Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

MSV 2003 – efektivní cesta na nové trhy

číslo 3/2003

MSV 2003 – efektivní cesta na nové trhy

Týden od 15. do 19. září 2003 bude na brněnském výstavišti patřit 45. mezinárodnímu strojírenskému veletrhu (MSV) – největší přehlídce průmyslových trendů a inovací v zemích střední a východní Evropy. V souvislosti s aktuálním rozšiřováním Evropské unie ustupují obzvláště v těchto regionech komerční bariéry i ekonomická omezení a roste obrat mezinárodního obchodu.

Současný vývoj průmyslu se vyznačuje požadavky zejména na velkou pružnost výrobních systémů, disponibilitu a hospodárnost výrobních procesů a návratnost vynaložených investic. Akceleruje poptávku po řešeních přesahujících možnosti jednotlivých samostatných oborů a obrací zájem zákazníků z řad výrobních a zpracovatelských podniků k návrhům optimálních automatizačních systémů a výrobních cyklů. Hranice mezi strojírenstvím, elektrotechnikou, elektronikou a komunikační technikou se stírají a stále častěji se používají inteligentní prvky a uzly i normalizované stavební jednotky strojů a zařízení. Strojírenská výroba, pokud chce zůstat konkurenceschopná, musí reagovat na náročné požadavky blízké budoucnosti a aktivně kombinovat maximální flexibilitu, otevřenou komunikaci a vzájemné partnerské propojení mezi dodavateli a zákazníky. Tato integrace se navzájem podmiňuje s radikálním rozvojem moderní řídicí, automatizační a regulační techniky.

Komplexně se obor automatizace, pravidelně přinášející zásadní impulsy pro rozvoj průmyslu, představí na MSV 2003 v oborovém celku Elektronika, automatizační a měřicí technika.

„Dnes je již obtížné nalézt technologický provoz, v němž by nebyly využity žádné automatizační prvky. Automatizace se na MSV představuje jako perspektivní prostředek ke zdokonalování výrobků a technologických procesů,“ říká o tomto odvětví Jiří Rousek, ředitel obchodní skupiny MSV. A jakožto mnohaoborový průmyslový veletrh poskytuje právě MSV ojedinělý komplexní pohled na aplikace průmyslové automatizace v jednotlivých prezentovaných oborech. Potenciál této oborové sekce tvoří již nyní 330 přihlášených firem, z jedné třetiny zahraničních. Především za jejich exponáty přišlo vloni na brněnské výstaviště více než 36 tisíc zájemců. Kvalitu vystavovaných produktů potvrzuje i skutečnost, že pět z nich bylo oceněno prestižní Zlatou medailí MSV 2002 – za všechny jmenujme alespoň Simatic VS 110 Vision Sensor, velmi účinný a nákladově efektivní kamerový senzor pro vizuální kontrolu a třídění hromadně vyráběných produktů.

MSV se letos opět představí jako portál devíti oborových veletrhů, kterými budou:

  • energetika a silnoproudá elektrotechnika (hlavní téma MSV 2003),
  • důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika,
  • materiály a komponenty pro strojírenství,
  • pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace,
  • plasty, gumárenství a chemie,
  • obrábění, tváření a povrchové úpravy,
  • elektronika, automatizační a měřicí technika,
  • ekotechnika,
  • výzkum, služby, instituce.

Paralelně s MSV 2003 se bude konat i druhý ročník bienálního mezinárodního veletrhu dopravy a logistiky Transport a Logistika, nejvýznamnější tuzemská přehlídka komunikačních, informačních a řídicích systémů, řešení pro vnitropodnikovou dopravu, skladování a manipulaci s materiálem, stejně jako systémů pro přepravu.

Protože při podání přihlášky do 15. 3. 2003 lze vystavovat za zvýhodněných finančních podmínek, je pro potenciální vystavovatele právě vhodná doba k registraci.

Podrobnější informace lze získat na http://www.bvv.cz/msv. Organizátory MSV 2003 lze kontaktovat také přímo na tele fonním čísle 541 152 926 či elektronickou poštou na adrese msv@bvv.cz

(mqi)

Inzerce zpět