Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Mozaika novinek a informací

Veletržní aktivity jsou ještě stále utlumeny kvůli pandemii nemoci covid-19. Proto namísto veletržních upoutávek představujeme novinky firem v oboru automatizační techniky a průmyslové informatiky v tomto virtuálním tržišti, které má také svou online podobu na stránce www.automa.cz. Tato mozaika mapuje, s jakými výrobky přicházejí firmy na trh a také jaké aktivity (soutěže, roadshow) připravují pro své zákazníky.


AMTEK, spol. s r. o.
www.amtek.cz

Programovatelný zdroj TDK-Lambda Genesys+

Z letošních novinek firmy Amtek vyčnívá řada programovatelných zdrojů Genesys+ od firmy TDK-Lambda. Zdroje o výkonu 1 až 15 kW naleznou široké uplatnění: od testování v automobilovém a leteckém průmyslu přes výrobu polovodičů, úpravny vody, pokovování až po simulaci výstupu soustav fotovoltaických panelů.

Moderní signálové procesory zajišťují vysokou účinnost až 92 % i početné funkce zdrojů. Uživatelé si mohou vybrat mezi režimy konstantního napětí, proudu či výkonu. Mohou si zvolit i simulaci vnitřního odporu, což se hodí při nabíjení baterií nebo pro aplikace s úbytkem napětí na dlouhém napájecím přívodu.

Naprogramovat lze až čtyři časové průběhy ve 100 stupních, např. pro simulaci chování autobaterie při nastartování. Zdroje je možné ovládat z čelního panelu nebo dálkově prostřednictvím LAN (LXI 1.5), USB 2.0 nebo RS-232/485 (v souladu s normou SCPI). Součástí vybavení je i galvanicky oddělené analogové řídicí a monitorovací rozhraní.

Mezi další zajímavé novinky nabídky firmy Amtek patří:

 • ekonomická provedení absolutních enkodérů Lika řady C50,
 • všestranný kamerový senzor CS-60 firmy di-soric či řada smart kamer P2X od Datalogic,
 • příložný ultrazvukový průtokoměr na páru od Fuji Electric,
 • multifunkční zabezpečení dveří klikami MGB2 Modulat značky Euchner.

Obr. 1. Programovatelné zdroje TDK-Lambda Genesys+ (Amtek)

 

BECKHOFF Automation s. r. o.
www.beckhoff.com/xts

XTS HMI Control: vizualizace dopravy produktu pouhým kliknutím myši

Inteligentní transportní systém XTS (eXtended Transport System) společnosti Beckhoff umožňuje dynamickou a individuální přepravu výrobků. Poloha vozíků XTS, pohybujících se nezávisle a bez nebezpečí kolize, může být dynamicky zjišťována na dráze, jejíž geometrie je navržena podle požadavků zákazníka.

Pro příslušnou vizualizaci lze nyní vytvořit ovládací rozhraní HMI na základě existující konfigurace pouhým jedním kliknutím myši. Vygenerovaný prvek XTS HMI je automaticky propojen se všemi nezbytnými parametry z aplikace uživatele a může přímo zobrazit aktuální polohy všech vozíků pohybujících se v systému. Řešení se skládá ze tří úrovní, a lze jej proto podle potřeby jednoduše kombinovat s jinými prvky HMI, nebo dokonce s animovanými obrázky. Znamená to, že uživatelé mohou s minimálním úsilím vytvářet vysoce realistické reprezentace kompletních systémů.

Prvek XTS HMI také zjednodušuje diagnostiku systému a zejména zjišťování polohy určitých pohyblivých prvků v komplexních dopravních systémech pomocí barevného zvýraznění. Dále jej lze efektivně použít pro simulace.

Obr. 2. Vizualizace XTS HMI Control může být vygenerována na základě konfigurace pouhým kliknutím myši (Beckhoff)

 

Bosch Rexroth, spol. s r. o.
www.boschrexroth.com/cs/cz

Bezpečnostní systém ctrlX SAFETY s krátkou reakční dobou

Bezpečnostní komponenty ctrlX Safety v rámci otevřené automatizační platformy ctrlX Automation se vyznačují velmi rychlou reakcí, což dovoluje výrobcům strojů a jejich uživatelům zajistit rychlejší pohyby a dosáhnout věší produktivity.

Po celá desetiletí byla reakční doba konvenčních bezpečných sběrnic 40 až 60 ms. Pohonná technika však značně pokročila. Dnešní lineární a rotační motory dosahují mnohem lepší dynamiky než na konci tisíciletí. Proto byla zkrácena reakční doba jednotek ctrlX Safety na pouhých 5 ms. Výsledkem je, že výrobci strojů mohou zefektivnit pohyby stroje a zvýšit produktivitu při současném zvýšení bezpečnosti. Zároveň lze bez nebezpečí zmenšit vzdálenost mezi lidmi a stroji. Tím se ušetří místo v hale a splní se tak další přání ze strany uživatelů.

Reakční doba je důležitá v celém systému ctrlX Safety: od základního řešení po komplexní systémové řešení, od softwaru SafeMotion integrovaného do pohonu až po bezpečnostní řídicí systém SafeLogic pro kompletní stroje. Rychlejší odezvy a ještě nižších technických nákladů bylo dosaženo také u osvědčených řešení SafeMotion a SafeLogic, aby byla zajištěna jednotná úroveň bezpečnosti.

Obr. 3. Bezpečnostní jednotky ctrlX Safety s velmi krátkou odezvou (Bosch Rexroth)

 

Dinel, s. r. o.
www.dinel.cz

Zdokonalený radarový hladinoměr GRLM-70

Pevnou součástí sortimentu společnosti Dinel je řada radarových hladinoměrů s vedenou vlnou GRLM-70. Jde o velmi univerzální procesní přístroje pro měření kapalných i sypkých látek až do hloubky 40 m.

Ty se letos dočkaly upgradu svého firmwaru. Určitou obtíží při aplikaci hladinoměru na principu odrazu vln je to, že při uvedení do provozu je nastaven na dané podmínky, které se ale během času postupně mění, a to zpravidla k horšímu.

V případě sypkých látek se takto usazuje na vodicích tyčích nebo lanech prachový agregát, který výrazně snižuje průchodnost elektromagnetické vlny. Významným pomocníkem proti tomuto vlivu je nový adaptivní učící se program, který udržuje kvalitu odražených signálů na předepsané úrovni i v postupně se zhoršujících podmínkách. Nově je rovněž možné provádět uvedení do provozu i v nevyprázdněných nádržích, pokud je stav hladiny přibližně znám. Nového provedení se dočkala i systémová hlavice – je k dispozici i v celonerezovém provedení. Boční elektrické připojení může být pomocí korozivzdorných vývodek pro jeden nebo dva kabely, nebo korozivzdorným konektorem M12.

Obr. 4. Radarový hladinoměr GRLM-70 s univerzálním použitím (Dinel)

 

ICONICS
https://iconics.com/Resources/Webcasts/10-97-Webcast-Series

Software pro řízení a vizualizaci Iconics ve verzi 10.97

Společnost Iconics vydává verzi 10.97 své sady automatizačního softwaru pro řízení a vizualizaci technologických procesů. Vylepšení verze 10.97 zasahují do mnoha programů softwarové sady. Uživatelé mají nyní k dispozici tyto nové funkce:

