Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Modulární programovatelný automat AC500

Modulární programovatelný automat AC500

Advant Controller 500 (AC500) je současný nejmodernější zástupce programovatelných automatů (PLC) německého výrobce ABB Stotz Kontakt, GmbH. Navazuje na předchozí úspěšný typ AC31, který nadále zůstává ve výrobním programu.

AC500 byl vyvíjen s požadavkem na schopnost přizpůsobit se potřebám konkrétní úlohy konfigurací hardwaru i komunikačními schopnostmi. Tyto vlastnosti jsou požadovány uživateli, kteří obvykle používají jeden PLC jak pro úlohy s centralizovaným řízením, tak pro rozsáhlé sítě decentralizovaných řídicích systémů. Proto je důležitou vlastností AC500 flexibilita při konfiguraci struktury vstupů a výstupů (I/O) a kompatibilita s mnoha typy sběrnic (Profibus, DeviceNet atd.).

AC500 nachází použití v různých oblastech lidské činnosti: v automatizaci budov, řízení výrobních strojů všeho druhu, řízení energetických zdrojů (např. vodních a větrných elektráren), potravinářských zařízení, jeřábů, čistíren odpadních vod apod.

Obr. 1.

Obr. 1. Modulární programovatelný automat AC500

Je koncipován jako stavebnice s univerzálními paticemi a násuvnými moduly (obr. 1): řídicími procesory, komunikačními procesory a I/O moduly jednotné velikosti. Moduly se mohou vyměnit bez nutnosti přepojování kabeláže. Procesory mají tři verze výkonu a velikosti paměti. Údaje se mohou ukládat do paměti RAM (až 4 MB) s možností zálohování baterií, do paměti Flash EPROM nebo na běžnou kartu Secure Digital (SD). Ukládání naměřených hodnot na kartu SD je velmi výhodné, protože je to jednoduchá a levná metoda, jak dostat data pro další zpracování např. do excelu.

Ke každému řídicímu procesoru se mohou připojit až čtyři komunikační procesory, které jsou určeny pro všechny běžné typy sběrnic a sítí. Komunikace přitom nijak neovlivňuje výkon řídicího procesoru.

Vývojové prostředí postavené na bázi produktu Codesys je v souladu se standardem IEC 61161-3. Je v podstatě shodné jako u předchůdce AC500, programovatelného automatu AC31. Vytvořené aplikační programy jsou mezi různě výkonnými procesory přenositelné.

AC500 byl navržen na základě zkušeností výrobce, potřeb zákazníků a s ohledem na současné trendy v automatizační technice. Základem jeho koncepce je modularita, která umožňuje přizpůsobit systém různým požadavkům automatizace. Proto AC500 patří k nejlepším produktům svého druhu na trhu.

Více informací, včetně všech technických popisů, naleznou zájemci na adrese http://www.ac500.com, dotazy lze položit i v češtině, slovenštině a ruštině na hotline@ac500.com

Ing. Richard Buchta,
VAE ProSys s. r. o.