Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

MSV 2000

Automa 6/2000

MSV 2000

V předchozím článku jste se mohli seznámit s výběrem z bohaté škály novinek z oboru automatizační techniky, které představí vystavovatelé na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Několik slov k veletrhu nám řekl i Jiří Rousek, vedoucí manažer projektu MSV.

Obr. 1.

Pane inženýre, prosím, prozraďte nám, kolik se letos přihlásilo účastníků a jakou výstavní plochu zaujmou. Jak se projevila v zájmu o veletrh nová strategie BVV, tj. zaměření na automatizační techniku? Je v této složce nomenklatury zřetelný nárůst vystavovatelů?
V této fázi přípravy se hlásí stále noví vystavovatelé, definitivní čísla tedy ještě nejsou k dispozici. Již dnes (16. 8. 2000) však můžeme říci, že pokud jde o počet vystavujících firem, bude loňský ročník určitě překonán. Všechny pavilony brněnského výstaviště jsou vyprodány a máme i firmy na čekací listině. Nový projekt BVV MSV 2000 Speciál: Automatizace, který klade důraz na měřicí, řídicí, regulační a automatizační techniku, přinesl jednoznačné zkvalitnění struktury vystavovatelů a posílení mezinárodní účasti v oblasti automatizační techniky. Je pro nás velmi potěšitelné, že MSV se díky tomuto projektu stane místem mezinárodního setkání nejvýznamnějších expertů na automatizační techniku doslova z celé Evropy.

Budete v prezentování průmyslové automatizace v rámci MSV pokračovat i v příštích letech?
Automatizační technika bude jistě ve strojírenství hrát stále významnější roli. MSV je zrcadlem nejpokrokovějších trendů ve strojírenských a elektrotechnických oborech, automatizace bude proto i nadále v centru naší pozornosti. Ke zvýraznění automatizačních oborů v rámci MSV máme v úmyslu přistoupit každé dva roky. Další vývoj tohoto projektu závisí také na tempu, jakým se automatizace bude v českém strojírenství prosazovat.

Letos je více pozornosti než v předchozích letech věnováno doprovodnému programu, v němž je nemálo zajímavých přednášek a seminářů. Je posilování doprovodného programu trend, který budete sledovat i nadále?
Program odborných konferencí a seminářů považujeme za důležitou součást veletrhu. Právě v něm zaznívají nejprogresivnější odborná témata a nová řešení. Letos se nám ve spolupráci s odbornými asociacemi, školami a mezinárodními institucemi podařilo připravit program, který opravdu stojí za pozornost. Samozřejmě si uvědomujeme, že odborný návštěvník veletrhu má stále méně času, všichni se snaží svůj pobyt maximálně zefektivnit. Z toho vyplývá, že není účelné zvyšovat počet doprovodných aktivit, ale zaměřit se zejména na jejich kvalitu.

Při mých rozhovorech se zástupci firem, potenciálními vystavovateli i návštěvníky, se mnozí k významu veletrhů vyjadřují skepticky. Statistiky technických veletrhů konaných v poslední době v západní Evropě, klesající počty vystavovatelů i návštěvníků potvrzují. V čem vidíte příčiny? Nakolik je tento odliv zájmu patrný ve středoevropském regionu a jakými prostředky a postupy se mu bráníte? Nakolik jde o prostředky shodné s těmi, které uplatňují Messe Düsseldorf u svých mateřských produktů v západní Evropě a ve světě?
Myslím, že skeptický postoj k pořádání veletrhů není třeba přeceňovat. Jsem přesvědčen – a veletržní praxe to neustále dokazuje – že veletrhy obhájí i ve střednědobé budoucnosti svou pozici významného marketingového prostředku komunikace na úrovni business-to-business.
Síla veletrhů spočívá v koncentraci maximálního množství informací do jednoho místa a termínu a ve vytvoření podmínek pro komunikaci vystavovatelů a návštěvníků tváří v tvář.
Na příkladu Německa, které jste v souvislosti s naším vlastníkem Messe Düsseldorf zmínil, bych rád doložil, že optimistická předpověď pro pořádání veletrhů má své opodstatnění. V loňském roce byla v Německu zpracována pro potřeby německé instituce AUMA studie o postoji firem k veletrhům na reprezentativním vzorku 500 německých vystavovatelů. Tato studie potvrdila, že veletrhy jsou marketingovým nástrojem spíše pro malé a střední firmy. Na jednu firmu připadá 5,6 účastí za rok. V průměru v německých firmách investují třetinu z nákladů do komunikace právě do účasti na veletrzích. V komunikačním mixu německých firem figurují veletrhy na druhém místě za osobním prodejem. Máme-li zájem vstoupit do Evropy a chtějí-li být naše firmy konkurenceschopné, nezbývá než se přizpůsobit západním standardům i na poli výstavních aktivit.
Naší základní firemní strategií je orientace na potřeby zákazníka. To považujeme za cestu, která může eliminovat jevy, o nichž se zmiňujete.

