Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

MSV 2012: brněnské výstaviště zaplní sedm průmyslových veletrhů

Již 54. mezinárodní strojírenský veletrh se bude letos konat v tradičním zářijovém termínu, tj. od 10. do 14. září, a společně s ním se uskuteční dalších šest specializovaných výstavních akcí: 8. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, 14. mezinárodní slévárenský veletrh Fond-Ex, 21. mezinárodní veletrh svařovací techniky Welding, 4. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy Profintech, 3. mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů Plastex a 11. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí Interprotec.

Osvědčené spojení s technologickými veletrhy

Spojení MSV se specializovanými technologickými veletrhy není úplnou novinkou. V roce 2010 tak pořádající společnost Veletrhy Brno reagovala na vývoj ekonomiky i prezentovaných oborů a nové spojení se osvědčilo. Firmy, které se dříve účastnily jak MSV, tak specializovaných projektů, přivítaly možnost vystavovat jen jednou v roce před širokou odbornou klientelou. Spokojeni byli také návštěvníci, kteří mohli na jednom místě navázat kontakty a získat všechny informace potřebné k podnikání.

Automatizace zvýrazněným tématem MSV 2012

Automatizace bude zvýrazněným tématem MSV, protože je zde zorganizován bienální průřezový projekt Automatizace – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. Projekt pořádaný ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací akcentuje využití průmyslové automatizace v jednotlivých oborech. Letošní, pátý ročník bude zaměřen na propojení nových informačních technologií a řízení výrobních procesů, na zvyšování produktivity, kvality a konkurenceschopnosti a na snižování celkových nákladů. Posledního ročníku Automatizace 2010 se zúčastnilo 282 vystavovatelů z deseti zemí.

Průřezový charakter má také projekt Transfer technologií a inovací 2012, který se při MSV koná již počtvrté. Jde o kontaktní centrum a současně největší domácí soustředěnou nabídku vědecko-výzkumných kapacit pro průmyslové využití. K tradičním účastníkům patří vysoké školy, výzkumná centra a ústavy, Akademie věd ČR a další subjekty, které zde prezentují úspěšné výzkumné projekty i konkrétní aktivity. Investoři a podnikatelé tak mohou na jediném místě získat přehled o výzkumné sféře výzkumu a možnostech vzájemné spolupráce.

Účast na IMT 2012 již potvrdili největší výrobci

Nosným oborem ročníku opět budou kovoobráběcí a tvářecí stroje, kterým je vyhrazen největší pavilon P, ale i další výstavní plochy. Obráběcí a tvářecí technika je totiž nejen páteřním strojírenským oborem ČR, ale i exportně velmi úspěšným odvětvím českého průmyslu. Česká republika v tomto oboru dlouhodobě patří mezi patnáct největších výrobců na světě.

Na brněnském výstavišti jsou obráběcí a tvářecí stroje prezentovány každý rok, ovšem v sudých letech, kdy se nekoná světová výstava EMO, je jim věnována zvýšená pozornost. IMT v Brně je největší výstavou v tomto oboru ve střední a východní Evropě.

Již v předstihu svou účast potvrdili tradiční velcí vystavovatelé, z domácích jsou to např. Tajmac-ZPS, TOS Varnsdorf, skupina ALTA, Strojírna TYC, Kovosvit MAS nebo Šmeral Brno. Z tradičních zahraničních vystavovatelů nebudou chybět společnosti Agie Charmilles, Alfleth Engineering, DMG, Heidenhain, Swisstool Export Gruppe a další.

Velký zájem o účast pořadatelé zaznamenávají také v dalších oborech. Do oborového celku Materiály a komponenty se již v předstihu přihlásily firmy jako Vítkovice, Ferona, MUT Tubes, SEW-Eurodrive, ISD, Bibus a další. Účast na veletrhu Plastex již potvrdily společnosti Arburg, Engel, Kuboušek, Plastochem aj. Další významní vystavovatelé potvrdili účast např. v oborech měření a automatizace nebo pohony, pneumatika a hydraulika.

Indie partnerskou zemí MSV

Letošní ročník bude výjimečný rozsáhlou účastí firem z Indie, která patří k zemím s nejlepšími hospodářskými vyhlídkami. V rámci MSV se uskuteční tzv. India Show, což je nejvyšší forma oficiální obchodní a ekonomické prezentace Indie v zahraničí. Na MSV 2012 přijede na 150 indických firem, jakož i významní představitelé indických vládních institucí.

Partnerství Indie navazuje na úspěšně se rozvíjející kontakty na politické i podnikatelské úrovni. Vzájemný obchod mezi Českou republikou a Indií za posledních deset let vzrostl bezmála desetkrát a tato asijská země patří mezi prioritní země českého zahraničního obchodu. Rozvoj vzájemných kontaktů v závěru loňského roku podpořila podnikatelská mise více než čtyřiceti představitelů českých firem, pravidelně zasedá také česko-indická smíšená komise pro hospodářskou spolupráci. Indickou podnikatelskou misi na veletrhu povede osobně ministr obchodu a průmyslu Anand Sharma a při příležitosti MSV se uskuteční deváté zasedání česko-indické smíšené komise pro hospodářskou spolupráci. Připravuje se také česko-indické podnikatelské fórum a několik odborných seminářů, které se zaměří zejména na obráběcí stroje, dobývací techniku a energetické strojírenství.

Projekt Partnerská země MSV se letos uskuteční již popáté. V roce 2008 bylo první partnerskou zemí Německo, následovalo Slovensko, Rakousko a Polsko.

Ohlédnutí za minulým ročníkem

Na minulém ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu se prezentovalo 1 592 vystavujících firem z 23 zemí, když podíl zahraničních účastníků vzrostl na 44,7 %. Expozice vystavovatelů si prohlédlo 79 296 ná­vštěvníků z 65 zemí a ze zahraničí přijelo 6 601 registrovaných návštěvníků, tj. 8,4 % z celkového počtu. Na veletrhu se akreditovalo 423 novinářů, mezi nimi 68 zahraničních ze šesti zemí.

Průzkum ukázal, že plných 72,6 % návštěvníků loňského ročníku rozhodovalo nebo spolurozhodovalo o investicích a nákupech svých firem. Ze tří čtvrtin šlo o odborníky působící ve strojírenství, ostatní návštěvníci pracovali v automobilovém, elektrotechnické a plastikářském průmyslu a v dopravě.

Přihlášky do konce března

Vystavovatelé se mohou k účasti na letošním MSV hlásit do 31. března 2012, což jim zaručuje slevu za včasné přihlášení a zároveň možnost výběru výstavní plochy, o kterou lze letos vzhledem k rozšíření prezentovaných oborů očekávat zvýšený zájem.

Stejně jako v loňském roce mohou vystavovatelé použít elektronickou přihlášku k účasti, která je k dispozici na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv.

Jiří Erlebach, Veletrhy Brno