Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Moduly I/O pro průmyslové ethernetové přepínače

Společnost Belden rozšířila sortiment produktů značky Hirschmann™ o moduly I/O Media Module pro typovou řadu komunikač­ních přepínačů (switch) MICE pro Fast a Gigabit Ethernet. Tyto mo­duly, vybavené softwarem Layer 2 Professional ve verzi 7.0, mají čtyři digitální vstupy a výstupy, a umož­ňují tak po ethernetové síti zasílat stavová hlášení a digitální signály z připojených zařízení. Pro napáje­ní připojených zařízení bez dalšího externího zdroje je určen pomocný výstup 24 V DC, 3 W. Krytí je IP20 a moduly jsou velmi odolné proti vibracím, rázům, elektrostatickým výbojům a elektromagnetickému rušení. Ve standardním provedení je rozsah pracovních teplot 0 až +60 °C. Existují však také verze s rozší­řeným rozsahem pracovních teplot –40 až +70 °C.
 
Přepínače mají střední dobu do poruchy MTBF 107,6 roku. Stav vstupů a výstupů a pomocného napájecího napětí je zobrazován pro­střednictvím LED na čelní straně přepínače a v internetovém prohlí­žeči prostřednictvím uživatelského rozhraní přepínačů MICE.
 
Digitální vstupy jsou typu 3 podle normy ČSN EN 61131-2 ed. 2 (Programovatelné řídicí jednotky – Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky). Digitální výstupy jsou beznapěťové přepínací reléové kon­takty, odolávající proudovému zatížení do 1 A.
 
Přepínače se montují na lištu DIN a mohou být použity v hlavním rozváděči i v rozvodných skříňkách přímo na stroji.
 
Belden, tel.: +31 77 387 8555, e-mail: inet-sales@belden.com, www.beldensolutions.com