Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Moduly pro řízení otáček

Automa 6/2001

Jan David, Turck s. r. o.

Moduly pro řízení otáček

Společnost Turck, přední světový výrobce senzorové a automatizační techniky, vyrábí a dodává velké množství modulů pro řízení technologických úloh. K dispozici jsou moduly pro řízení otáček, řízení čerpadel, popř. ventilů při napouštění či vypouštění nádrží, ovládání akčních členů atd.

Obr. 1.

Moduly pro řízení, hlídání a měření otáček vyhodnocují impulsy od rotujících částí např. motorů, převodovek, turbín nebo bubnů. V nabídce společnosti Turck je řada modulů různých funkcí pro tyto aplikace:

 • měření otáček (proporcionální převod otáček na proud nebo napětí),
 • hlídače otáček (volitelné překročení horní nebo dolní meze zvoleného intervalu),
 • kombinované přístroje (hlídače s analogovým výstupem pro regulaci a indikaci),
 • hlídače směru otáčení,
 • hlídače prokluzu.

Hlídače otáček Turck pracují na principu měření periody impulsů. Pro snímače otáček, resp. impulsů se používají bezkontaktní senzory, a to indukční, kapacitní nebo optoelektronické. Nejvýhodnější a také nejrozšířenější jsou indukční dvojvodičové senzory NAMUR nebo třívodičové v zapojení pnp. Senzory NAMUR podle EN 50227 jsou charakterizovány těmito kritérii:

 • jednoduchá montáž,
 • malé rozměry,
 • velká spínací frekvence (až 5 kHz),
 • dvojvodičové zapojení,
 • velmi dobrý poměr ceny a výkonu,
 • jednoduché použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Na rozdíl od tachogenerátorů a vysílačů impulsů nejsou bezdotykové senzory na pohony mechanicky připojeny. Většinou se může pohyb rotujících dílů strojů snímat přímo, např. sledováním zubů kol, klínů na hřídelích, hlav šroubů na rotujících dílech, a nejsou třeba zvláštní konstrukční úpravy.

Z rozsáhlé nabídky společnosti Turck představíme dvě novinky.

Hlídač překročení otáček MK21–R...
Hlídač pracuje v rozsahu otáček 1 mHz až 10 kHz s možností překročit rozsah do 20 kHz. Otáčky jsou snímány jiskrově bezpečným senzorem NAMUR s kontrolou přerušení a zkratu vstupního obvodu. Při vyhodnocení poruchy obě výstupní relé rozepnou a stav je signalizován LED „indikace impulsů“ změnou její barvy na červenou. Vyhodnocený stav otáček je signalizován dvěma výstupními relé. Obě jsou s přepínacím kontaktem. Pro překlenutí doby náběhu je možné (pro mezní hodnotu 1) nastavit dobu v rozmezí 0 až 1 000 s. Během této překlenovací doby je výstupní relé výstupu 1 aktivováno, čímž je blokováno hlášení, že otáčky jsou nižší než nastavená dolní mez, které by jinak způsobilo vypnutí motoru. Překlenutí je aktivováno propojením svorek nebo zapnutím napájení modulu bez propojení. Displej na přední straně modulu je určen k zobrazení skutečné hodnoty otáček a k nastavení parametrů a funkce modulu. Přístroj se nastavuje z menu a dvěma tlačítky na přední straně modulu. Lze nastavit tyto parametry:

 • spínací a rozpínací bod relé mezní hodnoty 1 (dolní mez),
 • spínací a rozpínací bod relé mezní hodnoty 2 (horní mez),
 • aktivace kontroly přerušení a zkratu vstupního obvodu,
 • doba překlenutí náběhu,
 • parametry zobrazování.

Obr. 2.

Modul je k dispozici s napájením 24 V DC nebo 230 V AC, s galvanickým oddělením vstupního a výstupního obvodu. Analogový výstup 0/4 až 20 mA je úměrný otáčkám. Snímač má jedno výstupní relé. Moduly jsou rovněž k dispozici v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, včetně certifikace v FTZÚ Ostrava Radvanice.

Hlídač prokluzu MK26–...
Modul zajišťuje hlídání prokluzu dvou rotačních částí, resp. jejich synchronizaci. Srovnávány mohou být dva vstupní impulsní signály, např. ze dvou otáčejících se částí motoru, převodovek, turbín, hnacích řemenů nebo pásů. Hlídač pracuje v rozsahu snímání otáček do 150 000 min–1 s rozsahem hlídání 3 až 30 % prokluzu. Kontrolovány mohou být dvě různé mezní hodnoty, které se zadávají desetipolohovými otočnými ovládači v rozsahu 0 až 30 %. Každé mezní hodnotě je přiřazeno výstupní relé s přepínacím kontaktem. To umožňuje jeden výstup použít např. pro hlášení poruchy, druhý pro vypnutí motoru. Pro překlenutí doby náběhu je možné nastavit čas v rozmezí 0,1 až 30 s.

Modul je k dispozici s napájením 24 V DC nebo 230 V AC, s galvanickým oddělením vstupního a výstupního obvodu.

Údaje o celé řadě modulů pro řízení a kontrolu otáček jsou k dispozici v samostatném katalogu nebo v kompletním katalogu na CD--ROM. Při výběru vhodného modulu zajistí společnost Turck, v rámci svého bezplatného servisu, optimální návrh pro konkrétní zákazníkovu aplikaci s výběrem modulu a jeho zapůjčením pro vyzkoušení.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz