Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Myslivna 2016

Společnost D-Ex Instruments uspořádala ve dnech 20. a 21. září v Brně již tradiční seminář Myslivna (nazvaný podle hotelu, kde se seminář koná), který se věnoval zejména technice určené do prostředí s nebezpečím výbuchu. Kromě přednášejících z pořádající firmy se úlohy lektorů ujali i Niaz Ahmed z firmy MTL a Jan Pohludka z FTZÚ v Radvanicích.

 

Celý program tradičně stojí na třech pilířích: to jsou přednášky Jaromíra Uhra o ochraně přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu, o jiskrové bezpečnosti a o základech funkční bezpečnosti. Niaz Ahmed z MTL se věnoval kybernetické bezpečnosti řídicích systémů a použití Ethernetu v prostředí s nebezpečím výbuchu včetně jiskrově bezpečného napájení ethernetových zařízení PoE. Připomeňme, že firma MTL patří v oboru kybernetického zabezpečení průmyslových řídicích a komunikačních systémů k průkopníkům a stále se v tomto oboru udržuje na špičce.

 

Jan Pohludka z FTZU se věnoval novým normám a požadavkům v oblasti techniky určené do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jeho přednáška patřila v druhém dni semináře k těm nejočekávanějším, mj. také pro možnost diskutovat s tímto předním odborníkem v oboru. Součástí akce byla i malá výstavka, kde mohli účastníci vidět část sortimentu společnosti D-Ex Instruments: produkty určené pro úlohy měření, kalibrace, zajištění bezpečnosti nebo pro ochranu před přepětím, včetně novinky v nabídce: tlakoměrů Bourdon.

 

Součástí akce byl i společenský večer, kde se posluchači mohli setkat s přednášejícími i ostatními pracovníky pořádající firmy.

(Bk)

 

Obr. 1. Na výstavce doprovázející seminář Myslivna bylo možné vidět i produkty Vaisala pro měření vlhkosti a teploty