Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Motorové spínače se schopností komunikovat v systému Interbus

Automa 4/2000

Gustav Holub

Motorové spínače se schopností komunikovat v systému Interbus

Firma Phoenix Contact vyvinula motorové spínače Drive Shuttle. Spínače tvoří jednotky pro decentralizované pohonné soustavy se schopností komunikovat v systému Interbus a jsou určeny především pro aplikace v dopravní technice a manipulaci s materiálem. Jejich modulární stavba a inteligentní koncepce propojení přinášejí značné úspory místa i nákladů. Postup propojení těchto motorových spínačů je v systému Interbus vyřešen tak, že lze vytvořit tzv. napájecí body, jimiž se vede elektrická energie od modulu k modulu. Sloučením více funkcí do jednoho přístroje odpadají veškeré náklady, které byly dříve potřebné pro realizaci funkcí v jednotlivých oddělených přístrojích a pro jejich propojování. Celkové úspory nového řešení mohou činit až 80 % původních nákladů. Integrace automatizačních funkcí šetří uživateli ve srovnání s původním řešením také značnou část nákladů na zkoušky a kontrolu zapojení systému.

Obr. 1.

Decentralizace v technice pohonů přináší i další podstatné přednosti. Dříve bylo nutné instalovat jednotlivé komponenty zvlášť, nyní se místo nich použije jediný kompletní modul s celou elektronickou výbavou v robustním kovovém krytu nebo skříni. Vodiče se připojují pouhým nasunutím a je snadné jednotlivé části zařízení oživovat a zkoušet po částech. To ve svém důsledku snižuje náklady na pořizování dokumentace a značně redukuje možnost výskytu chyb. Protože jednotlivé moduly jsou obvykle identické nebo podobné, jsou náklady na projektování minimální. Modul se projektuje pouze jednou, potom se jeho návrh již pouze kopíruje a modifikuje. Z modulů se sestaví celá aplikace.

Koncepce motorových spínačů Drive Shuttle je pro uživatele přívětivá. Elektromotory mohou být chráněny dosavadními způsoby, jako jsou relé a jističe, i plně elektronicky novým systémem Interbus Drive Shuttle. Spouštěč se parametrizuje podle přípustného proudu motoru prostřednictvím sběrnice Interbus. Přímo na modulu již není třeba nic nastavovat. Tím se velmi zjednodušuje uvádění aplikace do provozu. Při výskytu závady integrovaný mikrokontrolér motor automaticky odpojí a vyšle na nadřazené zařízení chybové hlášení.

Elektronická ochrana motoru poskytuje další zajímavé možnosti. Integrovaným měřením proudu ve spouštěči se nadřazenému zařízení v každém okamžiku prostřednictvím sběrnice Interbus sděluje, jaký je poměr mezi aktuální hodnotou proudu a proudem, na nějž je motor parametrován. Lze tak včas poznat např. čerpadla běžící naprázdno nebo motory s těžkým rozběhem. Rovněž to umožňuje realizovat opravy a údržbu v době, kdy je zařízení mimo provoz.

Obr. 2.

Rozmanitost variant obvyklých prostředků pro ochranu pohonů patří nyní již minulosti. Například pro proudový rozsah mezi 200 mA a 8 A bychom u klasických ochranných relé potřebovali více než deset různých přístrojů. U motorového spínače Interbus stačí pro tento proudový rozsah jediný typ. Skladové zásoby náhradních dílů se tak omezí na několik málo variant přístrojů, což přináší nezanedbatelné finanční úspory.

Sběrnicové pohonné systémy se prosazují také v potravinářství a při výrobě nápojů. V tomto oboru přesahují požadavky na mechanickou koncepci i na elektroniku rámec běžné techniky pohonů např. pro dopravu a manipulaci s materiálem. K samozřejmým požadavkům potravinářství patří skříně z ušlechtilé korozivzdorné oceli, stejně jako elektronika, jež motory nejen spíná, ale také rozbíhá nebo zpomaluje podle rozběhových či zpomalovacích rampových funkcí.

Pomocí nových motorových spouštěčů a v budoucnosti i regulátorů otáček a systémů pro měkký rozběh lze dosáhnout optimálního řešení i v oblasti potravinářského průmyslu. Úspěšně se zde prosazuje především modulární koncepce řízení pohonů, jež je podporována systémem Interbus Inline, tj. automatizační komunikační sběrnicí firmy Phoenix Contact. Motorové spouštěče lze na Interbus Inline připojit pomocí výkonové svorky Inline, a motorový spouštěč tak zcela integrovat do komplexního automatizačního řešení, aby bylo možné plně využít všech předností decentralizované automatizace.

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com