Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Modulární konektorový systém eliminuje zdroje chyb

číslo 3/2004

Modulární konektorový systém eliminuje zdroje chyb

Je známo, že na rozdíl od technického zařízení, které zpravidla poskytuje hodnověrné a přesně reprodukovatelné výsledky, spolehlivost lidských smyslů kolísá v závislosti na tělesném stavu. Jistě tomu tak je i u montážních a instalačních prací v oblasti konektorových spojů. Obr. 1. Je rozdíl, přijde-li pracovník ráno do práce čerstvý a odpočinutý nebo instaluje-li poslední spoje na konci dlouhého pracovního dne s otlačenými prsty. Důmyslné řešení nových konektorů firmy Murrelektronik nyní systémově vylučuje chyby vzniklé na základě této lidské nedostatečnosti, ale i na základě jiných příčin, a urychluje pracovní postupy při montáži konektorových spojů.

Volitelně s klíčem nebo bez klíče

V rámci kompletně přepracované koncepce zasouvacích konektorů představuje firma Murrelektronik, Oppenweiler, nové kruhové konektory M12 a M8 a rovněž konektory pro ventily (obr. 1). Nejvýznamnější změnou u nových konektorů M12 je šroub, popř. matice s rýhovanou hlavou a plochou pro šestihranný klíč velikosti SW 13, které ve spojení s momentovým klíčem umožňují perfektní montáž doporučeným utahovacím momentem. Slyšitelné cvaknutí nástroje neomylně upozorní uživatele na bezpečné a těsné spojení se stupněm krytí IP67.

Kombinované řešení, využívající rýhovaný šroub nebo matici s plochou pro klíč, je jedinečné na trhu. Poskytuje možnost připojit konektor i manuálně bez nářadí. V praxi lze konektor s využitím rýhování nejdříve předběžně smontovat rukou a při konečné montáži dotáhnout momentovým klíčem (obr. 2). Bezchybné výsledky jsou díky momentovému klíči zaručeny vždy, bez ohledu na únavu montážního pracovníka.

Obr. 2.

Obr. 2. Matice (nebo šroub) s rýhovanou hlavou kombinovanou s plochou pro klíč je na trhu ojedinělé řešení a umožňuje jak manuální instalaci, tak dokonalou konečnou montáž, popř. kontrolu momentovým klíčem (zdroj: Murrelektronik, Oppenweiler)

Momentový klíč poskytne cenné služby také při rutinních kontrolách, např. v obvyklých půlročních intervalech údržby.

Subjektivní zdroje chyb odstraněny

Zmíněným způsobem odstraňuje nová technika množství subjektivních zdrojů chyb. Testy např. ukázaly, že rukou se jen zřídka podaří trvale vyvíjet utahovací moment potřebný pro správnou instalaci. To je navíc ztěžováno uspořádáním zdířek na obvyklých připojovacích modulech. Jakmile je připojeno více kabelů, není často z důvodu těsného uspořádání přípojů dostatek místa pro „pořádné“ uchopení konektoru. Bez použití nástroje tedy nemůže být těsnost IP67 skutečně zaručena. V důsledku toho si uživatel často a správně pomůže jednoduchým klíčem nebo kleštěmi – tentokrát s rizikem, že utažení bude příliš velké a že „strhne„ závit. Všechny tyto chyby se v praxi vyskytují a jsou zásadní v případě, kdy nepříznivé okolní podmínky vyžadují dokonale utěsněné spojení.

K dalším zlepšením patří optická signalizace správné montáže. Kruhové konektory M12 a M8 mají mezi rýhovaným šroubem a tělem konektoru zelený nosič kontaktů, který se objeví až v utaženém stavu (obr. 3). Zákazníkovi postačí vizuální kontrola k tomu, aby rozlišil zašroubované přípoje od jen zasunutých. To zvyšuje bezpečnost montáže a urychluje hledání chyb.

Obr. 3.

Obr. 3. Konektor M12 s optickou signalizací – zelený nosič kontaktu mezi rýhovaným šroubem a tělem konektoru se objeví až v zašroubovaném stavu (zdroj: Murrelektronik, Oppenweiler)

Dokonce i kruhové konektory M8 jsou nyní díky optimalizaci konstrukce k dostání se stupněm krytí IP67.

Těsnění konektoru pro ventily s optickou signalizací

Novinkou na trhu v oblasti konektorů pro ventily je ještě odolnější a chemicky stálejší materiál těsnění. Analogicky jako u kruhových konektorů je i zde použita optická signalizace. Místo obvyklého černého těsnění na černém podkladu tvoří zelené těsnění dobře rozeznatelný kontrast k většinou tmavé ventilové skříni. Kromě toho je těsnění připevněno tak, že není možné je nedopatřením ztratit. Všechny novinky přispějí k bezpečné instalaci strojů a zařízení.

Popsané zasouvací konektory jsou k dostání i namontované na hotové kabely. K dispozici je pět různých typů kabelů v barvách šedé, černé a žluté. „Standardizovaná rozmanitost„ kabelů umožňuje najít pro každé použití, včetně extrémních pracovních podmínek, které se vyskytují např. v oblasti robotiky, vhodný a cenově přiměřený kabel. U všech konektorů byly provedeny zkoušky funkce. Je možné sestavit konfigurace i s odpovídající certifikací např. pro export na americký trh.

Pozvánka na veletrh

Tyto a další produkty firmy Murrelektronik si zájemci mohou přijít prohlédnout na veletrh Amper 2004 do haly 1, sektor C, stánek číslo 9. Budou srdečně vítáni.

(Murrelektronik CZ)

Murrelektronik CZ spol. s r. o.
Průmyslová 762
333 01 Stod
tel.: 377 233 912, 935
fax: 377 233 929
e-mail: murrelektronik@murrelektronik.cz

Inzerce zpět