Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Moduly MicroUnit pro měření teploty

Plzeňská společnost TEDIA vyvíjí, vyrábí a na trh dodává množství různých technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů – komponenty pro PC systémy, externí moduly pro distribuované systémy, multifunkční moduly pro rozhraní USB a rovněž i komunikační karty a konvertory rozhraní. Následující odstavce budou věnovány dvěma novinkám z oblasti distribuovaných systémů řízení a monitorování procesů, modulům analogových vstupů řady MicroUnit určeným zejména k měření teplot pomocí termočlánků a odporových teploměrů.
 
Moduly MU-415 nabízejí čtyři analogové vstupní kanály konfigurovatelné pro měření napětí (diferenciální vstup) nebo odporu ve dvouvodičovém, třívodičovém i čtyřvodičovém zapojení. Vzhledem k přítomnosti čidel teploty v bezprostřední blízkosti vstupních svorek a použití výpočetních algoritmů pro linearizaci termočlánků a odporových teploměrů umožňují moduly přímé měření teploty pomocí převážné většiny používaných snímačů.
 
Jádrem modulu je 24bitový A/D převodník s konfigurovatelnou rychlostí měření umožňující minimalizovat celkovou dobu potřebnou k odměření všech kanálů. Pomocné hodnoty s menšími požadavky na přesnost (např. detekce přerušení termočlánku) jsou měřeny ve zlomku milisekundy, zatímco vlastní měření vstupů probíhá alternativně po dobu 100 nebo 20 ms, aby bylo dosaženo vysokého odstupu od šumu při současném potlačení signálu 50 Hz. Přesnosti a dlouhodobé stabilitě měření napomáhá i systémová autokalibrace probíhající průběžně na pozadí měření.
 
Moduly jsou kromě analogových vstupů vybaveny dvěma digitálními vstupy s funkcí čítání impulzů a dvěma digitálními výstupy umožňujícími kromě základního programového řízení také signalizovat přerušení některého ze snímačů nebo překročení limitních stavů měřených hodnot.
 
Moduly MU-815 jsou osmikánálovou variantou typu popsaného v předešlém odstavci a jsou určeny především k měření pomocí termočlánků. Moduly sice umožňují měřit odpory, avšak pouze v dvouvodičovém zapojení, pochopitelně s možností softwarové kompenzace odporů přívodních vodičů snímače. Výpočetní schopnosti, vlastnosti A/D převodníku a digitálních portů zůstaly zachovány.
 
Moduly MU-415 a MU-815 jsou vestavěny v pouzdru určeném pro montáž na lištu DIN, napájeny jsou ze stejnosměrného zdroje 10 až 30 V (napájecí obvody jsou odděleny od vstupů a výstupů) a s nadřízeným systémem komunikují prostřednictvím rozhraním RS-485 firemním protokolem AIBus-2 rychlostí až 230,4 kb/s.
 
Pro moduly MicroUnit serie jsou zdarma k dispozici univerzální ovladače pro OS Windows, ovladače pro Control Web a Control Panel, softwarová podpora je zajištěna i ve vývojovém systému Promotic. Pro vytvoření rozhraní RS-485 v počítači jsou dostupné speciální komunikační karty pro sběrnice PCI, ISA nebo PC/104, inteligentní konvertory z rozhraní Ethernet a USB, popř. i konvertory z rozhraní RS-232. Pro všechny varianty jsou k dispozici konfigurační a testovací utility pro všechny používané verze OS Windows.
 
Vybrané moduly MicroUnit serie (mj. i oba již popsané typy) jsou dostupné ve verzi s protokolem Modbus RTU a jsou vhodné zejména pro začlenění do dosavadních systémů sběru dat nebo pro připojení k programovatelným automatům ve funkci vzdálených vstupů.
 
Komponenty TEDIA patří mezi technicky vyspělé a cenově atraktivní řešení prostředků průmyslové automatizace v praxi využívané mnoha významnými českými podniky. Kvalita produkce je garantována systémem ISO 9001, zahrnujícím všechny činnosti firmy. Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat např. na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce.
(TEDIA)
 
Tab. 1. Vlastnosti modulů analogových vstupů řady MicroUnit