 • Hyper Alarm Server – Nový alarmový server využívající veškeré nové prostředky pro lepší výkon, dokonalejší řízení, nativní integraci s komunikací Platform Services ICONICS a konfiguraci prostřednictvím AssetWorX™.
 • Zabezpečení ve výchozím nastavení – Softwarová sada ICONICS se nyní již ve výchozím nastavení instaluje v zabezpečeném režimu, takže uživatelé mají nejbezpečnější prostředí od samého počátku.
 • Integrace CFSWorX s Maximo, ServiceNow a Azure Active Directory – Z těchto služeb lze nyní importovat kontaktní informace, skupiny a dovednosti pracovníků a vytvářet pracovní příkazy.
 • Vyvažování zátěže CFSWorX – Spustit CFSWorX je možné na dvou nebo více distribuovaných aplikačních serverech, což zlepší výkonnost a spolehlivost servisních pracovníků v terénu.
 • Podpora Hyper Historian Data Exporter pro Amazon S3 a Azure Data Lake Generation 2.
 • Sankey diagram – Umožňuje vizualizovat tok informací mezi různými zdroji a cíli v GraphWorX64™, MobileHMI™ a KPIWorX™, stejně jako v dashboardech Energy AnalytiX®.

Kdo se chce dozvědět více o verzi 10.97 a o přínosech pro podnikání, může si spustit novou řadu webcastů na adrese https://iconics.com/Resources/Webcasts/10-97-Webcast-Series.

Obr. 5. Nová verze softwaru ICONICS pro řízení a vizualizaci nabízí mnoho nových funkcí

 

KROHNE CZ, spol. s r. o.
www.krohne.cz

Nový mimořádně kompaktní magneticko-indukční průtokoměr AF-E 400

Nový průtokoměr AF-E 400 pro sektor veřejných služeb a průmyslovou automatizaci je určen především do prostředí, kde není dostatek místa k montáži nebo kde se požaduje umístění více průtokoměrů těsně vedle sebe.

Průtokoměr AF-E 400 má kryt z korozivzdorné oceli a měřicí trubici z odolného polyéteréterketonu, vyztuženého uhlíkovými vlákny. Je vhodný pro trvalý provoz při teplotách kapaliny až +90 °C a tlacích do 1,6 MPa. Redukce kruhového průřezu měřicí trubice snímače zvyšuje jeho odolnost proti tlaku, zlepšuje přesnost měření a zvětšuje měřicí rozpětí. Díky integrovanému měření teploty není nutné používat samostatný snímač teploty.

AF-E 400 je vybaven rozsáhlou diagnostikou: trvale sleduje několik parametrů včetně nízkého napájecího napětí, chybného nastavení, překročení rozsahu nebo zkratu. Varovná hlášení, rozdělená do kategorií podle NE107, se zobrazují na displeji a výstupech.

Díky speciální konstrukci magnetického obvodu a elektroniky je průtokoměr odolný proti rušení magnetickými poli jiných zařízení. Může být umístěn těsně vedle jiného přístroje ve vzdálenosti pouhé 2 mm.

Snímače jsou dodávány ve světlostech DN6 až DN25 pro průtoky do 150 l/min, na přání do 500 l/min. Pro výstup je možné zvolit 4 až 20 mA, pulzní/frekvenční výstup nebo mezní spínač, IO-link nebo Modbus.

Obr. 6. Průtokoměr AF-E 400 se vyznačuje kompaktním provedením (Krohne)

 

MEGATRON, s. r. o.
www.megatron.cz

Inklinometry a akcelerometry firmy DIS

MEGATRON, s. r. o., rozšiřuje svůj sortiment mechatronických komponent o snímače výrobce DIS Sensors. Jde o inklinometry, náklonové spínače a akcelerometry. Inklinometry měří úhel zařízení vzhledem k horizontální poloze, přičemž jako reference slouží imaginární čára od středu Země. Jsou založené na populární technologii MEMS, která dovoluje vyrobit elektromechanické senzory miniaturních rozměrů. Elektrické výstupy mohou být analogové 0,5 až 4,5 V, 4 až 20 mA, popř. digitální RS-232, CAN open. Vzhledem k vysokému krytí lze snímače použít přímo ve venkovním prostředí. Na rozdíl od enkodérů využívají jiné měřicí principy, které umožňují mnohem přesnější měření.

