Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Multifunkčnost s úzkými zásuvnými moduly I/O

Multifunkčnost s úzkými zásuvnými moduly I/O

Široká nabídka zásuvných optoelektronických členů (optočlenů) a relé v úzkém formátu řady Miro je rozšířena o další nové prvky, otevírající tomuto univerzálnímu systému nové oblasti použití.

Obr. 1.

Úzké 5mm zásuvné moduly pro 6,2mm patici se staly průmyslovým standardem. Jsou vhodné všude tam, kde je třeba spínat větší výkony při současné velké hustotě zástavby. Dostupná jsou relé pro všechna běžná napětí a se všemi běžnými materiály kontaktů. Pro spínání s velkou četností jsou určeny bezkontaktní optočleny. Firma Murrelektronik nyní rozšířila sortiment o nové zásuvné moduly pro řadu Miro 6,2 steckbar, čímž se tento systém stává zajímavým řešením pro mnoho dalších úloh.

Modul Miro 6,2 opto 4A je optočlen s integrovanou proudovou ochranou odolávající trvalému zkratu na straně zátěže. V porovnání s moduly běžně dostupnými na trhu poskytuje o 100 % větší zatížitelnost. Proto je vhodný i tam, kde bylo doposud nutné používat velké optočleny.

Při použití modulu Miro 6,2 triac je možné bezkontaktně spínat zátěže při napětí až 230 V AC. Tam, kde je vyžadováno časté spínání a rychlé reverzování, jsou ideální alternativou právě výkonové polovodičové spínací prvky namísto relé.

Pro zpracování rychlých signálů pomalejším digitálním vstupem je určen prodlužovač impulsů Miro 6,2 timer.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o., tel.: 377 233 935, e-mail: info@murrelektronik.cz, http://www.murrelektronik.cz