Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Multifunkční a technologické PC karty pro sběrnici PCI

Automa 9/2001

(TEDIA)

Multifunkční a technologické PC karty pro sběrnici PCI

Plzeňská společnost TEDIA dodává na trh řadu technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů – stavebnice komponent pro počítačové systémy (Challenge serie a Precision serie) a řadu externích modulů pro distribuované systémy (MicroUnit serie). Protože v letošním roce byl sortiment rozšířen o řadu PC kart pro sběrnici PCI, v následujících odstavcích bude uveden přehled jejich základních vlastností.

Obr. 1.

Multifunkční PC karty
Pro běžné aplikace jsou k dispozici cenově atraktivní dvanáctibitové typy: i nejlevnější typy v cenách od šesti tisíc korun mají všechny obvyklé funkce, tzn. analogové vstupy a výstupy, digitální porty i čítače. Pro náročnější aplikace lze volit z výkonných typů kart osazených alternativně dvanáctibitovými nebo šestnáctibitovými A/D převodníky. Nabídku uzavírají typy určené pro měření přechodných jevů se vzorkovací frekvencí až 10 MHz.

Rozhraní kart jsou osazena robustními konektory Cannon a zůstávají kompatibilní s kartami ISA. Díky tomu je již dnes k dispozici řada osvědčených dceřiných desek pro úpravu signálů; počet analogových vstupů lze rozšiřovat externími multiplexery a pomocí izolačních zesilovačů lze řešit galvanické oddělení měřených signálů.

Technologické PC karty
V současné době jsou dostupné dva typy kart digitálních portů umožňující vytvořit malé řídicí systémy. PCD-7004 má 32 obousměrných portů a PCD-7006 24 vstupů a 24 výstupů. Oba typy podporují přerušení změnou stavu vybraných kanálů. Za zmínku stojí ojedinělá vlastnost: směr přenosu portů a obsah výstupních portů po zapnutí počítače lze konfigurovat pomocí dat uložených v EEPROM karty. Takové řešení eliminuje obvyklé zpoždění až do spuštění aplikace.

Pro rozsáhlejší aplikace s většími nároky na počet kanálů je dokončován systém dceřiných desek komunikujících rozhraním RS-485 a řízených jedinou zásuvnou PCI kartou s dvoubránovou pamětí. Z programového hlediska je systém záměnný se standardními PC kartami digitálních portů, zásadní výhodou je však minimalizace počtu vodičů a možnost umístit technologické desky ve větší vzdálenosti od počítače. Systém využívá osvědčené struktury modulů MicroUnit serie, pracuje však na vyšší komunikační rychlosti.

Sortiment doplňují dva typy kart PCI čítačů; první z nich je určen pro zpracování signálů ze tří inkrementálních čidel, druhý obsahuje osm univerzální čítačů událostí. A aby byl výčet kart pro PCI sběrnici úplný, nelze opomenout kartu analogových výstupů obsahující osm dvanáctibitových D/A převodníků a pomocné digitální porty.

Ostatní PC karty
Kromě multifunkčních a technologických kart PCI jsou již tradičně v sortimentu Tedia zastoupeny komunikační karty. Standardním typům byl věnován článek v dubnovém čísle časopisu Automa [TEDIA: Komunikační PC karty. Automa, roč. 7, č. 4, s. 59.], podzimní novinkou jsou však dva typy inteligentních kart určených pro sítě modulů MicroUnit serie.

Softwarová podpora
Součástí dodávky nových PC kart TEDIA jsou ovladače pro všechny aktuálně používané operační systémy z dílny Microsoftu včetně demonstračních příkladů pro MS-DOS. Dokončovány jsou i ovladače pro vývojové systémy Control Web a LabView.

Závěr
PC karty Tedia patří již téměř deset let mezi cenově atraktivní a technicky vyspělé řešení pro laboratorní a průmyslové systémy, v praxi využívané celou řadou významných českých podniků. Doplnění dosavadního sortimentu o moderní typy pro sběrnici PCI dává dobrý předpoklad, že tomu tak bude i v budoucnosti.

Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce:

TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 019/747 81 68
fax: 019/747 81 69
e-mail: tedia@tedia.cz