Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Modulární koncepce měničů Siemens pro vysoké napětí otevírá nové oblasti jejich využití

Nová stavebnicová koncepce měničů pro vysoké napětí (vn) využívající mnohoúrovňovou topologii Modular Multilevel Converter (M2C) vede k větší spolehlivosti měničů a menšímu ovlivnění napájecí sítě, navíc je možné snadno vytvářet jednoúčelové měniče pro náročné úlohy. Základem je systém unifikovaných komponent (submodulů), z nichž lze variabilně vytvářet známé i nové mnohovrstvé struktury fungující jako měniče právě požadovaných vlastností a minimálně namáhající přívodní vodiče i motor.

Zatímco tradičně je k pokrytí širšího spektra úloh nutné mít k dispozici mnoho různých jednotlivých měničů, topologie M2C využívá větší počet identických submodulů zapojených v sérii. Volbou počtu submodulů a způsobu jejich uspořádání lze snadno sestavovat jednotlivé měniče vn s výkonovými parametry ve velmi širokém rozmezí podle konkrétní potřeby. Topologie M2C umožňuje jemně odstupňovat napětí i výkon a měnič jako celek pracuje dále i při poruše jednotlivého submodulu. Předností měničů s topologií M2C je také jejich větší odolnost při použití ve slabých sítích – např. mnohomegawattovou pobřežní farmu větrných elektráren lze připojit k veřejné síti přímo, bez složitých síťových odrušovacích filtrů nebo transformátorů. Dalšími oblastmi použití měničů vn typu M2C jsou přílivové elektrárny, metalurgické provozy i např. lodě, kde převádějí elektrickou energii z hřídelového generátoru do palubní sítě.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com