Akcelerometry měří zrychlení v jedné až třech osách. Jsou založeny na stejném principu jako inklinometry, jen zpracování signálu je jiné. Elektrické výstupy jsou stejné jako u předchozí kategorie. Snímače obou kategorií jsou určeny jak do běžných průmyslových aplikací, tak i tam, kde je vyžadována vysoká funkční bezpečnost SIL 2/PL d. Nejčastěji se uplatní při vyrovnávání, měření náklonu a sklonu, měření úhlu, měření vibrací a tlumení nebo při monitorování transportu.

Obr. 7. Programovatelný dvouosý inklinometr se sběrnicí CAN (Megatron)

 

Moravské přístroje a. s.
www.mii.cz

Virtuální a rozšířená realita v prostředí Control Web

Programové prostředí Control Web pro tvorbu a provozování aplikací v oblastech automatizace a digitalizace bylo rozšířeno o možnosti využívání virtuální a rozšířené reality.

Někdo považuje virtuální a rozšířenou rea­litu za budoucnost automatizace a digitalizace, někdo je skeptický. Systém Control Web je nicméně připraven a dovoluje velmi snadno vytvořit aplikaci pro virtuální i rozšířenou realitu. Pro tvorbu stereoskopického obrazu pro náhlavní sady se využívá virtuální přístroj 3D scény, se kterým je většina uživatelů dobře seznámena. Použití této atraktivní a v odborném tisku často popisované technologie je v prostředí systému Control Web jednoduché, dokonce ji lze použít jen jako rozšiřující prvek stávajících aplikací.

Pro virtuální realitu jsou podporovány náhlavní sady standardu WMR (Windows Mixed Reality) a pro rozšířenou realitu brýle Hololens 2 s bezdrátovou komunikací a napájením z baterie.

Architektura a implementace komponent byly vyřešeny tak, aby paměťový prostor systému Control Web nebyl zatěžován portály, komponentami a službami, které spotřebovávají značné množství zdrojů a mohly by ohrozit výkonnost a stabilitu aplikací. Proto jsou komponenty pro virtuální a rozšířenou realitu vždy dynamicky připojeny až při jejich případném využívání v aplikaci.

Nebudou-li v aplikaci použity, a takových aplikací bude asi ještě dlouho naprostá většina, nebudou nikde zabírat místo a překážet. Ale v případě, že se budou uživatelům hodit, ti je mají okamžitě k dispozici.

Obr. 8. Control Web je připraven pro využívání rozšířené i virtuální reality (Moravské přístroje)

 

Murrelektronik CZ, spol. s r. o.
www.murrelektronik.cz

Zásuvný instalační systém pro mobilní stroje

V březnu 2020 založila skupina Murr­elektronik společnost Data Panel GmbH s cílem usnadnit výrobcům mobilních strojů elektrotechnické rozvody a zajistit jejich spolehlivost. Proto nyní nabízí modulární zásuvný systém pro instalaci do mobilních strojů, které často pracují ve velmi drsných a náročných podmínkách, ať již jde o vibrace a prach při sklizni brambor, nízké teploty a sůl při úpravě sjízdnosti komunikací, nebo silné znečištění od bláta a špíny na staveništích. Na rozdíl od použití kabelových svazků umožňuje zásuvný sběrnicový systém dodatečné rozšíření nebo úpravu elektroniky stroje.

Zásuvný instalační systém pro mobilní stroje se skládá ze sběrnicových modulů, pasivních rozdělovačů a předem smontovaných kabelů. Plně zalité sběrnicové moduly CANopen řady xtremeDB jsou vyrobeny ze zesíleného plastu. Mají osm portů pro vstupy a výstupy různých druhů. Na straně vstupů mohou být jednotlivě konfigurovány pro různé signály (digitální, analogové, kmitočtové/počitadlové a kódovací, PWM). Na straně výstupů jsou k dispozici další signály pro ovladače ventilů. Pasivní rozdělovače vytvářejí článek mezi paralelními kabelovými svazky či svorkovnicemi a zásuvným sběrnicovým systémem.

