Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Moduly I/O pro sítě Profinet IRT

Mnozí uživatelé si přejí využívat výhody sítě Profinet, ale přenos dat po standardní lince Profinet je pro jejich potřeby příliš pomalý. Pro tyto případy se nabízí využít nejrychlejší variantu, Profinet IRT, která je navržena pro komunikaci v reálném čase. Tuto variantu vy­užívá nová řada real-time modulů I/O společnosti Phoenix Contact. Při použití modulů této řady se dosahuje doby reakce kratší než 1 ms, což je možné díky tomu, že offset je u každé karty I/O pouze 1 μs. V tom­to případě je maximální doba reak­ce dána pouze použitým nadřazeným systémem.
 
Použití modulů I/O řady Axioline je snadné, protože jsou vybaveny svorkami typu PIT (Push-In-Tech­nology), takže k připojení vodičů není třeba žádné nářadí. Moduly jsou navrženy tak, aby je bylo možné přehledně instalovat v rozvá­děči. Tester, který komunikuje s moduly přes rozhraní USB, dokáže vyhodnotit stavy jednotlivých kanálů, aniž je třeba je připojovat k ří­dicímu systému. Veškeré popisky stanic lze zhotovit na vysokorych­lostní tiskárně Bluemark. Axioline je možné díky jejich konstrukčním vlastnostem používat v kancelářských a obytných prostorech. Již při vypracovávání návrhu bylo pamatováno na jejich schopnost pracovat v širokém rozpětí teplot i za vibrací. Jsou dostatečně robustní a vyho­vují požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Mo­dulární řešení s krytím IP20 je otevřeno pro použití všech komunikač­ních protokolů založených na Ethernetu a optimalizováno pro Profinet.
 

Phoenix Contact, s. r. o., tel.: 542 213 401, fax: 542 213 701, http://www.phoenixcontact.cz