Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Monitorování a řízení technologických procesů již podeváté

Přibližně 120 odborníků se sešlo 11. května 2010 na konferenci Monitorování a řízení technologických procesů na Univerzitě Hradec Králové. Pořadatelem byla společnost Coral, která se více než sedmnáct let věnuje vizualizaci a řízení procesů pomocí svého systému TIRS kategorie SCADA. Účastníci se seznámili s příklady použití tohoto systému, především ve vodárenství a energetice, a také s vývojem nové platformy TIRS.NET založené na systému Microsoft Silverlight. Mezi pozvanými partnery byla firma Kybertec, která uvedla, jaký význam mají simulace pro řízení technologií i pro projektování dopravních tunelů nebo navrhování systému pro navádění padáku. Zástupci Comet System s. r. o. na konferenci předvedli své systémy monitorování teploty, vlhkosti a tlaku s možností záznamu a alarmování. Účastníci konference se mohli seznámit také s tím, jak lze systém TIRS.NET používat s řídicími systémy AMiT a rovněž s nabídkou snímačů pro průmyslovou automatizaci firmy Sensit.
(ev)