Obr. 9. Odolný, plně zalitý sběrnicový modul CANopen (Murrelektronik)

 

Panasonic Electric Works
www.panasonic-electric-works.cz

LP-RF – dostupné laserové popisovací zařízení

Společnost Panasonic uvedla na trh nový model popisovacího laseru LP-RF200 s odnímatelnou popisovací hlavou. Ve spolupráci s uživateli hlavně z automobilového průmyslu se podařilo stanovit, jaké funkce a vlastnosti jsou pro většinu uživatelů nejpřínosnější. Výsledkem vývoje je laserový popisovací systém s nejdůležitějšími funkcemi v rozumné cenové hladině a s velmi snadným ovládáním.

Popisovačem LP-RF200 lze popisovat plasty, kovy i některé další materiály. Výrobky je možné popisovat textem, čárovým nebo 2D kódem. Vysoká přesnost umožňuje popis i na polovodičových součástkách a miniaturních konektorech.

Laser se typicky uplatní při popisování plastových součástek, baterií, ložisek, ozubených kol, řemenic, nástrojů pro obráběcí stroje (frézy, vrtáky apod.), kabelů a vodičů, kovových odlitků, výkovků apod.

Součástí dodávky je nový software Laser Marker NAVI Smart pro ovládání popisovacího zařízení i pro vytvoření návrhu popisu nebo 2D kódu na výrobek. Obrazovku lze přizpůsobit jak pro technika, který popis navrhuje, tak i pro obsluhu zařízení. Výkon laseru, rychlost skenování a frekvence pulzů se nastavují podle materiálu a typu popisu. Díky vlastní knihovně kombinací materiálů a typů popisů může uživatel vše nastavit jediným stiskem tlačítka.

Obr. 10. Popisovací laser LP-RF s odnímatelnou popisovací hlavou (Panasonic Electric Works)

 

Papouch s. r. o.
www.papouch.com

TDS101 ETH: inteligentní displeje s rozhraním Ethernet

Displeje TDS101-4 ETH a TDS101-6 jsou určeny pro interiérové nebo průmyslové použití. Jsou elegantní, přitom mají krytí IP65. Výška číslic displeje je 101 mm, v prodeji jsou verze se čtyřmi nebo šesti místy.

Displeje TDS101 mají rozhraní Ethernet a díky tomu mnoho zajímavých vlastností. V základním módu se chovají jako univerzální displej, na který se posílají z řídicího systému údaje k zobrazení. Může to být např. hmotnost, tlak, počet lidí, počet volných míst na parkovišti apod. Ke komunikaci je možné použít jeden ze standardních protokolů Modbus TCP, http GET s daty XML nebo protokol SNMP. Formáty dat všech protokolů jsou detailně popsány v návodu.

Nastavit lze i omezenou platnost dat, aby displej neukazoval nesmyslné hodnoty v případě, že dojde ke ztrátě spojení. Displej se konfiguruje prostřednictvím interních webových stránek.

Mezi zajímavé funkce patří schopnost displeje sám číst data. Displej se v tomto módu chová jako klient a sám si stahuje, přepočítává a zobrazuje data z nastaveného registru zařízení protokolem Modbus TCP.

Obr. 11. Displeje TDS jsou obvykle skladem a technici společnosti Papouch rádi poradí s jejich aplikací

 

Pilz Czech s. r. o.
www.pilzautomation.cz

PDS odhalí, v jaké kondici je výroba

Společnost Pilz Czech, jedna z hlavních firem v oboru bezpečné automatizace, uvedla na trh nový systém PDS (Pilz Data System). PDS dokáže monitorovat stroje i technologie nehledě na jejich stáří či způsob řízení. Ve výrobních firmách se PDS uplatní jak ke sledování jednoduchých strojů, tak pro pokročilý monitoring výrobních linek a technologií, řízení údržby a výroby, a to bez ohledu na jejich stáří a druh ovládání. Hlavní výhodou PDS je právě možnost použít jej na jakoukoliv technologii, jednotlivě i pro celou továrnu.

