Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

MSV 2002 potvrdil vrcholnou úroveň

číslo 2/2003

MSV 2002 potvrdil vrcholnou úroveň

44. mezinárodní strojírenský veletrh – MSV 2002, který se konal společně se 3. mezinárodním veletrhem obráběcích strojů IMT 2002 v Brně ve dnech 16. až 20. září 2002, potvrdil svou pozici největší průmyslové přehlídky v zemích střední a východní Evropy. Současně se v souladu s novou koncepcí MSV jako portálu většího počtu hlavních strojírenských oborových celků uskutečnil v rámci MSV 2002 již 2. ročník bienálního projektu Automatizace. Jde o projekt zahrnující průřezově, bez ohledu na oborovou přináležitost, všechny expozice nabízející měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniku, která se rozhodujícím způsobem podílí na zdokonalování technologických procesů a tím na růstu konkurenceschopnosti podniků i celé ekonomiky.

Význam všech těchto akcí, které v souhrnu představují jeden z vrcholů současného evropského výstavnictví, před vstupem ČR do Evropské unie roste. Potvrzují to jak ohlasy na národní i mezinárodní scéně, tak i uveřejněné statistické údaje nezávisle auditované podle předpisů mezinárodního svazu Centrex.

Hlavní čísla za rok 2002

Veletrhů MSV 2002 a IMT 2002 se zúčastnilo 2 299 vystavujících firem z 39 zemí na čisté výstavní ploše 71 311 m2 a 104 604 návštěvníků ze 73 zemí. Zahraničních firem vystavovalo 744 (32 %), z toho 489 z EU a 156 ze zemí střední a východní Evropy. Z českých vystavovatelů bylo 71,6 % a ze zahraničních 58,1 % výrobců. Zahraničních návštěvníků bylo 10 878 (10,3 %), z toho z EU 1 679 a ze zemí střední a východní Evropy 8 809. Nejvíce jich přijelo ze Slovenska (7 256) a z Německa (712). K projektu Automatizace se v roce 2002 přihlásilo 394 firem ze 17 zemí, vystavujících na ploše 13 104 m2 (v roce 2000 to bylo 596 firem z 18 zemí a 18 773 m2). Další údaje lze nalézt na www.bvv.cz/msv, www.bvv.cz/imt, popř. www.bvv.cz/automatizace. Z nich jsou dále uvedeny některé z výsledků průzkumu provedeného mezi vystavovateli a návštěvníky MSV a IMT 2002.

Veletrh podporuje image vystavovatele

Mezi vystavujícími firmami výrazně převažovali výrobci (67,6 %) nad obchodníky (32,4 %). Malé firmy s 25 a méně zaměstnanci ztratily svou dosavadní nadpoloviční většinu (pokles na 47,25 % z 58 % v roce 2001) a naopak relativně vzrostl počet podniků středních (26 až 250 zaměstnanců: na 35,4 % ze 30,5 %) i velkých (více než 250 zaměstnanců: na 17,35 % z 11,5 %).

Při průzkumu mezi vystavovateli se jako hlavní cíle sledované jejich účastí na veletrhu na prvních třech příčkách pořadí umístily podpora image firmy (uvedlo 62,2 % respondentů), hledání nových zákazníků mezi návštěvníky (18,7 %) a předvedení nových výrobků nebo služeb (8,7 %). S cílem uzavřít konkrétní obchody přijelo na veletrh 7,1 % vystavovatelů. Hlavního cíle dosáhlo 89,2 %, neví 6,4 % a cíle nedosáhlo 4,4 % respondentů.

Protože z návštěvníků veletrhu bylo 95,1 % odborníků a 81,1 % osob rozhodujících nebo spolurozhodujících o investicích, není divu, že 95 % respondentů ocenilo návštěvníky „jako tu správnou klientelu“ (v roce 2001 se takto vyjádřilo 97,7 % respondentů).

Zúčastnit se příštího ročníku je rozhodnuto 83,2 %, neví 9,5 % a nezúčastní se 7,3 % respondentů z řad vystavovatelů.

Návštěvníci přicházejí za novinkami a trendy

Návštěvníci veletrhu pochopitelně sledovali svoje cíle. Za hlavní cíl své návštěvy označilo 54,6 % dotázaných seznámení s novinkami a trendy, 14,8 % přijelo získat informace o konkrétním výrobku nebo službě, 10,2 % navazovat nebo upevňovat obchodní kontakty a 7,1 % vést obchodní jednání; v menších počtech bylo jako hlavní cíl uváděno informovat se o konkrétní firmě, nabízet výrobky nebo služby, nakupovat a získat informace o konkurenci, popř. o cenách.

Velmi spokojeno bylo s odbornou úrovní nabídky 91,3 % (a spíše spokojeno dalších 7,5 %) a s navázanými či upevněnými kontakty 85,7 % (a spíše spokojeno 12,2 %) dotázaných návštěvníků.

Pozvánka na ročníky 2003 a 2004

Jubilejní 45. mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2003 se uskuteční ve dnech 15. až 19. září 2003 společně s 2. mezinárodním veletrhem dopravy a logistiky. Uzávěrka přihlášek je 1. března 2003 (www.bvv.cz/msv). Na 4. mezinárodním veletrhu obráběcích strojů IMT 2004 se vystavovatelé i návštěvníci sejdou 20. až 24. září 2004.
[Firemní informace Veletrhy Brno, a. s.]

(sk)

Inzerce zpět