Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

MSV – veletrh strojírenství a elektrotechniky

číslo 3/2005

MSV – veletrh strojírenství a elektrotechniky

Největší přehlídka techniky a technologií pro průmysl konaná v nových členských zemích Evropské unie – 47. mezinárodní strojírenský veletrh – se letos bude konat v netradičním termínu od 3. do 7. října. Jeho hlavním tématem byl vyhlášen oborový celek Plasty, gumárenství a chemie a početná účast se očekává také v oborech Obrábění, tváření a povrchové úpravy. Souběžně s MSV se uskuteční i 3. mezinárodní veletrh Transport a logistika, který se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech.

Čtrnáctidenní časový posun pořadatelé zdůvodňují termínovou kolizí s veletrhem obráběcích a tvářecích strojů EMO v Hannoveru, který se bude konat v tradičním termínu MSV, tj. od 14. do 21. září 2005. „Jsme součástí evropských struktur a samozřejmě respektujeme termín největšího světového veletrhu obrábění a tváření. Je třeba umožnit vystavovatelům a návštěvníkům, aby se bez problémů mohli zúčastnit jak EMO, tak MSV. Byly totiž zrušeny omezující podmínky pro vystavovatele na EMO v Hannoveru, kteří tak mohou na letošním MSV prezentovat své strojní exponáty bez jakýchkoliv omezení,„ vysvětlil ředitel obchodní skupiny a. s. Veletrhy Brno Ing. Jiří Rousek a dodal: „Očekáváme, že obor obráběcích a tvářecích strojů bude na MSV prezentován rozsáhleji, než tomu bylo v lichých letech zvykem.„

Silná účast se předpokládá rovněž v oborovém celku Plasty, gumárenství a chemie, hlavním tématu ročníku. Počet vystavovatelů zde trvale roste, obor se dynamicky rozvíjí a jeho perspektivy jsou velmi optimistické vzhledem k novým příležitostem vznikajícím např. v automobilovém a obalovém průmyslu. Podle údajů Svazu zpracovatelů plastů ČR vzrostla v roce 2003 produkce v oboru o 20 % a v dalších letech se její nárůst odhaduje na nejméně 10 až 15 % ročně. Zpracování plastů patří také k oborům se širokými možnostmi uplatnění automatizace. Připomeňme si, že jednu ze Zlatých medailí MSV 2004 získalo pracoviště pro automatizovanou výrobu dutých dílců z plastu německé společnosti Arburg.

S automatizací se lze často setkat také v logistických operacích, a ani ty v Brně nebudou chybět. Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logistika je nejvýznamnější středoevropskou výstavní akcí svého druhu. Nadcházející třetí ročník bude první po vstupu ČR do Evropské unie a nepochybně odrazí zvýšenou poptávku po komplexních logistických službách. Veletrhu Transport a logistika 2003 se zúčastnilo 193 firem z patnácti zemí.

Bienální projekt Automatizace, který staví do popředí měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniku, se uskuteční až při MSV 2006. To však rozhodně neznamená, že bude automatizace v letošním roce na brněnském výstavišti chybět. „Automatizační řešení dnes prostupují celou průmyslovou výrobu a jako taková jsou na MSV samozřejmě zastoupena i v lichých letech, kdy se prezentují v rámci jednotlivých oborových celků,„ říká Jiří Rousek.

Poslední termín pro podání přihlášky na letošní MSV i veletrh Transport a logistika za standardních cenových podmínek je 31. březen 2005. Samozřejmě i v letošním roce platí, že čím dříve se firmy přihlásí, tím větší je jejich šance získat nejkvalitnější výstavní plochu, o kterou je tradičně velký zájem. O zaslání přihláškové dokumentace lze požádat na e-mailové adrese msv@bvv.cz. Další informace lze nalézt na http://www.bvv.cz/msv

Jiří Erlebach,
Veletrhy Brno, a. s.