Pilz Data System má jednoduchý základní úkol – mít vše pod kontrolou. Umožňuje optimalizovat náklady a efektivně řídit výrobu, údržbu i skladové zásoby. Je navržen pro použití na stroji i technologii a monitoruje vše, co zákazník potřebuje, tedy výrobu i jednotlivé procesy. Tento flexibilní modulární systém má mnoho funkcí, od základního sběru dat až po komplexní monitoring efektivity výroby, včetně prediktivní údržby. Na konci roku 2020 byl PDS uveden do provozu v několika pilotních projektech a letos úspěšně pokračuje. Nejde přitom o finančně náročnou investici.

Díky zavedení Pilz Data Systemu budou uživatelé vědět, v jaké kondici je jejich výroba.

Obr. 12. Pilz směle tvrdí: „PDS vám odhalí i to, co jste dosud o svých strojích a výrobě ani netušili!“

 

TCELE s. r. o.
www.tcele.cz

CO2 Guard 10 – senzor pro měření CO2 ve školách, kancelářích a v domácnosti

Koncentrace oxidu uhličitého je významným parametrem kvality vnitřního vzduchu. V místnostech s lidmi však koncentrace CO2 rychle roste, přitom už hodnoty nad 1 000 ppm mohou být škodlivé.

Tento problém lze nově snadno řešit. Přístroj CO2 Guard 10 barevnými LED a akustickým signálem indikuje koncentraci CO2 v místnosti a upozorní na potřebu větrání. Zároveň ukáže, kdy je vzduch již opět čerstvý. Větráním na základě údajů z měřicího přístroje se dosáhne správné kvality vnitřního vzduchu a také lze ušetřit náklady na energie. Senzor CO2 Guard 10 má tyto vlastnosti:

 • vizuální indikace CO2 šesti LED v intuitivních barvách semaforu,
 • krátké pípnutí při přechodu koncentrace do vyšší úrovně,
 • napájení čtyřmi tužkovými bateriemi s výdrží až šest měsíců,
 • netřeba elektroinstalace ani pořízení další techniky,
 • kompaktní design a nevelké rozměry 8,5 × 10 × 2,7 cm,
 • montáž na zeď nebo volné umístění pomocí stojánku,
 • technologie NDIR s vysokou přesností a dlouhou životností.

Sledování koncentrace CO2 v místnosti přístrojem CO2 Guard 10 je tím nejjednodušším a zároveň velmi efektivním krokem k zajištění zdravého prostředí uvnitř budov.

Obr. 13. Přístroj CO2 Guard 10 pro sledování koncentrace CO2 (TCELE)

 (ed)

 

Co chystají firmy pro své zákazníky

 

Geovap, spol. s r. o.
www.reliance-scada.com

Soutěž Reliance roku 2021

Reliance Team vyhlásil v lednu jedenáctý ročník soutěže o nejzajímavější referenci SCADA/HMI systému Reliance. Až do 30. září 2021 je možné pomocí formuláře na www.reliance-scada.com přihlásit jakékoliv množství referencí, které byly realizovány kdykoliv před začátkem soutěže. Čím více přihlášených referencí, tím větší šance na výhru. Každá soutěžní reference bude krátce po registraci publikována.

Tým SCADA/HMI systému Reliance vyhodnotí přihlášené reference a odmění autory tří nejzajímavějších. Reference budou hodnoceny podle několika kritérií: oblast nasazení, přínos pro koncového uživatele, rozsah instalace (počet datových bodů a licencí), grafické provedení aplikace, obrázková dokumentace (sejmuté obrazovky, fotografie z dispečinku nebo místa nasazení), vazby na stávající systémy u zákazníka (např. ERP, MES, ZIS), použití tenkých klien­tů. Autor vítězné reference získá jednu licenci Reliance Design Enterprise s neomezeným počtem datových bodů, další dva vyhodnocení obdrží licenci s osmi a pěti tisíci datovými body. O výsledcích soutěže bude referovat i časopis Automa. Minulého, desátého ročníku soutěže se zúčastnilo sedm integrátorů systémů s osmi zajímavými instalacemi SCADA systému Reliance implementovanými ve třech zemích – výsledky jsou publikovány na www.reliance-scada.com.

Obr. 1. Jedna z obrazovek vítězného projektu z loňského ročníku soutěže – Vizualizace a řízení tramvajové haly vozovny v Brně-Pisárkách

 

Endress + Hauser Czech s. r. o.
www.cz.endress.com/showtruck-2021

Showtruck – mobilní výstava produktů a služeb Endress+Hauser

Od 7. do 18. června bude po městech České republiky putovat výstavní kamion společnosti Endress+Hauser (E+H). Na moderních výstavních modelech vybavených monitorovacím a měřicím zařízením budou na ploše téměř 45 m2 představeny ukázky přístrojů E+H. Trasa povede po městech Ostrava (7. 6.), Zlín (8. 6.), Brno (9. 6.), České Budějovice (10. 6.), Plzeň (11. 6.), Most (14. 6.), Ústí nad Labem (15. 6.), Praha (16. 6.), Hradec Králové (17. 6.), Olomouc (18. 6.). V doprovodu zkušených specialistů bude možné si prohlédnout, jak fungují přístroje E+H pro měření hladiny, průtoku, tlaku a teploty, pro analýzu kapalin nebo monitorování dat. Zájemci se seznámí i s provozem a způsobem montáže přístrojů. Prezentace ve výstavním voze se zaměří na chemický průmysl, energetiku, potravinářství a vodohospodářství. Předváděcí modely jsou obohaceny o multimediální prezentace a videa, zobrazené na velkých obrazovkách a mobilních zařízeních, pomocí kterých je možné měřicí přístroje obsluhovat a sledovat měřené parametry. Ve voze budou představeny přístroje ze strukturované nabídky FLEX. Video na http://www.apps.endress.com/showtruck/pl/ nabízí virtuální procházku po výstavním voze.

Obr. 2. Prostorný výstavní kamion společnosti Endress+Hauser bude v červnu cestovat po městech ČR

 

Schunk Intec s. r. o.
https://schunk.com/cz_cs/novinky/highlights/tiskove-zpravy/article/96648-roadshow-statt-messe/

Roadshow místo veletrhu

Z důvodu epidemické situace se ruší mnoho zákaznických dnů, výstav i veletrhů. Proto přichází společnost Schunk se svými exponáty jednoduše přímo k zákazníkům.

Roadshow firmy Schunk poskytne kompletní pohled do světa uchopovacích systémů. Zaměřuje se na konstruktéry, plánovače výroby i na zaměstnance údržby. Představovány jsou aktuální novinky, osvědčené „vlajkové lodě“ a bohaté příslušenství. Nabídka Roadshow zahrnuje tyto oblasti: uchopování nebo otáčení, lineární techniku, robotické příslušenství, mechatroniku a uchopovací systémy pro koboty. Specialisté firmy Schunk demonstrují živě přímo na místě unikátní technické vlastnosti a možnosti použití jednotlivých dílů, přičemž témata a exponáty jsou přizpůsobeny individuálním požadavkům zákazníků.

Platná hygienická vládní i lokální nařízení jsou důsledně dodržována, čímž je zajištěna bezpečnost celé akce. Roadshow je příležitostí naživo si vyzkoušet unikátní vlastnosti uchopovacích systémů na funk­čních stanicích a prodiskutovat své představy s odborníky firmy Schunk.

Pro objednání termínu bezplatné Roadshow se obracejte na svého obchodního zástupce nebo kontaktujte přímo firmu SCHUNK Intec s. r. o.

Obr. 3. Schunk přiváží své exponáty přímo k zákazníkům

 

(ed)