MSV není jen český veletrh, ale veletrh mezinárodní. Co nabízíte vystavovatelům a návštěvníkům ze zahraničí? Očekáváte na letošním veletrhu hodně zahraničních vystavovatelů a návštěvníků?
Obdobně jako v minulých letech přijede ze zahraničí přibližně třetina vystavovatelů. Jde-li o prezentované exponáty, bude tento podíl ještě podstatně vyšší, protože značná část zahraničních firem vystavuje prostřednictvím tuzemských zástupců nebo distributorů. Velmi si ceníme, že se poprvé představí i několik desítek nových vystavovatelů ze zemí střední a východní Evropy, tedy z teritorií, o které máme prvořadý zájem. Posílení internacionalizace je naším základním cílem, a proto soustavně pracujeme na zkvalitňování služeb pro naše vystavovatele tak, aby byly naprosto srovnatelné s nejrenomovanějšími světovými veletrhy. Stejně vysokou péči a pozornost věnujeme odborným návštěvníkům, kterým je k dispozici středisko Business Center v pavilónu E s nejmodernějšími komunikačními prostředky a službami. Nabízí se zde vše od občerstvení, přes využití kancelářské techniky a kompletní informační servis až po možnost sjednání obchodních schůzek, ubytování a podobně.

Bude letos věnována mimořádná pozornost teprve se rodícím technologiím a inovacím, které ještě nejsou v průmyslu etablovány? Bude možné se na veletrhu souhrnně seznámit s novinkami v oblasti vědy a výzkumu a problematikou jejich uvádění do praxe?
Je naším zájmem a přáním, aby se inovované produkty na veletrhu prezentovaly ve stále širším rozsahu, což ovšem závisí v první řadě na samotných vystavujících firmách. Podle předběžných údajů letos představí výrobek s určitým podílem inovace každý třetí vystavovatel. Špičkové exponáty určující trend vývoje v daném oboru mají vystavovatelé možnost přihlásit do soutěže o zlaté medaile. Letos poprvé bude kromě Zlaté medaile MSV udělena také Zlatá medaile IMT. Jak už bylo řečeno, nejaktuálnějším technologickým trendům se podrobně věnuje celá řada odborných konferencí a seminářů, které tvoří doprovodný program mezinárodního strojírenského veletrhu.

Česká vláda věnuje velkou pozornost podpoře malého a středního podnikání. Týká se to také Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně?
Jistě. MSV je připraven maximálně přispět k tomu, aby se jeho vystavovatelé a návštěvníci dozvěděli vše potřebné o existujících možnostech a podmínkách v této oblasti. V průběhu veletrhu bude v prostorách střediska Business Center v prvním poschodí pavilónu E fungovat Středisko pro podporu podnikání, jehož základním cílem je poskytovat právě malým a středním firmám vyčerpávající informace a poradenství zejména v souvislosti s využitím vládního programu podpory malého a středního podnikání. Funkci garanta převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Na činnosti tohoto střediska se bude podílet dalších dvanáct subjektů (svazy, finanční instituce, instituce na podporu exportu atd.), které budou poskytovat všem zájemcům konzultace a pomoc související s předmětem jejich činnosti. Domnívám se, že půjde o dobrou příležitost, kde se podnikatelský subjekt může na jednom místě informovat o celém komplexu složitých problémů souvisejících s podporou podnikání a exportu v ČR.

Děkuji za rozhovor.
Petr Bartošík