Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Multifunkční vyhodnocovací přístroj FX 360

číslo 10/2003

Multifunkční vyhodnocovací přístroj FX 360

Firma ifm electronic představuje multifunkční vyhodnocovací přístroj, který umožňuje získávat informace o stavu zařízení v průmyslové automatizaci. Přístroj měří doby period vstupních impulsů a zobrazuje jejich převrácené hodnoty – frekvence. Po vynásobení příslušným koeficientem měřítka mohou být zobrazovány např. otáčky, rychlosti a doby průběhů; tyto údaje mohou být převedeny na analogový signál. FX 360 je vhodný také pro počítání impulsů a měření času (elektronické stopky). Nejběžnější aplikace přístroje jsou:

Obr. 1.
 • měření rychlosti dopravníkových pásů,
 • zjišťování počtu otáček hřídelí strojů,
 • počítání výrobků na výrobních linkách,
 • počítání taktů stroje,
 • měření dob trvání technologických procesů v průmyslových pecích.

Předností přístroje je široký rozsah napájecího napětí (115/230 V AC, 50 až 60 Hz nebo 24 V DC) a možnost volby výstupního signálu (spínací DX2003 nebo analogový DX2002). Displej splňuje všechny běžné požadavky praxe a pro jeho vlastnosti jej ocení především výrobci strojů a zařízení. Přístroj FX 360 se nastavuje pouze dvěma tlačítky, umístěnými na předním panelu. Uživatel je přitom veden zobrazením nastavovacích parametrů na displeji. Volbou a aktivací různých druhů provozu je definována funkce přístroje. K tomu, aby byl přístroj přizpůsoben nejrůznějším možným aplikacím, musí být nastaveno pouze nejnutnější množství hodnot parametrů. Základní technické vlastnosti jsou:

 • maximální vstupní frekvence: 25 kHz, odpovídá době periody 0,02 ms,
 • impulsní vstupy: 3 (pnp, npn, NAMUR),
 • vstupní úroveň HTL: low 0 až 3,5 V, high 9 až 35 V,
 • integrované elektrické napájení rotačních snímačů: 24 V DC/150 mA, odolné proti zkratu,
 • analogový výstup: nastavitelný 0/4 až 20 mA, 0 až 10 V,
 • spínaný výstup: optovazební člen maximálně 35 V DC, 150 mA,
 • okolní teplota 0 až 45 °C,
 • kryt z plastu (Noryl) pro vestavbu do panelu se 14 připojovacími svorkami,
 • krytí: panel IP65, svorky IP20,
 • dobře čitelný displej – oranžové vysoce svítivé LED, výška znaků 15 mm,
 • rozměry (š × v × h) 96 × 48 × 129 mm.

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět