Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Monitorování otáček a frekvence

číslo 3/2003

Monitorování otáček a frekvence

Monitor FR-1/FR-1N je impulsní vyhodnocovací systém s jedním vstupem, určený k hlídání rotačních a lineárních pohybů, kmitání, kývání a cyklických impulsů. K tomu využívá externí impulsní vstupy, např. z indukčních, kapacitních nebo optoelektronických senzorů nebo inkrementálních rotačních snímačů, popř. mechanických generátorů impulsů. Z časového odstupu impulsů propočítává monitor FR-1/FR-1N vstupní frekvenci, kterou porovná s nastavenými spínacími body, a spíná výstupy podle nastavených parametrů.

Obr. 1.

V monitoru je integrován měnič frekvence na proud, který přeměňuje vstupní frekvenci na analogový signál 0/4 až 20 mA. Koncová hodnota 20 mA může být přiřazena libovolné vstupní frekvenci v rozpětí nastavovacího rozsahu.

Všechny monitory jsou vybaveny množstvím různých druhů volitelných funkcí a nepotřebují další přídavné spínací přístroje, jako jsou např. časová, popř. hradlová relé. Kombinovaný sedmi- a čtrnáctisegmentový displej umožňuje zobrazovat aktuální hodnoty vstupních frekvencí, analogových výstupních signálů a podporuje uživatele při parametrizaci. Rozsahy nastavení používané v praxi, volně programovatelné spínací funkce pro všechny spínací body, speciální funkce a kombinované reléové a tranzistorové výstupy dovolují přizpůsobit monitory různým aplikacím. Monitory se nastavují pouze třemi tlačítky.

Impulsní vstupy standardních monitorů jsou určeny pro senzory s tranzistorovými výstupy pnp a npn, popř. senzory 24 V DC podle specifikace NAMUR, signály rotačních snímačů nebo mechanických impulsních generátorů. Impulsní vstupy podle specifikace NAMUR odpovídají normě DIN 19234 a mají funkci hlídání zkratu nebo přerušení přívodů a signalizaci chybových hlášení. Napájení monitorů je 230 V AC nebo 24 V DC.

Monitory umožňují realizovat specifický způsob hlídání strojů a v zařízení. Lze je použít např. pro sledování:

  • překročení stanoveného rozsahu otáček,
  • blokování při přetížení nebo nahromadění objektů na výrobních linkách,
  • hlídání provozních stavů,
  • hlídání frekvenčních rozsahů okénkovou funkcí.

(ifm electronic)

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět