Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Multifunkční elektroměr WAGO se záznamem dat a komunikací Modbus RTU

Měření elektrických veličin je v průmyslových napájecích sítích mnoha strojů a linek kritickou úlohou. Kromě spotřeby elektřiny je třeba měřit také zpětný vliv zařízení na napájecí síť.

Ideálním řešením pro tyto úlohy je třífázový elektroměr od firmy WAGO, který měří napětí a proud v rozváděči. Napětí je měřeno přímo připojením na fázové vodiče L1, L2 a L3 a nulový vodič N. Proudy ve všech třech fázích jsou měřeny proudovými transformátory, jež jsou rovněž přímo připojeny k převodníku výkonu nebo alternativně Rogowského cívkami.

Celý elektroměr je umístěn v pouzdru na lištu DIN o šířce 72 mm. Interně počítá všechny měřené veličiny třífázové napájecí sítě. Kromě napětí a proudu jsou to činný, zdánlivý a jalový výkon, spotřeba elektřiny, účiník, fázové úhly a frekvence. Protože měří proud i v nulovém vodiči, je též možné detekovat zkraty.

K dispozici je rozhraní Modbus RTU, které umožňuje odesílat měřené hodnoty do řídicího systému. Prostřednictvím sériového rozhraní je možné připojit PC s konfiguračním softwarem, v němž lze pohodlně nastavit všechny parametry měřiče. V průběhu činnosti je navíc možné na displeji PC vizualizovat všechny měřené hodnoty. Slot pro paměťové karty microSD (který je použitelný i pro karty microSDHC s kapacitou do 32 GB) dovoluje zařízení použít i jako záznamník dat. Dostupnost: duben 2019.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz