Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Možnosti náhrady starších měničů a spouštěčů hvězda-trojúhelník

V současné době v mnoha továrnách dožívají první a druhé generace měničů frekvence, konstruované s tyristory GTO a prvními tranzistory IGBT. Většina těchto zařízení má za sebou více než dvacet let provozu a jejich spolehlivost je již malá. V závislosti na důležitosti výrobního provozu a ztrátách způsobených výpadky roste potřeba náhrad těchto zařízení. Přestože množství výrobců měničů frekvence za posledních dvacet let vzrostlo geometrickou řadou, posiluje ABB trvale svou klíčovou pozici na trhu v oblasti náhrad starých měničů. Mnoho koncových uživatelů totiž učinilo neblahou zkušenost s měniči nejrůznějších výrobců, kteří nemají v České republice servisní podporu nebo podporu zajišťují jen obchodníci na pozici produktových specialistů, či dokonce oddělení produktového marketingu.

 

Servis pohonů ABB – tým kvalifikovaných servisních inženýrů

Výhodou ABB je silný lokální tým kvalifikovaných servisních inženýrů a jeho úzká provázanost s projektovým oddělením pohonů v divizi řízení procesů. Společnost ABB je schopna vypořádat se s náročnými úlohami, často i v případech, kdy k původnímu zařízení chybí technická dokumentace.
 

Možnosti náhrady dožilých pohonů

Poskytovat kvalifikovanou technickou servisní podporu v oblasti pohonářství je strategickým cílem ABB celosvětově, a proto je lokálním servisním týmům k dispozici mnoho standardizovaných servisních řešení. Životnost dožívajících měničů ABB lze výrazně prodloužit použitím servisních sad IGBT Upgrade nebo Exchange Unit. Pro náhrady celého zařízení nebo jeho části jsou určeny sady Retrofit, které obsahují speciální vestavné moduly a nezbytné instalační a montážní příslušenství (obr. 1, obr. 2). Zejména sadám Retrofit specialisté ABB připisují velkou budoucnost. Důvodem je, že tento typ řešení je velmi univerzální. Je použitelný ve složitých podmínkách v provozech, kde není možné jednoduše demontovat starý měnič a nahradit jej novým. Překážkou je nejčastěji potřeba rozsáhlých stavebních úprav základu a překládky přívodní kabeláže i kabeláže motoru, kolidující s požadavkem na čistotu provozu nebo s krátkou dobou odstávky. Někdy je problémem i skladba řady rozváděčů, která neumožňuje vyjmout a vložit nový skříňový měnič středního nebo velkého výkonu. V některých případech přestavba umožňuje i výrazné navýšení výkonu nebo lze při dostatku místa nahradit spouštění hvězda-trojúhelník měničem v úlohách, kde přínosem dodatečné regulace je ekonomický zisk.
 

Životnost měničů frekvence

Zatímco pro motory dokáže ABB servisními měřeními určit zbytkovou životnost a doporučit čas pro výměnu nebo repasi převinutím, v případě měniče frekvence, elektronického zařízení složeného ze silových polovodičových prvků a elektronických komponent na deskách plošných spojů, je nutné se řídit plánem pravidelné údržby stanoveným výrobcem. Ten vychází ze životnosti jednotlivých dílů a sběru statistických dat z instalovaných pohonů a o provedených servisních úkonech. ABB proto své zákazníky žádá, aby nové pohony registrovali do databáze na www.abb.com/drivereg. U vybraných typů jim bude odměnou dodatečná půlroční záruka.
 
Pro podniky, které pro svá výrobní zařízení používají nástroje řízené životnosti, stanovuje ABB životní cyklus jednotlivých typů měničů a koncovým uživatelům zasílá informace o jeho změnách. Aktuální jsou informace zejména o přechodu měničů frekvence ACS601 z fáze limitované podpory do fáze zastaralých produktů a o blížícím se konci klasické fáze měničů ACS604, ACS607 a ACS600 Multidrive. Více informací najdou zájemci na www.abb.cz/pohony  v odkazu Drives Services.
(ABB, s. r. o.)
 
Obr. 1. Přestavba pohonu 500 kW modulární jednotkou Retrofit – realizováno během osmihodinové odstávky
Obr. 2. Sada Retrofit pro výkon 1,4 MW
Obr. 3. Životní cyklus měniče frekvence