa.

(ed)