Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Modulární Logo! – nová kvalita

Automa 9/2001

(Siemens)

Modulární Logo! – nová kvalita

Úvod
V pátém roce své existence dostává kategorie nejmenšího řídicího systému – logického modulu Logo! novou dimenzi: rozšiřitelnost. Tím padá jeden z dosavadních limitujících faktorů obecně platných pro tuto třídu řídicích prvků. Marketingové studie dokázaly, že na trhu je místo pro zařízení, které by mělo větší počet vstupů a výstupů a přitom si zachovalo nejvyšší možnou jednoduchost ovládání a programování. Zůstává možnost programovat na samotném přístroji a jako komfortní alternativa je k dispozici vývojové prostředí pro PC – Logo! Soft Comfort, nyní ve verzi V3.0.

Obr. 1.

Začlenění Logo! do nabídky firmy Siemens
Firma Siemens prosazuje filosofii koexistence mikrosystémů a členů rodiny plně integrované automatizace. Mikrosystémy jsou prvky pro řídicí techniku, jejichž společným jmenovatelem je jednoduchost programování, obsluhy i zaučení. Proti těmto prvkům stojící rodina tzv. plně integrované automatizace (TIA, Totally Integrated Automation), která má široké možnosti komunikační propojitelnosti, jednotnou softwarovou platformu a jednotnou databázi prvků v automatizačním řetězci (tzv. trojí transparentnost).

Mikrosystémy jsou zastoupeny dvěma řadami řídicích prvků: logický modul Logo! a mikro-PLC Simatic S7-200. Obě řady se navzájem doplňují a aplikace dokazují nezastupitelnost jedné řady druhou, a proto není cílem rozšiřovat funkce Logo! na úroveň PLC a tím jej komplikovat. Siemens klade u Logo! v konkurenčním srovnání zvláště velký důraz na aspekt jednoduchosti a generace modulárního Logo! tuto vlastnost nejen zachovává, ale dále ji rozvíjí tím, že modularita umožňuje přesnější využití požadovaného počtu I/O bodů.

Modulární Logo!
Inovace je přínosem jak pro uživatele, tak pro prodejce a distributory. Uživatel určitě ocení, že již nebude muset dělat kompromisy v případech, kdy žádanou funkci obsahovaly jen některé varianty přístrojů. Například jen stejnosměrné a ještě jen „krátké“ varianty obsahovaly analogové vstupy – nyní jsou k dispozici u všech možných konfigurací. Podobně možnost připojit modul jako podřízenou jednotky sběrnice AS-I byla implementována jen u typů označených Bus, tj. u „dlouhých“ variant – nyní lze tuto vlastnost doplnit do libovolné konfigurace pomocí komunikačního modulu. Prodejci ocení snížení počtu typů přístrojů, které je nutné držet na skladě, což jim pochopitelně sníží náklady.

Obr. 2.

Nově se totiž řada Logo! skládá pouze ze dvou provedení základního přístroje, pochopitelně vždy v několika variantách podle napájecího napětí, napětí vstupů a typu výstupů. Jde o Logo! Basic (s displejem a tlačítkovým polem) a Logo! Pure (bez displeje a tlačítkového pole). K těmto základním přístrojům lze připojit rozšiřující moduly, jimiž se počet vstupů/výstupů (I/O) rozšíří na žádaný počet, a to až do maxima 40 I/O na jeden systém (obr. 1).

Základní přístroj má vždy osm vstupů a čtyři výstupy. U stejnosměrných variant je možné použít buď dva vstupy jako analogové v rozsahu 0 až 10 V, nebo dva vstupy jako rychlé vstupy pro blok porovnání frekvence. Střídavé varianty mají vstupy rozdělené do dvou čtveřic se vzájemným potenciálovým oddělením. Výstupy jsou buď tranzistorové s přípustným proudem 0,3 A, nebo reléové s přípustným proudem až 10 A při ohmické zátěži.

Digitální rozšiřovací moduly mají vždy čtyři vstupy a čtyři výstupy, varianty se stejnosměrnými vstupy mají tranzistorové nebo reléové výstupy a varianta se střídavými vstupy má výstupy reléové. Modul dvou analogových vstupů má rozsah 0 až 10 V nebo 0 až 20 mA. Dále existují rozšiřovací moduly určené pro jednoduchou komunikaci pomocí AS-Interface, EIB a LON.

Spojení základního přístroje s rozšiřovacím modulem a modulů navzájem je realizováno posuvným konektorem se zvýšenou mechanickou odolností, což je důležité z hlediska průmyslové spolehlivosti při montáži na běžnou profilovou lištu DIN. Kromě tohoto propojení je nutné ještě každému modulu přivést napájecí napětí. Analogový modul má výstupní konektor propojovací sběrnice potenciálově oddělen od vstupního. Proto jej lze použít ke spojení mezi digitálními moduly na rozdílná napětí. Spojení modulů do řady ve správném pořadí je jištěno mechanickými klíči. Ty současně zlepšují mechanickou odolnost celé konfigurace.

Obr. 3.

