Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Multifunkční a technologické PC karty TEDIA

Automa 6/2000

(firemní článek)

Multifunkční a technologické PC karty TEDIA

Plzeňská společnost Tedia dodává na trh řadu technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů – stavebnice komponent pro PC systémy (Challenge serie a Precision serie) a řadu externích modulů pro distribuované systémy (Micro Unit serie). Jelikož sortiment pro letošní rok byl rozšířen o několik inovovaných typů multifunkčních PC kart, předkládáme v následujících odstavcích přehled jejich základních vlastností.

Všechny popsané karty jsou určeny pro počítače se sběrnicí ISA. Přestože je tato sběrnice na ústupu a v moderních kancelářských počítačích je využívána již jen okrajově, v průmyslových systémech má stále svoje místo zejména pro svou robustnost a dostupnost pasivních sběrnic s dostatečným počtem slotů.

PC kartám Tedia se sběrnicí PCI bude věnován samostatný článek v některém z dalších čísel časopisu AUTOMA.

Multifunkční PC karty
Sortiment multifunkčních PC kart byl na počátku roku inovován novými verzemi kart PCA-1208, PCA-1408 a PCA-1218. U všech nových verzí nesoucích označení „A“ byla při současném zlepšení některých parametrů zachována zpětná programová kompatibilita s jejich předchůdci. Například PCA-1208A tak nově podporuje vstupní napěťové rozsahy od 10 V do 100 mV.

Technologické PC karty
Sortiment multifunkčních PC kart je doplněn řadou kart digitálních portů, čítačů a časovačů. V nabídce lze nalézt i speciální kartu pro inkrementální čidla s kvadraturním signálem nebo kartu registračních čítačů s možností zálohovat činnost bateriovým zdrojem.

Závěr
Všechny uvedené typy PC kart Tedia se vyznačují unifikovaným rozhraním, a tedy i dostupností široké řady různých doplňků a příslušenství. Pro PC karty jsou vyráběny externí multiplexery, izolační zesilovače, desky pro úpravu digitálních signálů, samozřejmostí je výběr vhodných svorkovnic (mj. i pro montáž na lištu DIN 35 mm), kabelů, redukcí apod.


Pro všechny typy jsou k dispozici ovládače integrované do „multidriveru“ pro Windows 95/98, resp. Windows NT se strukturou kompatibilní s LabVIEW. Slučitelnost byla rovněž ověřena na většině překladačů (Borland C++, MSV C++, VB5, Delphi a další) a rovněž i s vývojovým systémem Promotic. Pro vybrané typy jsou dostupné ovládače pro Control Panel a Control Web.

Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce:

TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 019/747 81 68
fax: 012/747 81 68
e-mail: tedia@tedia.cz
http://www.tedia.cz

Technické parametry technologických PC kart TEDIA

Typové označení PCD-4848A PCD-4848AT PCT-3212 PCT-3212B PCT-2403 PCT-2401
Charakteristika DIO DIO+CNT CNT CNT+AKU IRC CNT IRC CNT
Čítač - 1 × 82C54 12 × 32 bitů   3 × 24 bitů 1 × 24 bitů
Typ čítače - standardní čítač s výpočtem periody IRC
Vstupní frekvence - 10 MHz max. 1 kHz max.   5 MHz max.  
Vstupní úrovně - TTL TTL/24 V   RS-422/TTL TTL
Optická izolace - - 1 000 V   500 V -
Digitální porty 48 × IN + 48 × OUT (OPTO-22) 8 × IN + 8 × OUT  
Pracovní úrovně TTL kompatibilní, vstupy odolné proti přepětí ±24 V
Logika přerušení IRQ2 až IRQ11 - IRQ2 až IRQ11
Sběrnice ISA 8/16 bitů ISA 8 bitů ISA 8/16 bitů PC/10

Technické parametry multifunkčních PC kart TEDIA

Typové označení PCA-1208A PCA-1218A PCA-1228 PCA-1238
Charakteristika ADC ADC + FIFO
Analogové vstupy 8 S.E./32 S.E. 8 S.E.
Vstupní rozsahy ±10 V až 0,1 V ±10 V až 0,1 V ±10 V až 0,3 V ±10 V až 1 V
Vzorkovací frekvence 50 kHz 15 kHz 80 kHz 250 kHz
Vyrovnávací paměť - FIFO (2 kB)
Skenovací logika - 128 × 16 bitů 8 × 4 bity
Spouštění ADC softwarově, časovačem, externím TTL signálem
Master-slave logika - lokální sběrnice
DAC 2 × 12 bitů - 12 bitů 2 × 8/12 bitů
FIFO DA převodníku - 2 kB
Digitální porty 8 × IN + 8 × OUT (TTL kompatibilní, vstupy odolné proti přepětí ±24 V)
Optická izolace - 1 000 V -
Logika přerušení IRQ2 až IRQ11      
Sběrnice ISA 8/16 bitů ISA 16 bitů

Typové označení PCA-1248 PCA-1408A PCA-1608A PCA-1288
Charakteristika ADC + RAM ADC ADC + FIFO ADC + DPRAM
Analogové vstupy 8 S.E. 8 S.E./32 S.E. 8 DIF. 8 S.E.
Vstupní rozsahy ±5 V až 1 V ±10 V až 0,1 V ±10 V až 20 mV 10 V, 20 mA
Vzorkovací frekvence 1 MHz 50 kHz 8 × 2 kHz 8 × 1 kHz
Vyrovnávací paměť RAM (8 MB) - FIFO (1 kB) DPRAM (256 B)
Skenovací logika 8 × 4 bity - 8 × 4 bity -
Spouštění ADC softwarově, časovačem, externím TTL signálem
Master-slave logika lokální sběrnice - lokální sběrnice -
DAC 8 bitů 2 × 12 bitů - 8 × 12 bitů
FIFO DA převodníku -
Digitální porty 8 × IN + 8 × OUT (TTL kompatibilní, vstupy odolné proti přepětí ±24 V)
Optická izolace - 500 V -
Logika přerušení IRQ2 až IRQ11
Sběrnice ISA 16 bitů ISA 8/16 bitů