Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Multifunkční laserový snímač s integrovanou řídicí jednotkou a rozhraním Ethernet

Výrobce precizních senzorů Micro-Epsilon přichází na trh s novým vysoce výkonným optickým laserovým snímačem rozměrů s rozhraním Ethernet. Laserový snímač optoCONTROL 2520™ má kompaktní tvar a vyniká velkou přesností. Maximální vzdálenost od vysílače k přijímači je 2 m a měřený objekt může být umístěn kdekoliv v tomto dosahu.

 
Nový optoCONTROL 2520™ je bezkontaktní laserový snímač rozměrů, který využívá prvek CCD s velkým rozlišením. Snímač má velkou vzorkovací frekvenci (2,5 kHz), vynikající opakovatelnost 5 μm, linearitu 0,02 mm v celém rozsahu a rozlišení 1 μm. Maximální šířka měřeného předmětu je 46 mm.
 

Nabitý funkcemi

Pro zobrazování a záznam naměřených hodnot, nastavování parametrů snímače a vizualizaci videozáznamu používá snímač rozhraní zobrazené v běžném webovém prohlížeči. Software snímače umožňuje uživateli nastavit proces měření a zaznamenávat měřené hodnoty přímo prostřednictvím tohoto rozhraní, a tudíž není třeba do připojeného počítače stahovat žádný software.
 
Tabulka měření zobrazuje naměřené údaje v reálném čase. Pro větší přehlednost mohou být různé naměřené hodnoty, např. jednotlivé hrany, průměr nebo středová osa, podle přání uživatele v tabulce buď zobrazeny, nebo skryty. Software má funkce pro výpočet průměrných hodnot, filtrování naměřených hodnot a statistické řízení procesů. Přímo na snímači jsou k dispozici rozhraní Ethernet, EtherCAT a RS-422; pro analogové výstupy je dodáván malý modul k upevnění na lištu DIN.
 
Snímač měří rozměry, hrany nebo mezery pomocí „stínového“ principu ThruBeam. Vysílač vytváří svazek paralelních paprsků, který je přenášen prostřednictvím optické soustavy do přijímací jednotky. Je-li procházející svazek zastíněn měřeným objektem, senzor CCD v přijímači detekuje obrys cíle a vyhodnotí jeho rozměr. Cílový objekt může být v jakékoliv poloze v rámci světelného svazku. Nejmenší zjistitelný průměr cílového objektu je přibližně 0,5 mm, tzn. že systém může být použit k měření velmi malých mezer nebo objektů, jako jsou konektory a svorky ve výrobě elektroniky (obr. 1, obr. 2). Snímač je ale také vhodný k detekování velkých objektů, měření na velkou vzdálenost, počítání detekovaných předmětů a měření kruhovitosti. Současně může být měřeno a vyhodnocováno až osm částí měřeného objektu.
 
Snímač má krytí IP64 a může pracovat při teplotách od 0 do +50 °C. Snímače typové řady OptoControl nevyužívají k měření rotující zrcadlo, které by podléhalo opotřebení.
 
Optické snímače OptoControl se používají při výrobě a při zajišťování kvality pro rychlé a bezkontaktní měření na pohybujících se dopravnících, v plastikářském průmyslu na vytlačovacích strojích, při tváření apod. Vzhledem k měřicímu dosahu až 2 m a kompaktnímu provedení mohou výrobci strojů a koncoví uživatelé nový snímač OptoControl 2520 navíc instalovat i v místech, kde je nedostatek prostoru. Kromě toho, na rozdíl od jiných vysoce přesných snímačů rozměrů dostupných v současné době, cíl měření tohoto snímače může být umístěn v kterémkoliv bodě pracovního prostoru a ne jen v úzké pracovní poloze, což uživateli poskytuje mnohem větší flexibilitu při použití.
 
Pro více informací o snímači OptoControl 2520 prosím kontaktujte obchodní oddělení Micro-Epsilon Czech Republic – www.micro-epsilon.cz.
 
(Micro-Epsilon Czech Republic)
 
Obr. 1. Laserový snímač rozměrů OptoControl 2520 – měření mezery mezi součástmi
Obr. 2. Laserový snímač rozměrů OptoControl 2520 – měření průměru