Kromě montáže na lištu DIN jsou moduly nové řady Logo! přizpůsobeny i pro montáž na stěnu. K tomu jsou určeny výsuvné plošky s otvory pro šroubky. Dalším způsobem montáže, který byl k dispozici již téměř od začátku r. 2001, je montáž na čelní panel. K ní je určen rámeček s průhledným odnímatelným krytem, který zaručuje krytí IP54 při zavřeném krytu a IP30 při otevřeném krytu (obr. 2).

Nezměněna zůstává nabídka programových modulů – žlutý pro prostou záložní kopii či zjednodušenou duplikaci programu a červený s funkcí know-how-protection. Nabídka příslušenství Logo! je rozšířena o tzv. Logo! PROM, neboli přístroj pro kopírování programových modulů (obr. 3). Z jednoho žlutého modulu, popř. PC připojeného přes kabel PC-Logo! tento přístroj naráz zkopíruje data z až osmi žlutých nebo červených modulů.

Doprovodná vylepšení a změny
Nové vlastnosti přístrojů Logo!, které s sebou řada modulárního Logo! přináší:

 • automatické přepínání mezi zimním a letním časem u typů s hodinami reálného času (tato funkce je nastavitelná předvolbou podle geografické polohy nebo přímým zadáním přelomových dní),
 • vylepšená funkce zobrazení uživatelských zpráv na displeji o možnost potvrzovat (kvitovat) hlášení,
 • volba režimu funkce přístroje (programování, běh programu, parametrizace) pomocí menu, nikoli současným stiskem několika tlačítek,
 • funkce softkey, tj. možnost ovládat běh programu v parametrickém režimu pomocí tlačítek,
 • ochrana programu heslem (teprve po jeho zadání je možné program editovat),
 • možnost zadat jméno programu s délkou až šestnáct znaků.

Nová verze Logo! Soft Comfort
Jak již bylo v úvodu poznamenáno, vztahuje se k nástupu modulárního Logo! vývojové prostředí Logo! Soft Comfort V3.0 (dále jen LSC). Již s dosavadní generací (s objednacími čísly zakončenými na  ..0BA2) byl opuštěn dřívější Logo! Soft, který byl určen především jako simulační prostředek s možností jednoduché dokumentace programu.

LSC V3.0 je stejně jako předcházející verze naprogramován v jazyce Java, což s sebou nese sice určité nároky na hardware počítače, ale odměnou je nezávislost na platformě a operačním systému – lze použít Windows, Mac OS X, Linux apod.

Opět s hlavním cílem zachovat jednoduchost, přehlednost a uživatelské příjemnosti byly do vývojového prostředí přidány tyto vlastnosti:

 • možnost otevřít více programů současně (Multiple Document Interface - MDI), což podstatně usnadní přenos celých skupin bloků z programu do programu,
 • on-line nápověda prostřednictvím nástroje Java help namísto dokumentace ve formátu PDF,
 • okno zpráv lze integrovat do rozvržení pracovní plochy vývojového prostředí, nebo si je otevřít jako samostatné okno,
 • automatické zarovnání celé oblasti grafického schématu programu zásadně usnadňuje práci při převodu z formátu LGO (starší Logo! Soft), či po funkci upload,
 • nastavení všech parametrů simulace (tlačítka, pínače apod.) se nyní ukládá se souborem programu, takže se k již promyšlenému průběhu simulace lze kdykoli znovu vrátit,
 • export grafického schématu do obvyklých formátů obrázků JPG, BMP nebo do formátu PDF,
 • ochrana programu heslem a nastavení automatického přepínání letního a zimního času, neboli podpora nových vlastností Logo! ve vývojovém prostředí.

Zpětná kompatibilita souborů typu LSC je zachována, takže soubory vytvořené v LSC V2.0 lze otevřít ve V3.0. Následně se chystá ještě rozšíření vývojového prostředí o alternativu programování Logo! v kontaktním schématu (ladder diagram). Tuto alternativu si již zájemci mohli a mohou vyzkoušet v tzv. technical preview, které je k dispozici jako update pro LSC V2.0.

Závěr
Slovní hříčka „dříve logický modul Logo!, dnes Logo! modulární“, která nejen v českém jazyce kvalitativní skok ve vývoji Logo! doprovází, nemá symbolizovat přerod z jednoduchosti na komplexnost. Cílem vývojového kroku bylo rozšířit sortiment funkcí při zachování jednoduchosti, a důsledkem by mělo být rozšíření spektra aplikací. Ohlasy po hannoverském veletrhu, kde bylo modulární Logo! uvedeno, očekávaný důsledek potvrzují. Důraz byl ve vývoji kladen i na splnění požadavku nenutit uživatele standardních, osvědčených řešení pokud možno k žádným změnám. Mateřský Siemens AG, stejně jeho český zástupce, firma Siemens, s. r. o., věří, že změna prospěje jak současným, tak i budoucím uživatelům.

SIEMENS s. r. o., kancelář Brno
Ing. Petr Boček
Technická 15
616 00 Brno
tel.: 05/41 19 17 31
fax: 05/41 19 17 49
e-mail: micro@rg.siemens.cz
http://www.siemens.cz/micro