Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Modulární zařízení pro analýzu plynů s velkým měřicím rozsahem

Pod označením Siprocess GA700 je dodávána nová, stavebnicově pojatá řada přístrojů tvořících koncepčně nové modulární zařízení pro extraktivní provozní analýzu plynů. Jádrem zařízení je základní jednotka řady Siprocess GA700 buď k zasunutí do rámu o velikosti 19", nebo k upevnění na zeď. Základní jednotka pojme dva analytické moduly, které lze snadno a rychle vyměňovat přímo v provozu.

Analytické moduly pracují v prostředí s teplotou do 50 °C při vlastní regulaci vnitřní teploty, takže na ně nepůsobí změny teploty okolního prostředí a celé zařízení je velmi metrologicky stálé. Moduly se jednotně ovládají prostřednictvím místního uživatelského rozhraní tvořeného grafickým displejem a klávesnicí. Obslužný software nabízí přehledné ovládací menu a propracovanou uživatelskou podporu včetně např. podpory postupů prediktivní údržby.

V současnosti je k dispozici modul typu Oxymat, měřící paramagnetickou metodou koncentraci kyslíku ve vzorku plynu, s přísně lineární převodní charakteristikou a mimořádně širokým rozmezím volby měřicího rozsahu – od 0 až 0,5 % s mezí citlivosti detekce od 50 ppm po 0 až 100 % nebo také 99,5 až 100 % O2. Modul je určen pro náročné úlohy s velkými požadavky na spolehlivost a přesnost měření, a to i korozivních směsí plynů.

Ve vývoji jsou moduly Ultramat pro měření koncentrací plynů pohlcujících infračervené záření a Calomat, měřící koncentrací vodíku a vzácných plynů s využitím principu tepelné vodivosti.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com