Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Na liberecké univerzitě vznikne výzkumné pracoviště pro výzkum nanotechnologií

V červenci 2015 byla zahájena první fáze nanotechnologického výzkumného projektu Nanomatcom. Bude-li schválen obchodní plán, budou vědci z Technické univerzity v Liberci a prestižní německé Fraunhoferovy společnosti společně vyvíjet technologii obdobnou 3D tisku, ale s jemností dosud ve výzkumu nedosaženou. Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) se postará o propojení výzkumné sféry s hospodářským sektorem, aby se výsledky tohoto výzkumu rychle uplatnily v průmyslové praxi.

 
Cílem první fáze projektu Nanomatcom, trvající jeden rok, je příprava obchodního plánu pro následné vybudování a fungování společného výzkumného pracoviště Technické univerzity v Liberci a Fraunhoferovy společnosti, a to právě na liberecké univerzitě.
 
Budou-li v této přípravné fázi splněny všechny nutné podmínky, bude mít partnerské konsorcium značnou šanci na získání další finanční podpory pro vybudování nového pracoviště. „Výsledkem projektu bude excelentní univerzitní výzkumné pracoviště orientované na automatizované vytváření vysoce jemných 3D struktur s funkčními nanočásticemi,“ vysvětlil při oficiálním zahájení první fáze projektu Petr Tůma, ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) na Technické univerzitě v Liberci.
 
„V rámci projektu Nanomatcom poskytneme naše know-how a rozsáhlé zkušenosti provedením podrobné analýzy trhu a identifikací vhodných firemních partnerů centra excelentnosti,“ uvedla Lenka Šolcová, vedoucí kompetenčního centra Inovativní technologie ČNOPK.
 
Projekt Nanomatcom je realizován v rámci programu Evropské unie Horizont 2020 – Teaming. Program má podpořit spolupráci ve výzkumu mezi partnery ze zemí západní Evropy s těmi ze států střední a východní Evropy. Do tohoto prestižního programu byly přijaty pouze tři projekty, na kterých se mají podílet čeští vědci.

(ed)