Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Na Dnech teplárenství a energetiky 2019 se diskutovalo o změnách v energetice

Dny teplárenství a energetiky je tradiční konference koncipovaná jako odborné fórum pro zástupce tepláren, technologických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků. Letos na této dubnové dvoudenní akci (24. a 25. dubna v Hradci Králové) zaznělo 55 přednášek a v předsálí prezentovalo výsledky své činnosti 101 vystavovatelů. 

Dny teplárenství a energetiky pořádá Teplárenské sdružení České republiky, jehož členy jsou distributoři energie, zejména teplárny – a ty jsou nyní ve velmi složité situaci. Zatímco v předešlých letech se na této konferenci živě diskutovalo o nedostatku uhlí a prolomení limitů těžby, nyní stojí teplárny před jinou výzvou. Vzhledem k rostoucím cenám emisních povolenek je pro ně spalování uhlí nevýhodné, a tak musí přejít na jiné palivo. Zatímco ještě před dvěma lety stála povolenka na vypuštění 1 t emisí CO2 méně než 5 eur, loni její cena překročila 20 eur. A s tím mají teplárny problém, protože většina z nich dosud vyrábí energii z uhlí.

Hosté měli možnost seznámit se se zkušenostmi z praxe teplárenství a energetiky a také s chystanými legislativními opatřeními, o nichž přednášeli zástupci příslušných ministerstev. Jiří Feist, šéf strategie společnosti EP Energy, o konferenci řekl: „Čeká nás dekarbonizace, změna palivové základny, bude nutné vědět, jak to bude například s fondy.“

Na obtížnou ekonomickou situaci teplárenství upozornil předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Tomáš Drápela. Ohlásil, že Teplárenské sdružení ČR přechází do ofenzivy a bude tlačit na vládu, aby plnila své závazky a sliby. Prostředky z teplárenství použité na nákup povolenek se podle něj musí vracet na podporu investic do modernizace a snižování emisí.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla posluchače seznámil s legislativním rámcem energetiky do roku 2030 a se záměry MPO. Jaká je budoucnost podporovaných zdrojů tepla, o tom přednášel Vladimír Vlk z Energetického regulačního úřadu.

S velkým ohlasem se setkala sekce Trh s elektřinou a akumulace v teplárenství, zavedená v loňském roce, kde se diskutovalo o reformě trhu s elektřinou, hrozbách a příležitostech, které z toho vyplývají, a o možnostech využití akumulace tepla a elektřiny v teplárnách.

Ostré reakce posluchačů vyvolaly přednášky v sekci Odpady a jejich energetické využití. Nový zákon o odpadech má omezit skládkování razantním zvýšením poplatků za skládkování. Cílem je vyhovět evropské legislativě. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, upozornil na to, že Česká republika má dnes nižší poplatek za skládkování komunálního odpadu než Rumunsko. Skládky mají také významný negativní vliv na ovzduší, mezi lety 2014 až 2018 hořelo podle Jaromíra Manharta v ČR v průměru 800 provozovaných skládek odpadů ročně. 

Výstupy ze Dnů teplárenství a energetiky 2019

Teplárenské sdružení ČR formulovalo hlavní výsledky Dnů teplárenství a energetiky. Apeluje v nich na vládu ČR, aby se zabývala tíživou ekonomickou situací v teplárenství a nastavila dlouhodobě udržitelné podmínky podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Podle Teplárenského sdružení je nutné zapojit teplárny do konceptu smart grid.

Teplárenské sdružení ČR se hlásí k odpovědnosti za naplňování klimaticko-energetických cílů ČR do roku 2030 a požaduje právní rámec a stabilní předvídatelné podmínky pro investory. Rovněž požaduje, aby byla zavedena uhlíková daň pro zařízení nezahrnutá do systému emisního obchodování a aby se zamezilo nekalým praktikám v nabídkách na zajišťování dodávek tepla. Dalším jeho požadavkem je nastavení ekonomických podmínek pro využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně odpadů a biomasy.

(ev)

Obr. 1. Rušná dvoudenní konference ukázala problémy současného teplárenství a energetiky