Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Modulární radiofrekvenční identifikační systémy

číslo 8/2006

Modulární radiofrekvenční identifikační systémy

Společnost Turck vyvinula nový modulární radiofrekvenční identifikační systém (RFID) a uvedla jej na trh pod obchodním názvem BL-ident. Systém je optimálně přizpůsoben požadavkům průmyslových provozů. Identifikovaný výrobek může být díky tomuto systému průběžně sledován ve všech fázích výrobního procesu. Mimo požadavky na rychlost a bezpečnost je dále kladen velký důraz na robustnost použitých prvků, které musejí odolávat všem používaným výrobním technologiím a okolním vlivům, včetně např. extrémní teploty.

Obr. 1.

Obr. 1. Přehled systému: nosiče dat, čtecí a zapisovací hlavy, prefabrikované propojovací kabely, jednotky rozhraní

Možnosti využití systému RFID jsou např. v klasickém strojírenství, v hutní výrobě, logistice, farmacii, chemii, petrochemii, při transportu materiálu a dílů apod.

Systém se skládá z nosičů dat (transpondérů, tagů), čtecích a záznamových hlav, jednotek rozhraní a prefabrikovaných propojovacích kabelů (obr. 1).

Nejvyšší povolená rychlost

Zatímco mnoho konvenčních systémů RFID dovoluje pouze statické psaní a čtení, systém od společnosti Turck umožňuje čtení a psaní i za pohybu nosiče dat vůči čtecí hlavě („on the fly„). S dobou záznamu od 0,5 ms/B patří tento systém k nejrychlejším systémům RFID na trhu. Za optimálních podmínek lze dosáhnout spolehlivého čtení a zápisu při pohybu výrobků rychlostí až 10 m/s. Záleží na objemu přenášených dat, na typu čtecí a záznamové hlavy a nosiče dat, na vzdálenosti mezi čtecí hlavou a nosičem dat a na uspořádání měřicího místa – pro orientaci lze doporučit simulátor umístěný na webové adrese http://pdb.turck.de/rfid/ (obr. 3), v praxi je potom nejlépe systém vyzkoušet a přizpůsobit na místě.

Obr. 2.

Široká oblast použití díky velké teplotní odolnosti

Vedle standardních nosičů dat pro teploty do +120 °C jsou k dispozici také speciální nosiče s rozsahem pracovních teplot –40 až +210 °C. Tyto datové nosiče spolehlivě fungují dokonce i v pecích na sušení lakových nátěrů.

Jednoduchá integrace do řídicího systému a vysoká flexibilita

Díky modulárnímu uspořádání jednotek rozhraní s dvěma, čtyřmi, šesti nebo osmi kanály lze vybrat konfiguraci optimálně podle potřeb zákazníka. Velkou flexibilitu přináší možnost připojení na sběrnice Profibus-DP, Devicenet, Ethernet/IP, Profinet IO a Modbus TCP. Začlenění do již existujících zařízení využívajících tyto sběrnice je proto velmi snadné. K dispozici jsou dvě varianty jednotek rozhraní, s krytím IP20 a IP67. Jednotky s krytím IP20 jsou určeny do rozváděče, stupeň krytí IP67 umožňuje umístění jednotek rozhraní do provozu přímo na stroj.

Čtecí a zapisovací hlavy

Datové nosiče jsou k dispozici ve tvaru kotouče o průměru 16, 20, 30 nebo 50 mm. Jsou v provedení s pamětí EEPROM nebo FRAM. Všeobecně platí, že datové nosiče FRAM umožňují až desetkrát rychlejší přenos informací a provést lze až 1010 zapisovacích cyklů. Životnost datových nosičů je v podstatě neomezená a vyměňují se pouze výjimečně. Při dodržení předepsaného rozsahu pracovních teplot zůstávají data na datových nosičích zachována po dobu deseti let.

Obr. 3.

Obr. 2. Umístění nosiče dat a čtecí a záznamové hlavy na výrobní lince automobilky
Obr. 3. Simulátor pro výběr typu čtecí hlavy a nosiče dat

Bezpečnou komunikaci mezi čtecí a zapisovací hlavou a modulem rozhraní zajišťují prefabrikované propojovací kabely. Vzájemné propojení jednotlivých prvků je tak velice rychlé a jednoduché.

Čtecí a zapisovací hlavy jsou k dispozici v různých provedeních: v závitových pouzdrech M18 a M30, v kvádrových (CK40 a Q80) nebo ve tvaru dutého válce (S32XL). Všechna provedení hlav lze použít s každým typem datového nosiče, s pamětí FRAM i EEPROM. Vzdálenost, na niž je možné realizovat čtení a zápis, je podle zvoleného typu hlavy 15 až 200 mm. Hlavy lze libovolně kombinovat.

Závěr

Společnost Turck, s. r. o., nabízí v rámci svých bezplatných služeb vypracování návrhu řešení pro danou aplikaci včetně cenové nabídky a vyzkoušení navrženého systému u zákazníka.

Zuzana Chalupová,
Turck, s. r. o.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766, fax: 495 518 767
GSM: 724 260 950, 602 145 538
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz