Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

MotionPro – vývojové prostředí pro Lexium Controller

MotionPro – vývojové prostředí pro Lexium Controller

V červnu tohoto roku uvedla společnost Schneider Electric na trh pod značkou Telemechanique nový výrobek z oblasti servopohonů – Lexium Controller. Je to specializovaný PLC, jenž je určen především k řízení servopohonů. Je vybaven speciálními funkcemi, usnadňujícími jeho využití v praxi. Lexium Controller, servoměniče Lexium 05 a Lexium 15 jsou nabízeny pod jednotným označením Lexium PAC. Přístroj Lexium Controller je možné programovat ve dvou různých vývojových prostředích – EasyMotion a Motion-Pro. EasyMotion je samostatný program, který umožňuje velmi rychlou konfiguraci rotačních i lineárních os, nastavení limitů pohybu a také nastavení a úpravu parametrů připojených servopohonů. MotionPro je plnohodnotné vývojové prostředí, doplněné aplikačními funkčními bloky, ve kterém je možné vytvořit komplexní program pro řízení strojů a technologických procesů.

Prostředí MotionPro je založeno na programovacím softwaru CoDeSys od firmy 3S-Software a má integrovanou skupinu nástrojů SoftMotion, která usnadňuje nejen řízení pohybů samostatných os, ale i komplexní synchronizované řízení pohonů ve více osách. MotionPro je vhodné především pro vytváření uživatelských programů, v nichž jsou zapotřebí kromě příkazů k ovládání pohonů i další programové sekvence, např. pro řízení výrobního procesu. Pro tvorbu těchto sekvencí je možné vybrat některý ze šesti programovacích jazyků PLC podle standardu IEC61131-3.

SoftMotion je celý soubor nástrojů umožňující programování a ovládání pohonů, aniž je nutná jejich podrobná znalost. Logika řízení je uložena v programu PLC a jenom příkazy ohledně konkrétních pohonů jsou vykonávány s využitím funkční knihovny. Mezi nejzajímavější části SoftMotion (obr. 1) patří moduly:

  • Drive interface – stará se o komunikaci s pohony; obsahuje knihovnu Drive_Basic.lib, popisující pohon a komunikaci,

  • Drive Configurator – konfigurační editor, v němž se mapují a konfigurují jednotlivé pohony; MotionPro pak automaticky vytvoří datovou strukturu, která reprezentuje pohony nezávislé na druhu či způsobu připojení; programování pohonů je tím do značné míry nezávislé na vlastním pohonu, a je tedy možné např. pohon řízený servoměničem LXM05 nahradit pohonem s LXM15 podobného výkonu pouze výměnou odpovídajících knihoven, aniž je nutné měnit program,

  • CNC editor – umožňuje programovat trajektorie pohybu ve vícerozměrném prostoru; pracuje obdobně jako jazyk CNC podle DIN66025 současně v grafickém a textovém režimu; může pracovat až s devíti osami, z nichž jenom dvě mohou být interpolovány nelineárně; kružnice, paraboly, elipsy nebo obecné křivky lze naprogramovat ve 2D, ostatní osy jsou interpolovány lineárně; pro každou trajektorii, která je v editoru naprogramována, vytvoří MotionPro automaticky skupinu dat použitelnou v programu,

  • CAM editor – dovoluje graficky vytvářet vačkové profily; MotionPro automaticky vytvoří datovou strukturu, která je k dispozici v programu,

  • PLCopen library – obsahuje funkční bloky, které mimo jiné usnadňují programování a řízení pohybů jak v jedné ose, tak i při synchronizaci pohonů ve dvou osách; kromě funkčních bloků, které lze použít pro kontrolu stavu, parametrizaci a základní ovládání pohonu, jsou součástí knihovny také bloky pro ovládání pohybu na definovanou vzdálenost, danou rychlostí nebo pro najíždění do referencí.

Při synchronizaci dvou os ovládá řídicí osa (master) jinou osu (slave) v závislosti na vybrané funkci. Touto funkcí může být např. vačka navržená v nástroji CAM editor, která jednoduše, pomocí funkčního bloku spojí osu slave s osou master. Dále jsou v knihovně PLCopen k dispozici funkce pro elektrickou hřídel nebo funkce pro fázový posuv mezi rotačními osami.

Součástí MotionPro jsou také speciální aplikační funkční bloky (AFB) pro různé funkce, jako jsou rotační nůž, letmé nůžky, vytváření či rušení skupin (řízení dopravníků) a upínání. Aplikační funkční bloky vyvinula společnost Schneider Electric pro nejčastější způsoby použití a dodává je společně s vývojovým prostředím. Jejich výhodou je, že výrazně zkracují dobu tvorby a odladění programu. Vzájemnou kombinací těchto propracovaných funkčních bloků lze získat velké množství uživatelských variant popisujících výrobní procesy (obr. 2).

Výčet možností přístroje Lexium Controller s vývojovým prostředím MotionPro v tomto článku není úplný. K dispozici jsou podrobné uživatelské příručky, katalogy, odborná školení a semináře, bezplatná technická podpora a podpora při řešení úloh. Zákazníci mohou využívat nepřetržitý servis (24 hodin denně, sedm dnů v týdnu) a pomoc zkušených specialistů na použití tohoto přístroje.

Ing. Alexandr Hodeček,
Schneider Electric

Obr. 1. Sada nástrojů SoftMotion
Obr. 2. Linka na plnění lahví – práce „za letu“ zvyšuje rychlost všech operací

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde