Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Moduly ADAM bezdrátově

číslo 12/2005

Moduly ADAM bezdrátově

Moduly ADAM pro distribuované řízení a sběr dat uvedla firma Advantech na trh před dvanácti lety. O jejich popularitě svědčí velmi časté napodobeniny. K přenosu dat používají moduly ADAM sběrnici RS-485 (ADAM řady 4000 a 5000) nebo Ethernet (ADAM řady 6000). Obě tyto sběrnice lze provozovat na metalickém vedení nebo na vláknové optice. Velmi často se však stává, že propojení kabelem, ať již metalickým nebo optickým, není možné. Důvodem jsou většinou nadměrné náklady, např. je-li třeba překlenout veřejné prostranství nebo uložit kabely pod omítku v budovách tam, kde z estetických důvodů nelze použít uložení do lišt.

Obr. 1. Obr. 3.
Pak je nutné zvolit bezdrátový přenos. Dosud se takové situace řešily prostřednictvím různých rádiových modemů s rozhraním RS-232 nebo RS-485. Firma Advantech také dodávala rádiový modem ADAM-4550, pracující ve volném pásmu 2,4 GHz a určený pro moduly řad ADAM-4000 a ADAM-5000. Mnohé uživatele však odrazovala jeho poměrně vysoká cena. S rozvojem řady ADAM-6000, která pracuje s rozhraním Ethernet, se však naskýtá možnost využít Wi-Fi, osvědčenou a rozšířenou techniku bezdrátové místní sítě na bázi Ethernetu (WLAN).

Obr. 1. Modul vzdálených vstupů a výstupů ADAM-6060W k připojení do WLAN
Obr. 3. Modul ADAM-4570W: brána se dvěma porty mezi RS-232/422/485 a WLAN

Při použití řady ADAM-6000 se bezdrátové spojení zavede velmi snadno. Do ethernetové sítě se zapojí modul s funkcí tzv. přístupového bodu (access point) do WLAN, který má v bezdrátové síti stejnou funkci jako přepínač (ethernet switch) v běžné LAN. Vhodné je použít modul Wicom-3910 od firmy Advantech, již přizpůsobený k práci v síti modulů ADAM.

V samotné řadě ADAM-6000 jsou k dispozici i moduly vzdálených vstupů a výstupů s přímým připojením do WLAN, a to ADAM-6050W a ADAM-6060W (obr. 1). Jak typové označení napovídá, jde o „bezdrátovou„ modifikaci standardních modulů ADAM-6050 (s dvanácti DI a šesti DO) a ADAM-6060 (se šesti DI a šesti reléovými výstupy). Po zkonfigurování WLAN prostřednictvím přístupového bodu není žádný rozdíl ve fungování systému modulů ADAM-6000 ve standardní LAN a WLAN. Příklad možného uspořádání ukazuje obr. 2.

Obr. 2.

Obr. 2. Příklad sítě modulů ADAM využívající WLAN

Ve struktuře na obr. 2 je použit ještě jeden nový modul ADAM využívající WLAN. Je to brána (gateway) mezi RS-232/422/485 a WLAN s typovým označením ADAM-4571W. Typové označení opět napovídá, že jde o bezdrátovou verzi WLAN populárního modulu – brány ADAM-4571, který konvertuje sériové rozhraní do ethernetové LAN a používá se zejména k připojení segmentu sítě s moduly řady ADAM-4000 do sítě ADAM-6000. Modul ADAM-4570W má zcela stejnou funkci, k segmentu je však připojen bezdrátově. Pro připojení dvou segmentů ADAM-4000 lze použít bránu ADAM-4570W se dvěma porty (obr. 3). Celá síť je opět bez jakéhokoliv speciálního nastavování naprosto průhledná. Tato vlastnost však naproti tomu omezuje použití modulů ADAM-4570W a ADAM-4571W v jiných úlohách. Je třeba si uvědomit, že ani jeden z těchto modulů není univerzální bránou pro sériové rozhraní a zabalení telegramu z rozhraní RS-485 do paketu IP je optimalizováno pro textový protokol ADAM. Při použití jiného protokolu, např. při připojení programovatelného automatu, se může stát, že je telegram roztržen do několika paketů a komunikační software pak hlásí chybu přenosu. Lze však předpokládat, že řada modulů pro WLAN bude brzy rozšířena i o bezdrátové (WLAN) verze univerzálních sériových bran ADAM-4577 a ADAM-4579.

Řada ADAM-6000W rozšiřuje možnosti použití modulů řady ADAM a umožňuje snadno a levně řešit projekty, které dosud bylo nutné realizovat složitými a nákladnými cestami.

(FCC Průmyslové systémy)

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
U Slovanky 3
182 00 Praha 8
tel.: 266 052 098
fax: 286 890 252

SNP 8
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 774 173
fax: 472 772 115

e-mail: info@fccps.cz
http://www.fccps.cz