Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Na jižní Moravě vznikne chytré satelitní městečko

Společnost E.ON buduje na jižní Moravě unikátní projekt chytrého satelitního města. U obce Starovice nedaleko Hustopečí u Brna vyroste sídliště rodinných domů využívající energetické sítě smart grids a obnovitelné zdroje energie. Domy budou vybaveny fotovoltaickými zdroji a tepelnými čerpadly a budou připraveny na instalaci nástěnné dobíječky elektromobilů. Vše bude propojovat chytrá energetická síť s datovými přenosy pro monitorování a řízení spotřeby elektřiny.

Nově vznikající satelitní město se stane „výkladní skříní“ a zároveň jakousi laboratoří společnosti E.ON. Projekt bude zahrnovat nejen čtyřicet nových rodinných domů postavených v nízkoenergetickém standardu, ale také moderní chytrou energetickou síť s možností obousměrné datové komunikace. 

Chytré sítě i obnovitelné zdroje energie

Každý dům v nové části Starovic bude vybavený tepelným čerpadlem pro vytápění a ohřev vody. Součástí domu bude též střešní fotovoltaický systém. Ten bude vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu obyvatel domu, přebytky budou ukládány ve virtuální baterii společnosti E.ON, odkud si ji uživatelé budou moci opět kdykoliv vzít zpět. V každém domě bude nainstalován chytrý elektroměr s možností datové komunikace s řídicím centrem distributora elektřiny. „Chytrá elektrická síť umožní jak sledování, tak v budoucnu i aktivní řízení spotřeby elektřiny. To je důležité hlavně v souvislosti s rozvojem elektromobility, kdy bude možné aktivně časovat energeticky náročnou spotřebu jednotlivých nabíjecích stanic v domech,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti E.ON Distribuce.

Chytrou obec však nedělají jen technicky vyspělé domy, ale především kvalitní a moderní veřejná infrastruktura. Projekt proto zahrnuje i moderní a energeticky úsporné veřejné osvětlení se světelnými zdroji s LED s možností centrálního ovládání jednotlivých svítidel. Počítá se rovněž s implementací systému detekce vozidel Spinwire, který umožňuje ovládat např. chování přechodu pro chodce, sledovat hustotu provozu a dodržování rychlosti vozidel nebo informovat o volných parkovacích místech.

Nová část obce by měla mít charakter moderní architektonicky sjednocené komunity. „Nejsme velcí příznivci izolovaných satelitních městeček, nová část obce je tak organickým zakončením stávající ulice. Navíc je celá plocha podřízena architektonické studii, domy v lokalitě proto budou značně podobné. Moderním úsporným technologiím velmi fandíme,“ popisuje starosta Starovic Antonín Kadlec. 

Smart grids – budoucnost energetiky

Jako smart grids se označují elektrické sítě, které kromě přenosu silové elektřiny nabízejí i datovou komunikaci. Ta umožňuje monitorování, ovládání a aktivní řízení spotřeby energie. Podle odborníků bude implementace chytrých energetických sítí nutná nejen pro větší rozvoj elektromobility, ale rovněž pro stále častější lokální výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tomu totiž běžná elektrická přenosová síť nebude stačit. „Soudobé elektrifikační soustavy vznikaly v devatenáctém století a vyhovují požadavkům století dvacátého, nikoliv jednadvacátého. Koncept smart grids znamená hlavně novou elektrifikaci,“ říká Vladimír Kovář z České technologické platformy Smart Grid.

Česká republika je ve využívání moderních energetických zdrojů a sítí spíše na začátku. Právě proto by mohly podobné projekty, jako je chytré satelitní městečko ve Starovicích, rozvoj chytrých řešení a větší využívání obnovitelných zdrojů energie nastartovat. „Česko potřebuje sebevědomý plán, který mu zajistí postupnou nezávislost na spalování fosilních paliv. Právě moderní energetika je klíčem k čisté, dostupné a levné energii,“ uvádí Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Projekt chytrého satelitního městečka ve Starovicích je nyní ve stadiu územního a stavebního povolení. Výstavba inženýrských sítí a instalace zařízení společnosti E.ON začne v polovině letošního roku. Realizace rodinných domů a implementace technického vybavení se předpokládají ve třetím čtvrtletí 2019.

(ed)