Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Modulární systém pro zpracování bezpečnostních signálů

Firmu Pilz GmbH & CO. zastupuje firma Systemotronic, s. r. o., v České republice a na Slovensku již od roku 1997 a do dnešního dne zásobila své zákazníky řádově desítkami tisíc bezpečnostních přístrojů. V sortimentu má množství těchto přístrojů, které lze dělit podle mnoha kategorií.
 
Polovodičové prvky řady PNOZ multi se mohou pochlubit oceněním v soutěži Zlatý Amper. Neustálé inovace firmy Pilz dovedly systémy PNOZmulti již do páté generace. Systém PNOZmulti firmy Pilz je programovatelný modulární bezpečnostní systém pro zpracování bezpečnostních signálů strojních zařízení menšího až středního rozsahu (v rozmezí přibližně dva až čtrnáct bezpečnostních funkcí). Vyhovuje požadavkům až bezpečnostní kategorie 4 podle ČSN EN 954-1 a úrovni Performance Level „e“ podle EN ISO 13849-1. Zpracovává signály nouzového zastavení, dvouručního ovládání, bezpečnostních krytů, optoelektronických bariér, přepínače režimů, povolovacího tlačítka a snímačů PSEN, ale i signály z nášlapných rohoží a dalších bezpečnostních i jiných prvků. Varianta PNOZm2p, určená pro obsluhu časově náročných řešení, navíc dokáže vyhodnocovat signály z vačkových hřídelí (např. u lisů) a dalších specifických prvků. Svými možnostmi použití zaujímá oblast mezi reléovými bezpečnostními moduly a kompaktními i modulárními bezpečnostními systémy PSS firmy Pilz.
 
Základní jednotka systému PNOZmulti obsahuje dvacet vstupů, čtyři taktovací výstupy (pro detekci zkratů mezi vodiči), čtyři bezpečnostní polovodičové výstupy a dva bezpečnostní reléové výstupy. Je možné ji dále rozšířit až o devět rozšiřujících modulů, mezi něž patří přídavné vstupní moduly (pro bezpečnostní i standardní vstupy), polovodičové nebo reléové výstupní moduly, modul se šestnácti standardními výstupy, modul pro monitorování otáček hřídelí (do kategorie 3), a o komunikační moduly pro průmyslové sběrnice (např. DeviceNet, Ethernet a další). Ke konfigurování projektu a programování modulárního bezpečnostního systému PNOZmulti se používá graficky založený software – PNOZmulti konfigurátor. Prvky bezpečnostních obvodů jsou v uživatelském rozhraní zobrazeny jako ikony. Logické vazby mezi obvody je možné řetězit použitím logických funkcí (AND, OR, XOR, NOT, set, reset). Schéma bezpečnostních obvodů lze přenést z konfigurátoru do modulu PNOZmulti pomocí čipové karty. Základními výhodami systému PNOZmulti jsou úspora místa v rozváděči, usnadnění projektování a zkrácení doby montáže, oživení i údržby.
 
Systémy PNOZmulti popsané v tomto článku jsou již vyzkoušeny a používají je četní spokojení zákazníci. Varianta PNOZm2p je až na procesor plně shodná s jednotkou PNOZm1p, ale díky čtyřikrát rychlejšímu procesoru dokáže řešit i úlohy náročné na rychlost vyhodnocení, jako např. u excentrických a hydraulických lisů.
 
Ing. Václav Mimráček,
Systemotronic, s. r. o.
 
Obr. 1. Programovatelný modulární bezpečnostní systém PNOZmulti
 
SYSTEMOTRONIC, s. r. o.
Hybešova 38, 602 00 Brno
tel.: +420 538 707 108
fax: +420 538 707 110