Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

MSV 2007 – křižovatka průmyslu a obchodu

MSV 2007 – křižovatka průmyslu a obchodu

Ve znamení příznivého vývoje české ekonomiky se bude ve dnech 1. až 5. 10. 2007 konat iž 49. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV). První říjnový týden byl letos zvolen kvůli světovému veletrhu obrábění EMO Hannover, který proběhne od 17. do 22. září 2007, tedy v obvyklém termínu MSV. Pořadatelé tak vycházejí vstříc vystavovatelům a návštěvníkům, kteří se chtějí zúčastnit obou veletrhů.

MSV v Brně si zachovává svůj charakteristický široký záběr – v devíti specializovaných oborových celcích budou již tradičně představeny všechny průmyslové oblasti od těžby nerostů až po ekotechniku. Automatizační řídicí a měřicí technika bude vystavována v oborovém celku 7.

Jak již uvedl manažer PR a reklamy MSV Jiří Erlebach v rozhovoru otištěném v minulém vydání (Automa č. 7/2007 na str. 68), zájem zahraničních firem o účast na MSV roste. Dominují mezi nimi firmy z Německa, druhým největším zahraničním vystavovatelem je Slovensko a třetím Rakousko. Stále větší je počet vystavovatelů z Polska, Nizozemí, Francie a Švýcarska. Letos poprvé se představí v kolektivní expozici také firmy z Jižní Koreje. Obchodní partnery hledají na MSV stále častěji i firmy z ruských regionů.

Transport a Logistika 2007

Vždy v lichých letech probíhá na brněnském výstavišti zároveň s MSV také veletrh Transport a Logistika, na kterém se návštěvníci mohou seznámit s nabídkou výrobků a služeb pro efektivní dopravu zboží i polotovarů. Nejvíce zastoupenými obory jsou manipulační technika a montážní stroje a zařízení. Také na tomto veletrhu roste podíl zahraničních vystavovatelů, který v roce 2005 dosáhl 28,6 %, a zároveň vzrostla nabídka softwarových řešení pro dopravu a skladování i komunikačních a řídicích systémů pro logistiku.

Kontakt – Kontrakt 2007 a Kariéra

Navazování nových obchodních kontaktů se zahraničními partnery podpoří i letos akce Kontakt – Kontrakt 2007, pořádaná regionální hospodářskou komorou Brno. Ve spolupráci s partnerskými sdruženími podnikatelů z celé Evropy jsou do Brna zváni zástupci strojírenských i jiných firem, kteří mohou svou účast na MSV spojit s obchodním jednáním.

Personalistický projekt Kariéra chce pomoci tuzemským průmyslovým podnikům, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Tato burza práce ve strojírenství a elektrotechnice, které se loni zúčastnilo šestnáct významných firem, se letos uskuteční na brněnském výstavišti v termínu 3. až 4. 10. 2007. Cílem je zprostředkovat setkání absolventů strojírenských a jiných technických oborů středních i vysokých škol s personalisty významných firem, které hledají nové zaměstnance.

Milníky a ukazatele automatizace

Současný vývoj automatizačních prostředků a postupů bude předmětem semináře, který pod názvem Milníky a ukazatele automatizace pořádá Českomoravská společnost pro automatizaci a Ústav automatizace a informatiky VUT v Brně 3. 10. v Kongresovém centru BVV. Tamtéž proběhne v první den veletrhu, dne 1. 10., odborná konference Machine comunicate, jejímiž organizátory jsou Veletrhy Brno, a. s., Českomoravská elektrotechnická asociace a odborný měsíčník Sdělovací technika. Ve všech jednacích sálech výstaviště se budou konat další konference a semináře, jak jsou uvedeny v přehledu doprovodného programu na str. 4.

Ani letos nebude na MSV chybět soutěž inovačních exponátů o Zlaté medaile. Do třetího ročníku vstoupí soutěž Nejlepší programátor CNC strojů 2007. Pro podporu exportu jsou pořádány tzv. business dny zaměřené na konkrétní zahraniční trhy; pozornost si zaslouží především Ruský business den, který v úterý 2. října pořádá Komora pro hospodářské styky ze Společenství nezávislých států.

Další informace o MSV 2007 jsou uvedeny na www.bvv.cz/msv

(Veletrhy Brno. a. s.)

Obr. 1. Pohled do pavilonu Z na brněnském výstavišti

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde