Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Multikonference WSEAS v Praze

WSEAS je zkratka World Scientific and Engineering Academy and Society. Je to název mezinárodní organizace, jejíž heslo zní Unifying the Science, čili Sjednocování vědy, nebo Sjednocující věda, ale také Sjednotit vědu. Tato organizace pořádá zhruba každý měsíc jednu multikonferenci složenou z několika konferencí, které jsou vždy na tomtéž místě a ve stejnou dobu, takže účastníci jedné z konferencí nemají problémy s návštěvou konferencí ostatních.
 
Multikonference WSEAS jsou pořádány ve všech světadílech (s výjimkou Antarktidy). Jedna z nich byla zorganizována koncem března v Praze. Její jednotlivé konference nesly názvy (1) Acoustics & Music: Theory & Applications, (2) Mathematics and Computers in Biology and Chemistry, (3) Mathematics and Computers in Business and Economics, (4) Automation & Information, (5) Neural Networks, (6) Fuzzy Systems a (7) Evolutionary Computing.
 
Výčet názvů pražských březnových konferencí snad dostatečně ilustruje spektrum oblastí, které tentokrát mohly spadat pod heslo Unifying the Science. Je však třeba doplnit, že dokonce ani z názvu konferencí nemusí nezúčastněný čtenář získat dostatečný obraz – příkladem je hned první konference, jejíž spektrum témat začínalo u harmonizačních efektů starých arménských zpěvů, pokračovalo přes přístup k hudbě jako k systému a končilo počítačovými modely šíření zvuku v sálech a hluku v zastavěné krajině okolo tratí rychlovlaků.
 
Podobná multikonference jako ta pražská (složená z konferencí se stejným zaměřením jako letos) se uskuteční v červnu 2010 v rumunském Iasi. Avšak každý měsíc nabízí WSEAS alespoň jednu konferenci, která by mohla čtenáře časopisu Automa zajímat. Lze se o nich dozvědět na internetových stránkách http://www.wseas.org.

(EK)