Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Moduly s protokolem HART pro systém X20 I/O

Úspěšná řada decentralizovaných komunikačních modulů X20 je rozšířena o dva dvoukanálové analogové moduly, jeden typu AI a jeden typu AO, umožňující přenášet údaje přímo mezi snímači nebo akčními členy s rozhraním HART a řídicí jednotkou při použití protokolu Ethernet Powerlink v reálném čase. Řídicí jednotka může dále posílat údaje z přístrojů po provozní sběrnici k vyhodnocení do pracovních stanic údržby, které obsahují software s funkcí FDT Container, např. B&R Automation Studio, PACTware nebo FieldCare.

 
V opačném směru lze přístroje s rozhraním HART naopak parametrizovat. K tomu je určen ovladač TCP/IP Communication DTM od B&R, který mapuje stromovou strukturu hardwaru řídicí sítě, včetně provozních přístrojů. Server DTM v řídicí jednotce poté pracuje jako brána umožňující zapisovat i číst veškeré informace určující stav přístrojů s rozhraním HART v síti.
 
K co nejlepšímu využití širokopásmové sběrnice Ethernet Powerlink má každý jednotlivý kanál vlastní modem HART, takže poměrně pomalé kanály HART nejsou dále zpomalovány dosud obvyklým multiplexováním. Moduly HART řady X20 umožňují použít cyklický režim i zapojení v režimu multidrop s až pěti přístroji s rozhraním HART v jedné společné proudové smyčce.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com